dưới tác dụng của lực f nằm ngang

Câu hỏi:

02/07/2020 2,277

Bạn đang xem: dưới tác dụng của lực f nằm ngang

(1,0 điểm) Dưới tính năng của lực F = 2000N theo dõi phương ngang. Một xe hơi vận động trực tiếp đều bên trên lối ở ngang. Hệ số quái sát lăn kềnh thân thuộc xe cộ và mặt mũi lối là 0,04. Lấy g = 10 (m/s2). Tính lượng của xe cộ ?

(0,25 điểm) Cho biết: F = 2000 (N), μ = 0,04, lấy g = 10 (m/s2), a = 0 Tìm m = ?

(0,25 điểm) Giải: gí dụng tấp tểnh luật II Niu Tơn: Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

Với Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

(0,25 điểm) Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

(0,25 điểm):

Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

(0,25 điểm): Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

Lực quái sát: Fms = μN = μ.m.g (b)

(0,25 điểm) Thay (b) nhập (a)

Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức nào là tại đây đích thị với biểu thức tốc độ phía tâm?

Câu 2:

Theo tấp tểnh luật II Niu -Tơn thì:

A. Gia tốc của vật tỉ lệ thành phần nghịch tặc với lượng của vật.

B. Khối lượng tỉ lệ thành phần nghịch tặc với lực tính năng lên vật.

C. Gia tốc của vật tỉ lệ thành phần thuận với lượng của vật.

D. Gia tốc của vật là 1 trong hằng số so với từng vật.

Câu 3:

Có tía vật (1), (2) và (3). gí dụng công thức nằm trong véc tơ vận tốc tức thời hoàn toàn có thể ghi chép bên dưới dạng phương trình nào là sau đây?

Xem thêm: cách gấp chim hạc

D. Cả 3 thành phẩm trên

Câu 4:

Đặt một trái khoáy cầu lượng m = 2kg tựa bên trên nhị mặt mũi phẳng lì tạo nên với mặt mũi ở ngang những góc α1 = 30º, α1 = 60º như hình vẽ. Hãy xác lập áp lực nặng nề của mặt mũi cầu lên nhị mặt mũi phẳng lì nâng Bỏ qua chuyện quái sát và lấy g = 10m/s2.

Đề đánh giá học tập kì 1 Vật Lí 10 với đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề đánh giá Vật Lí 10 với đáp án

Câu 5:

Hai lực thăng bằng ko thể có:

A. Cùng hướng

B. Cùng phương

C. Cùng giá 

D. Cùng chừng lớn

Câu 6:

Hai con cái tàu với lượng 4 (tấn) và 2 (tấn) bịa đặt xa nhau một khoảng tầm r = 400 (m) (Tính kể từ nhị trọng tâm của nhị tàu) thì lực hít thân thuộc bọn chúng sẽ sở hữu độ quý hiếm là:

A. 13,34.10-8

B. 3335.10-12N

C. 13,34.10-13N

D. 3,335.10-9N

Xem thêm: biểu diễn số nguyên có dấu bằng 8 bit

TÀI LIỆU VIP VIETJACK