đề thi tin học lớp 4 kì 1 năm 2021Đề thi đua Tin học tập lớp 4 Học kì một năm 2023 với đáp án (5 đề)

Để học tập chất lượng Tin học tập lớp 4, phần bên dưới đấy là Top 5 Đề thi đua Tin học tập lớp 4 Học kì một năm 2023 với đáp án. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn tập dượt và đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Tin học tập lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 4 kì 1 năm 2021

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính. (0,5 điểm/câu)

Câu 1: Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, em dùng phím Shift để:

Quảng cáo

A. Gõ chữ in hoa

B. Gõ kí hiệu bên trên của những phím với nhị kí hiệu

C. Xóa kí tự

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Sở phận này tại đây canh ty em fake “thông tin tưởng vào” nhằm PC xử lí theo đòi hướng dẫn của chương trình?

A. Thân máy

B. Màn hình

C. Máy in

D. Án phím và chuột

Câu 3: Các phần tử cần thiết nhất của một PC là:

A. Máy in, loa, chuột

B. Thân máy, màn hình hiển thị, keyboard, chuột

C. Màn hình, máy in, chuột

D. Thân máy, con chuột, loa, máy in

Câu 4: Để vẽ hình chữ nhật, em dùng khí cụ này sau đây:

A. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 1)     B. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 1)

C. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 1)     D. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 1)

Câu 5: Trong những khí giới tàng trữ tại đây, khí giới tàng trữ này là cần thiết nhất?

A. Thẻ nhớ     B. Đĩa cứng

C. Đĩa CD     D. USB

Câu 6: Để bay ngoài ứng dụng Mario, bên trên màn hình hiển thị chủ yếu, em sẽ:

Quảng cáo

A. Nhấn phím ESC bên trên bàn phím

B. Nhấn phím Shift bên trên bàn phím

C. Nháy con chuột vô File → lựa chọn Quit

D. Nhấn phím Enter bên trên bàn phím

Câu 7: Khi sao chép hình, em nhấn lưu giữ phím gì trong những khi kéo thả chuột?

A. Phím Shift     B. Phím Alt

C. Phím Ctrl    D. Phím Caps Lock

Câu 8: Máy tính năng lượng điện tử trước tiên mang tên là gì?

A. ENIAC     B. IBM

C. HP     D. SAMSUNG

II. Phần thực hành thực tế ( điểm)

Câu 1 (3 điểm):

Quảng cáo

Sử dụng ứng dụng biên soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Trong váy đầm gì đẹp mắt bởi vì sen Lá xanh rì bông white lại chen nhị vàng Nhị vàng bông white lá xanh Gần bùn nhưng mà chẳng hồi tanh tưởi mùi hương bùn

Câu 2 (3 điểm):

Sử dụng những khí cụ tiếp tục học tập ứng dụng Paint, em hãy vẽ hình tại đây, tô màu sắc theo ý muốn.

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D D B C B C C A

II. Phần thực hành thực tế ( điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 3 cho tới 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 5 lỗi trở lên trên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 1)

1. Làm được ý 1 đạt 0,5 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 1,0 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 1,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 2,0 điểm

5. Tô màu sắc đạt 3,0 điểm

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(Đề 2)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính. Mỗi câu vấn đáp chính được 0,5 điểm/câu

Câu 1. Máy tính nhằm bàn với bao nhiêu phần tử chính?

A. 1 cỗ phận     B. 2 cỗ phận

C. 3 cỗ phận     D. 4 cỗ phận

Câu 2. Trong ứng dụng Paint, nhằm vẽ đoạn trực tiếp, em lựa chọn công cụ:

A. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)     B. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

C. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)     D. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

Câu 3. Mô hình phụ vương bước của quy trình xử lí vấn đề là:

A. Xuất → nhập → xử lí

B. Nhập → xử lí → xuất

C. Xuất → xử lí → nhập

D. Nhập → xuất → xử lí

Câu 4. Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, nhằm gõ kí hiệu @ em nhấn lưu giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

B. Enter và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

C. Alt và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

D. Shift và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

Câu 5. Trong ứng dụng Cùng học tập toán 4, sẽ được PC trợ canh ty khi thực hiện bài xích, em nháy con chuột lên nút lệnh:

A. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)     B. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

C. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)     D. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

Câu 6. Trong ứng dụng Paint, nhằm sao chép một ngược táo trở thành nhị ngược táo như hình tiếp sau đây, em cần thiết triển khai theo đòi thao tác nào?

B. Nhấn lưu giữ phím Ctrl → kéo thả phần tiếp tục lựa chọn cho tới địa điểm mới nhất → dùng công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) để lựa chọn ngược táo.

