Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Unit 1 Communication

     

Tiếng Anh lớp 9 new Unit 1 Communication trang 11

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 9 new Unit 1 Communication sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 9 dễ dàng chuẩn bị bài để học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 9 unit 1 communication

*

Unit 1 lớp 9: Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới)

1. Nick, Mi, Duong, và Mai are planning a day out khổng lồ a place .... (Nick, Mi, Dương và Mai đã lên chiến lược đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng đến lớp của mình. Nghe đoạn đối thoại và xong xuôi kế hoạch bằng câu hỏi điền vào nơi trống không thật 3 từ.)

Bài nghe:

1. Green Park2. Bus3. 8 a.m4. Own lunch5. Supermarket
6. Team-building7. Quizzes8. Painting village9. Make10. 5 p.m

2.

Xem thêm: Hai Điểm Trên Một Đường Sức Trong Một Điện Trường Đều Cách Nhau 2M

Imagine that your class is going to lớn a place .... (Tưởng tượng lớp học của doanh nghiệp dự định đi du lịch tham quan 1 vị trí nổi tiếng. Thao tác làm việc theo team để trao đổi những ý định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau.)

DetailsWho to lớn prepare
Place
Means of transport
Time lớn set off
Food
Drinks
Activities
Time to come back

3.

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Địa 11 Bài 8 Tiết 3, Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Bài 8

Present your plan to the class. Which group has the best plan? (Thuyết trình chiến lược của bạn. Team nào có kế hoạch tốt nhất?)

Good morning teacher & everyone!

Today, on behalf of my group, I am very glad khổng lồ present khổng lồ you about our plan for one-day trip to a place of interest. First of all, after discussing, we came up with the decision lớn go to Thong Nhat Park for a picnic in Sunday. The reasons for this choice are that Thong Nhat park is located right in Ha Noi so it does not take much time to lớn get there & we can have more time lớn enjoy the trip; this park is really large so there is plenty of space for picnic & other outdoors activities. Secondly, we made a detailed plan for this trip. Khổng lồ specify, we will gather at school and set off at 9 a.m on Sunday by bicycle altogether. On arrival, An, Binh và Chien will be responsible for pitching a tent while Hoa and I prepare the lunch for us. After that, we will have lunch together và chat with each other. Binh will bring his guitar so we will sing together our favorite songs. In the afternoon, we will wander around to lớn park & enjoy the fresh air there. We will go home at 5 p.m. I am really looking forward lớn carrying this plan out with my friends in this weekend.

Thank you for listening to my presentation và if you lượt thích our plan, please vote for our group!