GIẢI ANH 9 UNIT 9 A CLOSER LOOK 2

     

Phần A closer look 2 để giúp đỡ bạn học ôn tập ngữ pháp về câu đk loại 2 với mệnh đề quan lại hệ trải qua các bài bác tập theo công ty đề: English in the world, đồng thời cung cấp thêm các từ vựng new liên quan. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A closer look 2 - Unit 9: English in the World

Grammar

1a. Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED. Bởi vì you remember when we use conditional sentences type 2? (Đọc câu tiếp sau đây từ đoạn đối thoại ở đoạn GETTING STARTED. Bạn có nhớ lúc nào chúng ta cần sử dụng câu đk loại 2 không?)

Giải: Ta áp dụng câu điều kiện loại hai nhằm nói về sự việc việc ko thể xẩy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Bạn đang xem: Giải anh 9 unit 9 a closer look 2

b. Write Yes or No khổng lồ answer the questions about each sentence. (Viết Yes hoặc No để trả lời thắc mắc về mỗi câu)

1. If Tien had an IELTS certificate, he would get the job. (Nếu Tiến có chứng từ IELTS, anh ấy sẽ sở hữu được việc làm)

Does Tien have an IELTS certificate? (Tiến có chứng từ IELTS không?)No, he doesn’t.

2. If our English teacher weren"t here, we wouldn"t know what lớn do. (Nếu gia sư tiếng Anh của chúng tôi không có ở đây, công ty chúng tôi sẽ do dự làm gì.)

Is the English teacher here now? (Bây giờ cô giáo có tại đây không?)Yes, he/se is.

3. If we went to lớn England this summer, we would have the chance khổng lồ pick up a bit of English. (Nếu cửa hàng chúng tôi đến Anh ngày hè này, chúng tôi sẽ có cơ hội học chút giờ Anh)

Is it possible that they will go to England this summer? (Có thể rằng họ sẽ tới Anh mùa hè năm nay không?)No, it isn’t.

4. English would be easy to lớn master if it didn"t have such a large vocabulary. (Tiếng Anh vẫn dễ nhuần nhuyễn hơn nếu như không có không ít từ vựng như vậy)

Is English easy lớn master? ( giờ Anh gồm dễ nhằm thành thành thạo không?)No, it isn’t.

Xem thêm: So Sánh Kênh Đào Xuy Ê Và Panama Và Kênh Đào Xuy, Bài 38: Báo Cáo Ngắn Kênh Đào Xuy

5. If she used English more often, her English wouldn"t be so rusty. ((Nếu cô ấy sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn, giờ Anh của cô ấy ấy sẽ không yếu như vậy)

Does she often use English? (Cô ấy bao gồm dùng giờ đồng hồ Anh thường xuyên không?)No, she doesn’t.

2. Rewrite the sentences using the conditional sentences type 2. (Viết lại câu sử dụng câu đk loại 2)

Example:

Peter has such a lot of English homework that he won"t go khổng lồ the party. (Peter có không ít bài tập giờ Anh về nhà đến nỗi mà lại anh ấy sẽ không đi tham dự lễ hội được)=> If Peter didn"t have such a lot of E homework, he would go khổng lồ the party.I don"t feel confident at interviews because English is not very good. (Tôi không cảm thấy tự tin sinh hoạt buổi chất vấn vì giờ Anh của mình không tốt lắm)=> If my English were/was good, I would feel confident at interviews.Minh doesn"t read many English books because she doesn"t have time. (Minh không đọc các sách giờ Anh vì chưng cô ấy không tồn tại thời gian)=> If Minh had time, she would read many English books.I think you should spend more time improving your pronunciation. (Tôi nghĩ chúng ta nên dành nhiều thời hạn hơn trau dồi phát âm của âm.=> If I were you, I would spend more time improving my pronunciation.Mai is so good at the language because has some friends who are native speak English. (Mai rất giỏi về ngữ điệu vì cô ấy có vài người các bạn là bạn nói tiếng Anh bản xứ)=> Mai didn"t have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn"t be so good at the language.We can"t offer you the job because you can"t speak English. (Chúng tôi cần thiết cho bạn quá trình này vì chúng ta không thể nói tiếng Anh)=> If you could speak English, we would offer you the job.

3a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention lớn underlined part. (Đọc lại phần của đoạn đối thoại tại đoạn GETTING STARTED. Chăm chú đến phần được gạch chân)

b. When vì chưng we use relative clauses? Can you think of any rules? (Khi nào sử dụng mệnh đề quan lại hệ? bạn cũng có thể nghĩ ra bất kể quy cách thức nào không?)

