Etanal Có Công Thức Hóa Học Là

     

Andehit và Xeton rất nhiều là đa số hợp hóa học hữu tuy nhiên trong phân tử gồm chứa nhóm chức, so với Andehit là đội -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- links trực tiếp với 2 cội hidro cacbon.

Bạn đang xem: Etanal có công thức hóa học là

Đang xem: Etanal là gì

Vậy Andehit cùng Xeton tất cả công thức cấu tạo cụ thể như thế nào, đặc thù hóa học tập của andehit và xeton tất cả gì không giống với những hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc vận dụng vào lĩnh vực gì và bí quyết điều chế Andehit – Xeton như vậy nào? bọn họ hãy thuộc tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân nhiều loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O link với nơi bắt đầu hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng với nhau.

– Công thức cấu tạo andehit: 

*

– nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức tổng thể của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): hay được dùng khi viết phản nghịch ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay được sử dụng khi viết phản ứng xảy ra ở đội CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số link p + số vòng): hay được dùng khi viết làm phản ứng cộng H2, cộng Br2,…

2. Phân các loại andehit

– Dựa theo cấu tạo của gốc hiđrocacbon, fan ta phân loại anđehit và xeton thành bố loại: no, không no và thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc các loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc nhiều loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc một số loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – bí quyết gọi tên andehit

a) Tên cụ thế

– Tên sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

– Tên thường xuyên = Anđehit + tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bằng “anđehit”)

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% hotline là: Fomalin tốt fomon.

II. Tính chất vật lý, tính chất hóa học, pha chế và ứng dụng Andehit

1. đặc thù vật lý của andehit

– Chỉ gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Những anđehit sót lại đều là chất lỏng.

– Anđehit có ánh sáng sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương đương nhưng cao hơn so với hidrocacbon bao gồm cùng số nguyên tử C trong phân tử.

2. Tính chất hóa học tập của andehit

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản nghịch ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R có những liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit tất cả tính oxi hóa.

b) Andehit công dụng với AgNO3/NH3 (gọi là làm phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– làm phản ứng chứng minh anđehit gồm tính khử cùng được dùng để làm nhận biết anđehit.

– riêng HCHO gồm phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng quát ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối bố nằm đầu mạch. Nếu gồm nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bởi Ag.

– Các đặc điểm của bội nghịch ứng tráng gương của anđehit:

+ nếu nAg = 2nanđehit → anđehit nằm trong loại solo chức và chưa phải HCHO.

+ ví như nAg = 4nanđehit → anđehit đó thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu như nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm cho = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không có HCHO).

– một vài loại chất khác cũng có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi bội nghịch ứng chỉ tạo ra các hóa học vô cơ.

+ các tạp chức bao gồm chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit tất cả phản ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– trường hợp đốt cháy anđehit mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc một số loại no, đơn chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản ứng oxi hóa không trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

– Đối với việc oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định điều khoản bảo toàn khối lượng trong quy trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để làm nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường được thực hiện trong môi trường xung quanh kiềm nên hoàn toàn có thể viết phản bội ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– trường hợp anđehit còn có liên kết pi ở gốc hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời phản ứng cùng Br2 vào links pi đó.

3. Điều chế andehit

a) oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

– cùng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol ko bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một số phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 

*

2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

*

 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

*

 2CH3CHO

4. Nhận ra Anđehit

– sinh sản kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3.

– tạo ra kết tủa đỏ gạch ốp với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.

– làm mất màu hỗn hợp nước Brom.

Xem thêm: 27 Có Phải Là Số Hữu Tỉ Không

(Riêng HCHO bội nghịch ứng với hỗn hợp Brom gồm khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

– Fomandehit được dùng chủ yếu ớt để sản xuất poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), dùng trong tổng đúng theo phẩm nhuộm, dược phẩm.

– dung dịch 37 – 40% của fomandehit vào nước call là fomon xuất xắc fomalin dùng để làm ngâm xác động vật, nằm trong da, tẩy uế, khử trùng…

– Axetandehit được sử dụng chủ yếu ớt để cung ứng axit axetic.

