gia tốc rơi tự do trên bề mặt

Câu hỏi:

12/05/2020 16,817

Bạn đang xem: gia tốc rơi tự do trên bề mặt

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gia tốc ở mặt mày trăng: gT=GMTRT2

Gia tốc ở chừng cao h: gh=GMT(RT+h)2

gTgh=(RT+h)2RT2=9h=3480km

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

Xem thêm: cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm vận tốc rơi tự tại bên trên một điểm có tính cao vì thế nửa nửa đường kính trái khoáy khu đất. lõi vận tốc trọng ngôi trường bên trên mặt mày khu đất là g=10 m/s2.

Câu 2:

Một vật đem m = 20kg. Tính trọng lượng của vật ở 4R đối với mặt mày khu đất,. lõi vận tốc trọng ngôi trường trênbề mặt mày khu đất là 10m/s2.

Câu 3:

Một vật đem m = 10kg Khi đặt tại mặt mày lòng đem trọng lượng là 100N. Khi đặt tại điểm cơ hội mặt mày khu đất 3R thì nó đem trọng lượng là bao nhiêu?

Câu 4:

Tính vận tốc rơi tự tại của một vật ở chừng cao h = 5R ( R = 6400km), biết vận tốc rơi tự tại bên trên mặt mày khu đất là 10m/s2.

Câu 5:

Tìm vận tốc rơi tự tại bên trên nơ có tính cao vì thế ¾ nửa đường kính trái khoáy khu đất biết vận tốc rơi tự tại ở mặ đất g0=9,8m/s2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK