documentaries seem quite boring to you

Documentaries seem quite boring lớn you,don't they?

Bạn đang xem: documentaries seem quite boring to you

+Vì Documentaries là số nhiều dùng they

+Câu đầu khẳng định câu sau phủ định

+dịch là Phim tư liệu dường như khá nhàm ngán so với chúng ta, nên không?

Churches, pagodas and temples are places of worship

+Có worship là điểm bái tự

$\Rightarrow$Muốn bái tự phải đến nhà chùa ,đền,...

+Cấu trúc: S+be+N

+dịch là Nhà thờ, miếu, thông thường là điểm thờ tự

$#tytyrrte$

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: cách sử dụng movie maker win 10

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: truyen ngon tinh nguoc