C. Kéo thả phần tiếp tục lựa chọn cho tới địa điểm mới nhất → dùng công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) để lựa chọn ngược táo → nhấn lưu giữ phím Shift.

A. Nhấn lưu giữ phím Shift → dùng công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) để lựa chọn ngược táo → kéo thả phần tiếp tục lựa chọn cho tới địa điểm mới nhất.

D. Sử dụng công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) để lựa chọn ngược táo → nhấn lưu giữ phím Ctrl → kéo thả phần tiếp tục lựa chọn cho tới địa điểm mới nhất.

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

Câu 7. Trong ứng dụng Cùng học tập toán 4, nhằm triển khai quy tắc nằm trong, trừ những số có rất nhiều chữ số, em cần thiết triển khai theo đòi thao tác này bên dưới đây?

A. Thực hiện tại quy tắc tính → nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → nháy biểu tượng Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

B. Nháy biểu tượng Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → triển khai quy tắc tính → nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

C. Nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → nháy biểu tượng Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → triển khai quy tắc tính → nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

D. Nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → nháy nút Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → nháy biểu tượng Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) → triển khai quy tắc tính

Câu 8. Trong ứng dụng Paint, nhằm vẽ mái ấm như hình bên dưới, em dùng những công cụ:

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2) Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng ứng dụng biên soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Mèo con cái cút học Hôm ni trời nắng và nóng chang chang Mèo con cái tới trường chẳng đem loại gì Chỉ mang trong mình 1 cái cây bút chì Và mang trong mình 1 mẩu bánh mỳ con cái con cái.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những khí cụ tiếp tục học tập ứng dụng Paint, em hãy vẽ hình sau đây

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D C B D A D B C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 3 cho tới 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 5 lỗi trở lên trên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình như là khuôn, ko tô màu sắc, đạt 2 điểm

2. Tô được màu sắc đạt 1 điểm

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(Đề 3)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính. Mỗi câu vấn đáp chính được 0,5điểm/câu

Câu 1. Muốn vẽ hình vuông vắn, em cần thiết nhấn lưu giữ phím này trong những lúc kéo thả chuột?

A. Shift    B. Ctrl

C. Caps Lock    D. Enter

Câu 2. Em hãy chỉ ra rằng những khí cụ dùng để làm vẽ tự động do?

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Câu 3. Chương trình PC được lưu ở đâu?

A. Chỉ bên trên đĩa cứng hoặc đĩa CD.

B. Chỉ bên trên đĩa cứng hoặc khí giới ghi nhớ flash.

C. Chỉ bên trên đĩa cứng.

D. cũng có thể lưu bên trên đĩa cứng, đĩa CD hoặc khí giới ghi nhớ flash.

Câu 4. Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, nhằm gõ kí hiệu @ em nhấn lưu giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

B. Enter và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

C. Alt và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

D. Shift và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Câu 5. Trong ứng dụng Cùng học tập toán 4, sẽ được PC trợ canh ty khi thực hiện bài xích, em nháy con chuột lên nút lệnh:

A. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)     B. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Xem thêm: cách làm bánh kẹp truyền thống

C. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)     D. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Câu 6. Khi gõ phím, mặt hàng phím luôn luôn lấy thực hiện chuẩn chỉnh nhằm xác xác định trí bịa đặt những ngón tay là:

A. Hàng phím bên trên.

C. Hàng phím hạ tầng.

B. Hàng phím số.

D. Hàng phím dưới

Câu 7. Chuột, keyboard nằm trong group khí giới gì?

A. Nhóm khí giới ra

B. Nhóm khí giới vô.

C. Nhóm khí giới truyền thông

D. Nhóm khí giới vào/ra

Câu 8. Trong ứng dụng Paint, nhằm vẽ mái ấm như hình bên dưới, em dùng những công cụ:

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng ứng dụng biên soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Mèo con cái cút học Hôm ni trời nắng và nóng chang chang Mèo con cái tới trường chẳng đem loại gì Chỉ mang trong mình 1 cái cây bút chì Và mang trong mình 1 mẩu bánh mỳ con cái con cái.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những khí cụ tiếp tục học tập ứng dụng Paint, em hãy vẽ hình sau đây

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C D D A D B C

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 3 cho tới 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 5 lỗi trở lên trên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình như là khuôn, ko tô màu sắc, đạt 2 điểm

2. Tô được màu sắc đạt 1 điểm

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(Đề 4)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính. Mỗi đáp án chính được 0,5điểm/câu

Câu 1. Trong ứng dụng Paint nhằm vẽ hình cái thuyền khơi theo đòi khuôn sau, em dùng những khí cụ nào?

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4) Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4) Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

Câu 2. Sở phận này của sản phẩm tính với công dụng fake vấn đề ra?

