dưới ánh nắng mặt trời rọi vào

Câu hỏi:

05/09/2021 18,906

Bạn đang xem: dưới ánh nắng mặt trời rọi vào

A. kí thác thoa

Đáp án chủ yếu xác

Chọn A

Dưới tia nắng mặt mày trời rọi vô, màng dầu bên trên mặt mày nước thông thường đem sắc tố sặc sỡ là vì hiện tượng lạ kí thác thoa

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một thử nghiệm về kí thác quẹt sóng nước, nhì mối cung cấp sóng phối hợp được đặt điều bên trên A và B xấp xỉ theo gót phương trình uA = uB = acos25πt (a ko thay đổi, t tính vị s). Trên đoạn trực tiếp AB, nhì điểm đem thành phần nước xấp xỉ với biên phỏng cực lớn xa nhau chừng một khoảng tầm sớm nhất là 2 centimet. Tốc phỏng truyền sóng là

A. 25 cm/s

B. 100 cm/s

C. 75 cm/s

D. 50 cm/s

Câu 2:

Điều khiếu nại để sở hữu loại năng lượng điện là

A. đem hiệu năng lượng điện thế

B. đem năng lượng điện tự động do

C. có  hiệu năng lượng điện thế và năng lượng điện tự động do

D. đem mối cung cấp điện

Câu 3:

Cần chiếu độ sáng đem bước sóng lâu năm nhất là 0,276μm nhằm tạo nên hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện bên trên mặt mày lớp vônfram. Công bay của êlectron thoát khỏi vônfram là

A. 2,5eV

B. 3eV

C. 4eV

Xem thêm: cuoi truoc yeu sau

D. 4,5 eV 

Câu 4:

Một con cái rung lắc xoắn ốc m = 200g, k = 80 N/m treo trực tiếp đứng. Đưa vật dọc từ trục của xoắn ốc cho tới địa điểm xoắn ốc nén 1,5 centimet. Cho g = 10 m/s2 và bỏ lỡ từng quái sát. Chọn trục Ox hướng trực tiếp đứng xuống bên dưới. Gốc O trùng địa điểm cân đối của vật. Tại thời gian t = 0 thì buông nhẹ nhàng cho tới vật xấp xỉ. Lấy chiều dương của lực trùng với chiều dương trục Ox. Biểu thức của lực ứng dụng lên vật m là

A. Ft=l,6cos20t+πN

B. Ft=3,2cos20t+πN

C. Ft=3,2cos20tN

D. Ft=l,6cos20tN

Câu 5:

Một hóa học điểm đem lượng m, xấp xỉ điều tiết xung quanh địa điểm cần thiết vị O. Phương trình ly phỏng đem dạng x=Acos(ωt+φ), t tính theo gót đơn vị chức năng giây. Biểu thức tính động năng Wd là:

A. Wd=12mω2A2sin2(ωt+φ)

B. Wd=12mωA2cos2(ωt+φ)

C. Wd=12mωA2sin2(ωt+φ)

D. Wd=12mω2A2cos2(ωt+φ)

Câu 6:

Một mối cung cấp âm trừng trị rời khỏi âm đem độ mạnh âm là I. thạo độ mạnh âm chuẩn chỉnh là I0. Mức độ mạnh âm L được xem vị biểu thức

A. L=lgII0(B)

B. L=lgII0(dB)

C. L=10lgII0(B)

D. L=lg10II0(dB)

Xem thêm: cửu lộ phi hương

TÀI LIỆU VIP VIETJACK