Giải:

We use relative clauses to give extra information about something/someone or to identify which particular thing/person we are talking about. (Chúng ta áp dụng mệnh đề tình dục để bổ sung cập nhật thêm tin tức về tín đồ hoặc thứ để xác định người tuyệt vật rõ ràng mà bọn họ đang nói về)

"Which" được sử dụng cho thứ hoặc hễ vật. (The book which I borrowed was left at school - cuốn sách tôi vẫn muợn đã trở nên bỏ lại nghỉ ngơi trường)"Who" sử dụng đối với người. (The man who lives the next door is looking for his dog- Người bọn ông sống bên cạnh đang kiếm tìm chó của mình)"Whom" được sử dụng cho tất cả những người đóng sứ mệnh tân ngữ vào câu. (The girlm from whom I took the hat is my sister - cô nàng mà trường đoản cú cô ấy tôi lấy chiếc mũ là chị gái tôi)"Where" được sử dụng cho địa điểm. (The place where I was born has changed - địa điểm tôi sinh đã cố gắng đổi)"whose" sử dụng cho sự sở hữu. (He is the man whose book was lost - Ông ấy là bạn mà tất cả quyển sách bị mất)"That" thay thế sửa chữa cho người, vật, cồn vật, thời gian.

Lưu ý:

Chúng ta thường thực hiện "who" ngay cả khi bạn đó là tân ngữ trong câu. Tuy nhiên "whom" luôn luôn được sử dụng nếu đi kèm tính trường đoản cú (The girl from whom I took the hat) Chúng ta rất có thể thay rứa "where/when" bởi "pre+which" (Giới tự + which) : The place in which I was born; the day on which you met her

4. Circle the correct word. Sometimes more than one answer is possible. (Khoanh tròn từ đúng. Thình thoảng có tương đối nhiều hơn 1 câu trả lời đúng)

Giải:

That"s the boy who//that is bilingual in English and Vietnamese. (Đó là phái mạnh trai người mà nói được hai thứ tiếng Anh với Việt)This is the room where we are having an English lesson this evening. (Đây là căn hộ nơi mà công ty chúng tôi học giờ Anh về tối nay)The girl whose father is my English teacher is reasonably good at English. (Cô gái mà cha của cô ấy là thầy giáo tiếng Anh thì rất giỏi tiếng Anh)Do you remember the year when/that you started lớn learn English? (Bạn gồm nhớ mẫu năm bạn ban đầu học giờ Anh không?)Theteacher whom/who you met yesterday is fluent in both English và French. (Giáo viên bạn mà bạn chạm mặt hôm qua thông thạo cả giờ đồng hồ Anh và Pháp)That"s the reason why his English a bit rusty. (Đó là lý do tại sao tiếng Anh của cô ấy có một chút bị nhạt phai như vậy)

5. Write true sentences about yourself. Then cốt truyện them with your partner. How many things vì you have in common? (Viết rất nhiều câu đúng về chính bạn dạng thân bạn. Sau đó chia sẻ với bạn của bạn. Chúng ta có bao nhiêu điểm chung?)

I would like to: (Tôi muốn..)

have a friend who ...(Có một người bạn người mà...)go lớn a country where... (Đến một nước nhà nơi mà...)buy a book which ...(mua một quyển sách mà...)meet a person whose...(Gặp một người mà ...)do something that... (Làm điều nào đấy mà...)

Giải:

I would lượt thích to have a friend who will respect me. (Tôi mong muốn có một người chúng ta người mà sẽ tôn trọng tôi)I’d lượt thích to go to a country where there are many forests and farms. (Tôi ý muốn đến một nước nhà nơi có khá nhiều rừng với trang trại.)I’d like to buy a book which was written by Marce Levy. (Tôi mong muốn mua sách được viết vì Marce Levy)I’d like to meet a person whose film interested me. (tôi muốn gặp người mà bao gồm phim đang thu hút tôi)I’d lượt thích to vì chưng something that good for my health. (Tôi ao ước làm điều nào đó tốt cho sức khỏe.)

6. Rewrite these sentences as one sentence using a relative clause.

Xem thêm: Hãy Nêu Một Số Ví Dụ Về Chức Năng Của Thị Trường, Thị Trường Là Gì

Giải:

My friend plays the guitar. He has just released a CD. (Bạn của tôi đùa gita. Anh ấy vừa new tung ra 1 CD.)=> My friend who/that plays the guitar has just released a CD.Parts of the palace are open to the public. It is where the queen lives. (Nhiều vị trí của dinh thự vẫn được xuất hiện thêm cho cộng đồng đến tham quan. Đó là nơi nàng hoàng sống)=> Parts of the palace where/in which the queen lives are xuất hiện to the public.English has borrowed many words. They come from other languages. (Tiếng Anh đang mượn các từ. Chúng đến từ ngôn ngữ khác)=> English has borrowed many words which/that come from other languages.I moved khổng lồ a new school. English is taught by native teachers there. (Tôi chuyển mang đến một ngôi trường mới. Ở phía trên tiếng Anh được dạy do giáo viên phiên bản xứ )=> I moved to lớn a new school where/in which English is taught by native teachers.I don"t like Enqlish. There are several reasons for that. (Tôi không mê say tiếng Anh. Có khá nhiều lý vày cho bài toán đó)=> There are several reasons why I don"t lượt thích English.The new girl in our class is reasonably good at English. Her name is Mi. (Cô gái mới trong lớp shop chúng tôi khá xuất sắc tiếng Anh. Thương hiệu cô ấy là Mi.)=> The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English.