diện tích hình tứ giác

Như chúng ta vẫn biết, tứ giác là 1 trong nhiều giác bao gồm tứ cạnh và 4 đỉnh. Trong số đó, nhị đoạn trực tiếp ngẫu nhiên ko được nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Bạn đang xem: diện tích hình tứ giác

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không sở hữu cặp cạnh đối này rời nhau), hoặc tứ giác kép (có nhị cặp cạnh đối rời nhau). Tứ giác đơn hoàn toàn có thể lồi hoặc lõm. Và tổng những góc của một tứ giác luôn luôn là 360 chừng.

  • Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm trong 50% mặt mũi phẳng phiu sở hữu bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp ngẫu nhiên cạnh này của tứ giác. Đặc điểm của tứ giác lồi là tất cả những góc nhập nó đều nhỏ rộng lớn 180° và hai tuyến đường chéo cánh đều nằm sát nhập tứ giác
  • Còn tứ giác lõm luôn luôn tồn bên trên tối thiểu một cạnh nhưng mà đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh bại phân tách rời tứ giác trở thành nhị phần.

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau dò la hiểu về kiểu cách tính chu vi của tứ giác, tương tự phương pháp tính diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên, những tứ giác đặc biệt quan trọng, tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn trĩnh và tứ giác nội tiếp đàng tròn trĩnh..

I. Công thức tính chu vi và diện tích S tứ giác bất kỳ

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (1)

Chu vi của một tứ giác ngẫu nhiên vị tổng chừng lâu năm tứ cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

Diện tích của một tứ giác ngẫu nhiên vị ½ tích của chừng lâu năm đàng chéo cánh loại nhất, chừng lâu năm đàng chéo cánh thứ hai và sin của góc tạo ra vị hai tuyến đường chéo cánh bại.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD.\sin\alpha$ với $\alpha$ là góc tạo ra vị hai tuyến đường chéo cánh.

II. Công thức tính chu vi và diện tích S của tứ giác quánh biệt

Trong phạm vi của nội dung bài viết này bản thân tiếp tục trình diễn với chúng ta công thức tính chu vi và diện tích S của năm tứ giác đặc biệt quan trọng thông thường gặp gỡ, bại là: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông vắn.

Các tình huống sót lại chúng ta nếu như mong muốn chúng ta có thể tự động phân tích tăng bên trên Internet và SGK nhé.

#1. Công thức tính diện tích S tứ giác 

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Diện tích của hình thang vị ½ tích của tổng nhị cạnh lòng và chiều cao

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.(AD+BC).AH$

#2. Công thức tính chu vi tứ giác

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Chu vi của hình thang vị tổng chừng lâu năm của tứ cạnh

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

#3. Công thức tính diện tích S hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Diện tích của hình bình hành tiếp tục vị tích của chừng lâu năm một cạnh và chừng lâu năm độ cao ứng.

Công thức: $S_{ABCD}=BC.AH$

#4. Công thức tính chu vi hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Chu vi của hình bình hành vị nhị thứ tự tổng chừng lâu năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#5. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Diện tích của hình chữ nhật tiếp tục vị tích của chừng lâu năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $S_{ABCD}=AB.AD$

#6. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Chu vi của hình chữ nhật vị nhị thứ tự tổng chừng lâu năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#7. Công thức tính diện tích S hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Diện tích của hình thoi vị ½ tích của chừng lâu năm đàng chéo cánh loại nhất với chừng lâu năm đàng chéo cánh thứ hai.

Xem thêm: ghép nhiều ảnh thành 1 ảnh trên iphone

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD$

#7. Công thức tính chu vi hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Chu vi của hình thoi vị tứ thứ tự chừng lâu năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

#8. Công thức tính diện tích S hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Diện tích của hình vuông vắn tiếp tục vị bình phương chừng lâu năm một cạnh.

Công thức: $S_{ABCD}=AB^2$

#9. Công thức tính chu vi hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Chu vi của hình vuông vắn vị tứ thứ tự chừng lâu năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

III.  Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nội tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (7)

Chu vi của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn trĩnh tâm O vị tổng chừng lâu năm tứ cạnh.

Diện tích của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn trĩnh tâm O bằng

$\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)(p-DA)}$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD và p được xem theo đòi công thức $\frac{AB+BC+CD+DA}{2}$

Chú ý: Tâm của đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tứ giác nếu như sở hữu trong tương đối nhiều tình huống ko nên là kí thác điểm của hai tuyến đường chéo cánh.

IV. Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (8)

Chu vi của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn trĩnh tâm O vị tổng chừng lâu năm tứ cạnh

Diện tích của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn trĩnh tâm O vị $p.r$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD, r là chừng lâu năm nửa đường kính đàng tròn trĩnh nội tiếp

Chú ý: Tâm đàng tròn trĩnh nội tiếp tứ giác nếu như sở hữu tiếp tục trùng với kí thác điểm của tứ đàng phân giác trong

V. Lời kết

Như vậy là tôi đã trình diễn với chúng ta khá đầy đủ về toàn bộ các công thức tính chu vi tứ giáccông thức diện tích S của tứ giác rồi nhé.

Từ tứ giác thường thì cho tới tứ giác rất rất đặc biệt quan trọng, kể từ tứ giác nội tiếp cho tới tứ giác nước ngoài tiếp.

Nói cộng đồng là phụ thuộc vào những công thức nhập nội dung bài viết này thì chúng ta có thể tính được chu vi và diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên.

Công thức thứ nhất nhập nội dung bài viết cũng chính là công thức cộng đồng hoàn toàn có thể vận dụng mang lại từng tứ giác, những công thức tiếp theo sau đều được biến hóa dựa trên những nguyên tố đặc biệt quan trọng về cạnh, về góc của tứ giác sao mang lại dễ dàng vận dụng nhất.

Hi vọng nội dung bài viết này tiếp tục hữu ích với chúng ta. Xin Chào thân ái và hứa tái ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp theo sau !

Đọc thêm:

  • Cách tính chu vi, diện tích S của hình trụ và hình quạt tròn
  • Cách tính Chu vi và Diện tích của hình thang (có ví dụ dễ dàng hiểu)
  • Cách tính diện tích S tam giác thông thường, vuông, cân nặng và tam giác đều

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết lách đạt: 4.4/5 sao - (Có 9 lượt tiến công giá)

Xem thêm: thời tiết trên iphone

Note: Bài viết lách này hữu ích với chúng ta chứ? Đừng quên reviews nội dung bài viết, lượt thích và share mang lại đồng minh và người thân trong gia đình của khách hàng nhé !