độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê

 • Reads 784,409
 • Votes 23,374
 • Parts 113

Complete, First published May 19, 2017

Bạn đang xem: độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê

Table of contents

 • Chương 1: Moi tim tuy nhiên bị tiêu diệt, loàn thế (1)

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 2: Moi tim tuy nhiên bị tiêu diệt, loàn thế (2)

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 3: Vạn năm tiếp theo, sinh sống lại (1)

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 4: Vạn năm tiếp theo, sinh sống lại (2)

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 5: Vong ân phụ nghĩa, tra nam giới (1)

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 6: Vong ân phụ nghĩa, tra nam giới (2)

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 7: Nhặt được mỹ nam giới, cứu vãn người (1)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 8: Nhặt được mỹ nam giới, cứu vãn người (2)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 9: Nhặt được mỹ nam giới, cứu vãn người (3)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 10: Nhặt được mỹ nam giới, cứu vãn người (4)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 11: Thẩm tra, hãm sợ hãi (1)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 12: Thẩm tra, hãm sợ hãi (2)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 13: Thẩm tra, hãm sợ hãi (3)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 14: Thẩm tra, hãm sợ hãi (4)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 15: Tiến cho tới Đông Nhạc, sát hại (1)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 16: Tiến cho tới Đông Nhạc, sát hại (2)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 17: Tiến cho tới Đông Nhạc, sát hại (3)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 18: Tiến cho tới Đông Nhạc, sát hại (4)

  Sat, May đôi mươi, 2017

 • Chương 19: Linh mạch thức tỉnh, ngũ hành

  Sun, May 21, 2017

 • Chương 20: Triệu hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1)

  Sun, May 21, 2017

 • Chương 21: Triệu hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2)

  Sun, May 21, 2017

 • Chương 22: Lần đầu cho tới Đông Nhạc, phiền toái (1)

  Sun, May 21, 2017

 • Chương 23: Lần đầu cho tới Đông Nhạc, phiền toái (2)

  Sun, May 21, 2017

 • Chương 24: Lần đầu cho tới Đông Nhạc, phiền toái (3)

  Sun, May 21, 2017

 • Chương 25: Lần đầu cho tới Đông Nhạc, phiền toái (4)

  Mon, May 22, 2017

 • Chương 26: Công hội Triệu hoán sư (1)

  Mon, May 22, 2017

 • Chương 27: Công hội Triệu hoán sư (2)

  Mon, May 22, 2017

 • Chương 28: Công hội Triệu hoán sư (3)

  Mon, May 22, 2017

 • Chương 29: Công hội Triệu hoán sư (4)

  Mon, May 22, 2017

 • Chương 30: Thức ăn của tè Thanh (1)

  Mon, May 22, 2017

 • Chương 31: Thức ăn của tè Thanh (2)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 32: Thức ăn của tè Thanh (3)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 33: Nhẫn Bách Vũ, ở nằm mê (1)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 34: Nhẫn Bách Vũ, ở nằm mê (2)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 35: Nhẫn Bách Vũ, ở nằm mê (3)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 36: Nhẫn Bách Vũ, ở nằm mê (4)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 37: Phi Hồng Chi Nguyệt, cự tuyệt (1)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 38: Phi Hồng Chi Nguyệt, cự tuyệt (2)

  Tue, May 23, 2017

 • Chương 39: Linh thuật, Bạo Liệt Lưu Hỏa

  Wed, May 24, 2017

 • Chương 40: Trường tranh tài, thắng tiếp tục (1)

  Wed, May 24, 2017

 • Chương 41: Kỹ năng tranh tài, thắng tiếp tục (2)

  Wed, May 24, 2017

 • Chương 42: Kỹ năng tranh tài, thắng tiếp tục (3)

  Thu, May 25, 2017

 • Chương 43: Kỹ năng tranh tài, thắng tiếp tục (4)

  Thu, May 25, 2017

 • Chương 44: Kỹ năng tranh tài, thắng tiếp tục (5)

  Fri, May 26, 2017

 • Chương 45: Kỹ năng tranh tài, thắng tiếp tục (6)

  Fri, May 26, 2017

 • Chương 46: Kỹ năng tranh tài, thắng tiếp tục (7)

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 47: Thăng cấp cho, Triệu hoán sĩ trung giai

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 48: Quyết đấu với Hạ Lâu Trinh (1)

