ĐỊNH LÝ VIET CHO PHƯƠNG TRÌNH BẬC 3

     

Định lí Vi-ét cho phương trình bậc 3 và cách ứng dụng giải phương trình

Định lý Vi-ét cho phương trình bậc 3 hay cao hơn thường ít thấy trong toán học nghiên cứu, nhưng ngược lại khá quen thuộc trong các kỳ thi Olympic toán học. Vì vậy, nắm vững công thức này, tạo cơ hội cho bạn chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới. Hãy dành thời gian chia sẻ bài viết sau đây cả THPT Sóc Trăng để nắm vững hơn chuyên đề này và cách ứng dụng định lí Vi-et giải phương trình cực hay.

Bạn đang xem: định lý viet cho phương trình bậc 3

I. ĐỊNH LÍ VI-ÉT CHO PHƯƠNG TRÌNH BẬC BA


1. Định lý Vi-ét thuận.

Bạn đang xem: Định lí Vi-ét cho phương trình bậc 3 và cách ứng dụng giải phương trình

Cho phương trình bậc 2 một ẩn: ax2+bx+c=0 (a≠0) (*) có 2 nghiệm x1 và x2. Khi đó 2 nghiệm này thỏa mãn hệ thức sau:


*
*
*
*
*

 

Ta có: S=S7.

Vậy ta tính lần lượt S1, S2,.., S6. Sau đó sẽ có được giá trị của S7.

Dạng 2: Ứng dụng hệ thức Vi-ét tìm hai số khi biết tổng và tích.

Phương pháp:

Nếu 2 số u và v thỏa mãn:

 


 

thì u, v sẽ là 2 nghiệm của phương trình: x2-Sx+P=0.

Xem thêm: Cao Được Dùng Để Khử Chua Cho Đất Là Do, Để Khử Chua Cho Đất Người Ta Thường Sử Dụng

Như vậy, việc xác định hai số u, v sẽ quay về bài toán giải phương trình bậc 2 một ẩn:

Nếu S2-4P≥0 thì tồn tại u,v.Nếu S2-4P

Ví dụ 1: Một hình chữ nhật có chu vi 6a, diện tích là 2a2. Hãy tìm độ dài 2 cạnh.

Hướng dẫn:

Gọi x1, x2 lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Theo đề ta có:

 


 

Suy ra x1, x2 là nghiệm của phương trình: x2-3ax+2a2=0.

Giải phương trình trên được x1=2a, x2=a (do x1>x2)

Vậy hình chữ nhật có chiều dài 2a, chiều rộng là a.

Ví dụ 2: Giải phương trình:

 


 

Hướng dẫn:

Điều kiện: x≠-1

Để ý, nếu quy đồng mẫu, ta sẽ được một phương trình đa thức, tuy nhiên bậc của phương trình này khá lớn. Rất khó để tìm ra định hướng khi ở dạng này.

Xem thêm: Virut Trần Là Virus Ko Có - Virut Trần Là Virut Không Có A

Vì vậy, ta có thể nghĩ đến việc đặt ẩn phụ để bài toán đơn giản hơn.

Ta đặt:

 


 

Trường hợp 1: u=3, v=2. Khi đó ta thu được phương trình: x2-2x+3=0 (vô nghiệm)Trường hợp 2: u=2, v=3. Khi đó ta thu được phương trình x2-3x+2=0, suy ra x1=1, x2=2 (thỏa mãn điều kiện x≠-1)