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

– Công thức cấu tạo của xeton: 

*

– bí quyết tổng quát của xeton đơn chức có dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp – cách gọi tên xeton

a) Tên ráng thế

 – Tên sửa chữa = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong nhóm co + on

b) Tên nơi bắt đầu – chức

 – Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế Xeton

1. Tính chất hóa học tập của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

 

*

 + H2

– Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, ko phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất đi màu hỗn hợp Brom như anđehit.

b) Phản ứng nạm ở cội hidrocacbon vị trí ở bên cạnh nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

– mang đến ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

– Điều chế gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

– thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để sản xuất axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

– Axeton được dùng làm dung môi vào sản xuất những hóa chất.

– Axeton còn là chất đầu nhằm tổng hợp nhiều chất hữu cơ quan trọng đặc biệt khác.

C. Bài bác tập Andehit – Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế như thế nào là anđehit? Viết công thức kết cấu của những anđehit có công thức phân tử C4H8O và hotline tên chúng.

* giải mã bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

– Trong cách làm phân tử C4H8O phải bao gồm nhóm chức andehit -CH=O, team chức này link trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

– CTCT của anđehit có công thức phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc

*

 : 2 – metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* lời giải bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Phương trình hóa học của dãy gửi hóa:

 CH4 + Cl2 

*

 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2

*

 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vào ống nghiệm, tiếp nối thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4và rung lắc đều cho đến khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun nóng phần hỗn hợp phía trên, thấy gồm kết tủa red color gạch của Cu2O. Lý giải hiện tượng thí nghiệm với viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

– Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì gồm kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

– Khi làm cho nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn động thì bao gồm kết tủa đỏ gạch ốp xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tính năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ gia dụng % của anđehit axetic trong dung dịch sẽ dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

– Phương trình làm phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

– Theo bài ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

– Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 

*

% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit sau đó nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở tác dụng với tệ bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) nhận được 32,4 gam bạc đãi kết tủa. Xác minh công thức phân tử, viết công thức cấu trúc và call tên các anđehit.

*Lời giải bài bác 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Gọi bí quyết chung của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →

*

 + 2Ag + 2NH4NO3

– Theo bài ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

– Theo PTPƯ, ta có: 

*

⇒ cân nặng trung bình của andehit: 

*

*
 (vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit kế tiếp nhau là : CH3CHO (etanal) với C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc tình nitrat trong NH3 đến lúc phản ứng trọn vẹn thấy tất cả 16,2 gam bội bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính hiệu suất của quy trình oxi hóa etilen.

* giải thuật bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

– Phương trình phản ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

– các thành phần hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

– Theo bài bác ra, ta có: 

*

 và 

*

– Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX – nCH3CHO = 0,1 – 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ hiệu suất của phản nghịch ứng: 

*

% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hở bao gồm phần trăm cân nặng C và H lần lượt bởi 66,67% cùng 11,11% còn sót lại là O. Tỉ số khá của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm phương pháp phân tử của X

b. X không công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng khi tính năng với hidro xuất hiện X1. X1 công dụng được với natri giải hòa hidro. Viết công thức cấu trúc va hotline tên của hợp hóa học X?

* giải mã bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài bác ra, ta có: %O = 100% – %C – %H = 100% – 66,67% – 11,11% = 22,22%

– phương diện khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

Xem thêm: Internet Có Bao Nhiêu Dịch Vụ Cơ Bản, Please Wait

– Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

– Ta tất cả tỉ số: 

*
*

⇒ Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của X là C4H8O

– Gọi bí quyết phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ cách làm phân tử của X là C4H8O

b) X không tác dụng được với hỗn hợp AgNO3 trong NH3, khi công dụng với hiđro hình thành X1, X1 tác dụng natri giải phóng hiđro ⇒ X là xeton

– CTCT và tên gọi của X là:

*

 : Etyl metyl xeton

Hy vọng với nội dung bài viết về tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Andehit, Xeton và bài tập áp dụng ở bên trên giúp các em hiểu rõ về andehit – xeton giải pháp điều chế với ứng dụng những hợp hóa học này. Mọi thắc mắc và góp ý những em vui vẻ để lại phản hồi dưới bài viết để aqv.edu.vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tập tốt!