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 49: Quyết đấu với Hạ Lâu Trinh (2)

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 50: Quyết đấu với Hạ Lâu Trinh (3)

  Sat, May 27, 2017

 • Sat, May 27, 2017

 • Chương 52: Vô Trần bảng, khiêu chiến (1)

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 53: Vô Trần bảng, khiêu chiến (2)

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 54: Vô Trần bảng, khiêu chiến (3)

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 55: Vô Trần bảng, khiêu chiến (4)

  Sat, May 27, 2017

 • Chương 56: Mãn tư hóa học, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1)

  Xem thêm: đọc truyện cô vợ thay thế

  Sun, May 28, 2017

 • Chương 57: Mãn tư hóa học, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2)

  Sun, May 28, 2017

 • Chương 58: Mãn tư hóa học, Hỏa Diễm Thanh Điểu (3)

  Sun, May 28, 2017

 • Chương 59: Liệt danh Vô Trần bảng (1)

  Sun, May 28, 2017

 • Chương 60: Liệt danh Vô Trần bảng (2)

  Sun, May 28, 2017

 • Chương 61: Tạm biệt Dạ Quân Mạc (1)

  Sun, May 28, 2017

 • Chương 62: Tạm biệt Dạ Quân Mạc (2)

  Sun, May 28, 2017

 • Chương 63: Tạm biệt Dạ Quân Mạc (3)

  Mon, May 29, 2017

 • Chương 64: Vô Trần tửu lâu (1)

  Mon, May 29, 2017

 • Chương 65: Vô Trần tửu lâu (2)

  Mon, May 29, 2017

 • Chương 66: Cực phẩm Linh tửu, liên minh (1)

  Tue, May 30, 2017

 • Chương 67: Cực phẩm Linh tửu, liên minh (2)

  Tue, May 30, 2017

 • Chương 68: Cực phẩm Linh tửu, liên minh (3)

  Tue, May 30, 2017

 • Chương 69: Doanh địa Tiềm Long, lên núi (1)

  Tue, May 30, 2017

 • Chương 70: Doanh địa Tiềm Long, lên núi (2)

  Tue, May 30, 2017

 • Chương 71: Long Tuyền (1)

  Wed, May 31, 2017

 • Chương 72: Long Tuyền (2)

  Thu, Jun 1, 2017

 • Chương 73: Long Tuyền (3)

  Thu, Jun 1, 2017

 • Chương 74: Long Tuyền (4)

  Fri, Jun 2, 2017

 • Chương 75: Long Tuyền (5)

  Fri, Jun 2, 2017

 • Chương 76: Chu gia trả thù hằn, tổn thất mặt mũi (1)

  Fri, Jun 2, 2017

 • Chương 77: Chu gia trả thù hằn, tổn thất mặt mũi (2)

  Fri, Jun 2, 2017

 • Chương 78: Chu gia trả thù hằn, tổn thất mặt mũi (3)

  Fri, Jun 2, 2017

 • Chương 79: Chu gia trả thù hằn, tổn thất mặt mũi (4)

  Fri, Jun 2, 2017

 • Chương 80: Chu gia trả thù hằn, tổn thất mặt mũi (5)

  Sat, Jun 3, 2017

 • Chương 81: Bán đấu giá chỉ, Địa Nguyên Chân Hỏa (1)

  Sat, Jun 3, 2017

 • Chương 82: Bán đấu giá chỉ, Địa Nguyên Chân Hỏa (2)

  Sun, Jun 4, 2017

 • Chương 83: Bán đấu giá chỉ, Địa Nguyên Chân Hỏa (3)

  Sun, Jun 4, 2017

 • Chương 84: Bán đấu giá chỉ, Địa Nguyên Chân Hỏa (4)

  Sun, Jun 4, 2017

 • Chương 85: Bạch Vũ thịnh nộ (1)

  Sun, Jun 4, 2017

 • Chương 86: Bạch Vũ thịnh nộ (2)

  Tue, Jun 6, 2017

 • Chương 87: Dưỡng thương (1)

  Tue, Jun 6, 2017

 • Chương 88: Dưỡng thương (2)

  Wed, Jun 7, 2017

 • Chương 89: Dưỡng thương (3)

  Thu, Jun 8, 2017

 • Chương 90: Dưỡng thương (4)