A. Án phím     B. Chuột

C. Thân máy     D. Màn hình

Câu 3. Trong ứng dụng Paint, nhằm sao chép một con cái thỏ trở thành nhị con cái thỏ như hình tiếp sau đây, em nhấn lưu giữ phím này trong những khi kéo thả chuột?

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

A. Shift     B. Enter

C. Caps Lock     D. Ctrl

Câu 4. Chọn tuyên bố chính. Phím Shift:

A. Dùng nhằm viết lách những kí tự động bên trên.

B. Dùng nhằm viết lách kí tự động hoa.

C. Do ngón út ít phụ trách móc.

D. Tất cả ý bên trên đều chính.

Câu 5. Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, nhằm gõ kí hiệu $ em nhấn lưu giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

B. Enter và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

C. Caps Lock và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

D. Shift và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

Câu 6. Trong ứng dụng Paint, nhằm vẽ tự tại bởi vì cọ vẽ, em lựa chọn công cụ:

A. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)     B. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

C. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)     D. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

Câu 7. Để bay ngoài ứng dụng Mario em thực hiện:

A. File → Quit     B. Student → Quit

C. Lessons → Quit     D. Nhấn Enter

Câu 8.

A. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)     B. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

C. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)     D. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy phát động ứng dụng Word và trình diễn đoạn văn sau:

CÂY GẠO

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vắng ngắt. Cây gạo lại về bên với tầm vóc xanh rì đuối, trầm tư. Cây đứng yên ổn to lớn, hiền đức lành lặn, thực hiện chi phí mang lại những con cái đò cặp cảng và mang lại những người con về thăm hỏi quê u.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những khí cụ tiếp tục học tập vô ứng dụng Paint, em hãy vẽ tranh ảnh sau, tô màu sắc theo ý muốn.

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C B D A D A B

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 3 cho tới 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 5 lỗi trở lên trên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 4)

1. Làm được ý 1 đạt 1 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 2 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 2,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 3,0 điểm

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 4

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(Đề 5)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Câu 1. Trong ứng dụng Paint, nhằm vẽ bởi vì cây bút chì, em dùng khí cụ nào?

A. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

B. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

C. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

D. Công cụ Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

Câu 2. Để gõ phím Shift, em sử dụng ngón tay nào?

A. Ngón cái     B. Ngón trỏ

C. Ngón giữa     D. Ngón út

Câu 3. Để vẽ hình tròn trụ, em lựa chọn khí cụ “Hình e-líp”, khi vẽ em nhấn lưu giữ phím:

A. Phím Ctrl     B. Phím Shift

C. Phím Alt     D. Phím Enter

Câu 4. Sở phận này tại đây mang lại em biết “thông tin tưởng ra” sau khoản thời gian được PC xử lí?

A. Thân máy     B. Chuột

C. Màn hình     D. Án phím

Câu 5. Trong ứng dụng Paint, nhằm vẽ lối cong, em lựa chọn công cụ:

A. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)     B. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

C. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)     D. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

Câu 6. Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, nhằm gõ kí hiệu % em nhấn lưu giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

B. Enter và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

C. Caps Lock và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

D. Shift và gõ phím Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

Câu 7. Trong ứng dụng Cùng học tập toán 4, nhằm nhờ PC trợ canh ty, em nháy con chuột lên nút lệnh:

A. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)     B. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

C. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)     D. Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

Câu 8. Gõ phím bởi vì 10 ngón tay chất lượng gì?

A. Gõ nhanh chóng hơn

B. Gõ đúng mực hơn

C. Tiết kiệm được thời hạn và công sức

D. Tất cả những quyền lợi bên trên.

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy phát động ứng dụng Word và trình diễn đoạn văn sau:

Quảng cáo

Trâu ơi tao bảo trâu này: Trâu ra bên ngoài ruộng trâu cày với tao. Cấy cày vốn liếng nghiệp nông gia, Ta trên đây trâu đấy, ai nhưng mà cai quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những khí cụ tiếp tục học tập vô ứng dụng Paint, em hãy vẽ theo đòi khuôn sau:

Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 4 với đáp án (Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B C A D A D

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 3 cho tới 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bạn dạng sai khuôn kể từ 5 lỗi trở lên trên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình như là khuôn, ko tô màu sắc, đạt 2 điểm

2. Tô được màu sắc đạt 1 điểm

Xem tăng những Đề thi đua, đề đánh giá Tin học tập lớp 4 với đáp án hoặc khác:

  • Đề thi đua Tin học tập lớp 4 Học kì hai năm 2023 với đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và bài xích tập dượt vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua những môn lớp 4 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk những môn lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 4 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: vụng trộm không the giấu