  Fri, Jun 9, 2017

 • Fri, Jun 9, 2017

 • Sun, Jun 11, 2017

 • Sun, Jun 11, 2017

 • Chương 94: Bài danh tranh tài, chi khử (1)

  Mon, Jun 12, 2017

 • Chương 95: Bài danh tranh tài, chi khử (2)

  Mon, Jun 12, 2017

 • Chương 96: Bài danh tranh tài, chi khử (3)

  Wed, Jun 14, 2017

 • Chương 97: Bài danh tranh tài, chi khử (4)

  Tue, Jun 13, 2017

 • Chương 98: Bài danh tranh tài, chi khử (5)

  Wed, Jun 14, 2017

 • Chương 99: Gặp chuyện rủi ro, Đông Nhạc nguy cơ tiềm ẩn (1)

  Thu, Jun 15, 2017

 • Chương 100: Gặp chuyện rủi ro, Đông Nhạc nguy cơ tiềm ẩn (2)

  Thu, Jun 15, 2017

 • Chương 101: Gặp chuyện rủi ro, Đông Nhạc nguy cơ tiềm ẩn (3)

  Fri, Jun 16, 2017

 • Chương 102: Hang ổ thổ phỉ (1)

  Fri, Jun 16, 2017

 • Chương 103: Hoang ổ thổ phỉ (2)

  Sat, Jun 17, 2017

 • Chương 104: Hang ổ thổ phỉ (3)

  Sat, Jun 17, 2017

 • Chương 105: Hang ổ thổ phỉ (4)

  Sun, Jun 18, 2017

 • Chương 106: Đầu mối cung cấp Long Tuyền, trầm luân (1)

  Mon, Jun 19, 2017

 • Chương 107: Đầu mối cung cấp Long Tuyền, trầm luân (2)

  Tue, Jun đôi mươi, 2017

 • Chương 108: Đầu mối cung cấp Long Tuyền , trầm luân (3)

  Tue, Jun đôi mươi, 2017

 • Chương 109: Bài danh ở đầu cuối (1)

  Tue, Jun đôi mươi, 2017

 • Chương 110: Bài danh ở đầu cuối (2)

  Wed, Jun 21, 2017

 • Chương 111: Bài danh ở đầu cuối (3)

  Wed, Jun 21, 2017

 • Chương 112: Triệu hoán đại hội, quy tắc (1)

  Wed, Jun 21, 2017

  Xem thêm: ngạn thiếu truy thê

 • Chương 113: Triệu hoán đại hội, quy tắc (2)

  Thu, Jun 22, 2017

Tác giả: Nguyệt Hạ Khuynh Ca
  Editor: V.O            Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=403327
  Thể loại: Xuyên ko , trọng sinh, dị giới, sủng 
   Văn án:
          Nàng là huyết quản có một không hai tuy nhiên Thần Sáng Thế ghi lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim tuy nhiên bị tiêu diệt, té xuống hạ giới.
          Luân hồi gửi thế, tái mét thế sinh sống lại, một Khi trí lưu giữ sinh sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay hắn thuật cứu vãn sinh sống người bị tiêu diệt, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp gỡ thần thịt thần, gặp gỡ bụt thịt bụt, ai thiếu thốn của nường những gì đều cần trả quay về cho tới nường.
          Vị hít phu vô ơn bội nghĩa, giẫm giẫm không còn thảy. Đại sư tỷ tâm ngoan ngoãn thủ lạt, truất phế vứt. Trưởng lão học viện chuyên nghành âm hiểm ngoan ngoãn độc, chi khử, mái ấm ngươi gọi rời khỏi súc vật tàn bạo, đưa đi ninh hầm. Nhặt được băng tô mỹ nam giới..... Ách, điều này cần xử lý thế nào?
          Mĩ nam giới đôi mắt phượng nheo lại: "Không vì thế gói gọn đưa đi, cho dù sao nường đã và đang mua sắm mạng của tớ."
          "Hả? Ta người sử dụng vật gì rất có thể mua sắm được mạng của ngươi?"
          "Lòng của nường."
          "Nói hươu rằng vượn! Ta lúc nào thì phó tim tớ cho tới ngươi, tớ thế nào lại ko biết?" Bạch Vũ trợn đôi mắt nom.
          Mĩ nam giới điềm tĩnh bao bọc lấy nàng: "Đời trước."

#30dị