để đánh số trang sách từ 1 đến 1000

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta vô trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

ngo nguyen thanh cong

OoO_kudo shinichi_OoO

13 mon 9 năm nhâm thìn khi 8:20

tu 1-9 can 9 chu so

tu 10-99 can 90 x2= 180 chữ số

tu 100-999 can 900 x3= 2700 chu so

999-1000 can 1 x4= 4 chu so

nhu vay mượn 9+180+2700+4=2893 chu so

dáp so sánh ;2893 chu so

chuc ban hoc tot

Giang Hồ Đại Ca

13 mon 9 năm nhâm thìn khi 8:37

Từ 1 đến 9 có  9 số vậy cần 9 x 1 = 9 chữ số 

Từ 10 đến 99 có : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số vậy cần 90 x 2 = 180 chữ số 

Từ 100 đến 1000 có : ( 1000 - 100 ) : 1 + 1 = 901 số vậy cần  : 901  x 3  = 2703 chữ số 

Vậy cần : ( 9 + 180 + 2703 ) = 2892 Số 

Dương

31 mon 8 2019 khi 21:16

1.

Từ 1 cho tới 9 có một.9 = 9 chữ số

Từ 10 cho tới 99 đem 99 - 10 + 1 = 90 hạng tử +> Số chữ số ứng là: 90.2 = 180 (chữ số)

Từ 100 cho tới 999 đem 999 - 100 + 1 = 900 hạng tử => Số chữ số ứng là: 900.3 = 2700 (chữ số) 

Số 1000 đem 4 chữ số, tổng số số chữ số cần thiết dò la là:

9 + 180 + 2700 + 4 = 2893 (chữ số) 

Đáp số: 2893 chữ số

Dương

31 mon 8 2019 khi 21:22

Số hạng tử kể từ 1001 cho tới 9999 là:

9999 - 1001 + 1 = 8999 (hạng tử)

Mỗi hạng tư đem 4 chữ số, vậy 8999 hạng tử đem số chữ số là:

4.8999 = 35996 (chữ số)

Số 10 000 đem 5 chữ số, vậy tổng số sôa chữ số cần thiết dò la là:

35996+5 = 36001 (chữ số)

Đáp số: 36001 chữ sôa

phamcongtu

Sky Sơn Tùng

26 mon 8 năm ngoái khi 10:18

từ trang 1 ---> trang 9 đem 9 chữ số

từ trang 10 ---> trang 99 đem : 99 - 10 + 1 = 90 trang, đem 2 x 90 = 180 ( chữ số )

chữ số sót lại là của những trang đem 3 chữ số :  1995 - ( 9 + 180 ) = 1806 ( chữ số )

số trang đem 3 chữ số là : 1806 : 3 = 602 ( trang )

số trang cuốn sách này là : 9 + 90 + 602 = 701 ( trang ) 

Nguyễn Tuấn Anh

5 mon 2 2017 khi 12:41

701 trang

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

13 mon 9 năm nhâm thìn khi 10:32

chỉ nên cho mk đáp số thôi nha !

Phương An

13 mon 9 năm nhâm thìn khi 10:36

Từ 1 đến 9 có: (9 - 1 + 1) . 1 = 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có: (99 - 10 + 1) . 2 = 180 chữ số

Từ 100 đến 999 có: (999 - 100 + 1) . 3 = 2700 chữ số

Để viết số trang sách từ là 1 cho tới 1000 cần: 9 + 180 + 2700 + 3 = 2892 chữ số

doraemon kaoru

27 mon 11 năm nhâm thìn khi 18:56

dám nhại thương hiệu bà mày à gừrrr...rrr

Dương Lam Hàng

27 mon 11 năm nhâm thìn khi 18:56

Từ trang 1-> 9 cần thiết 9 số với 9 chữ số

Từ trang 10 -> 99 cần thiết (99-10):1+1 = 90 (số) ứng với 90 x 2 = 180 (chữ số)

Từ trang 100 -> 188 cần thiết (188-100):1+1 = 89 (số) ứng với 89 x 3 = 267 (chữ số)

Vậy viết số trang không còn cuốn sách tê liệt cần:

  9 + 180 + 267 = 456 (chữ số)

             Đáp số: 456 chữ số

Nguyễn Mạnh Trung

Nguyễn Minh Quang

6 mon 12 2020 khi 9:29

từ 1 cho tới 9 đem 9 số

từ 10 cho tới 99 đem 90 số

từ 100 cho tới 358 đem 259 số

vì vậy tao cần thiết : \(9+90\cdot2+259\cdot3=966\)chữ số

Doanthaovy

Bạch Dương Dễ Thương

18 mon 7 2018 khi 17:10

Từ trang 3 cho tới trang 9 có:

( 9 - 3) : 1 + 1 = 7 ( số mang 1 chữ số )

Từ trang 10 cho tới trang 99 có:

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số đem nhị chữ số )

Từ trang 100 cho tới trang 132 có:

( 132 - 100 ) : 1 + 1 = 33 ( số đem phụ vương chữ số )

Vậy số chữ số nên người sử dụng là:

1 x 7 + 90 x 2 + 33 x 3 = 286 ( chữ số )

Đáp số: 286 chữ số

Hộc đảm bảo chất lượng nhé!

nữ hoàng bóng tối Amaya

OoO Kún Chảnh OoO

18 mon 8 năm ngoái khi 12:34

a)Từ trang 1 đến trang 9 tao có 9 số nên cần 9 chữ số
Từ trang 10 đến trang 99 tao có 90 trang, số chữ số của 1 trang là 2 nên tao cần: 90x2=180 chữ số
Từ trang 100 đến trang 200 tao có 101 trang, số chữ số của 1 trang là 3 nên tao cần: 101x3=303 chữ số
Vậy tổng cộng tao cần: 9+180+303=492 chữ số
 
 

Edogawa Conan

26 mon 8 năm nhâm thìn khi 12:41

Để viết số vô từ là 1 cho tới 9 cần thiết 9 chữ số Để viết số vô kể từ 10 cho tới 99 cần thiết 180 chữ số (vì kể từ 10 cho tới 99 đem 90 số, từng số đem 2 chữ số, 90 . 2 = 180)

Để viết số vô kể từ 100 cho tới 999 cần thiết 2700 chữ số (vì kể từ 100 cho tới 999 đem 900 số, từng số đem 3 chữ số, 90 . 3 = 2700)

Vậy số chữ số dùng để làm tiến công trang đem 4 chữ số là: 3897 - 2700 - 180 - 9 = 1008 (chữ số)

Số trang đem 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 (trang)

Cuốn sách tê liệt dày: 9 + 90 + 900 + 252 = 1251 (trang)

Đáp số: 1251 trang

Nguyễn Quốc Lộc

Asuna Yuuki

6 mon 10 năm nhâm thìn khi 20:52

Từ 1 cho tới 9 đem 9 chữ số

Từ 10 cho tới 99 đem : 90 . 2 = 180 chữ số

Từ 100 cho tới 999 đem : 2700 chữ số

1000 đem 4 chữ số

Vậy từ là 1 cho tới 1000 đem 9 + 180 + 2700 + 4 = 1893 chữ số

Kudo Shinichi

4 mon 11 năm nhâm thìn khi 21:02

1893 chữ số nha chúng ta !

Chúc bạn làm việc đảm bảo chất lượng ! :))

trịnh đăng khoa

Bastkoo

9 mon 9 2017 khi 14:19

=> từ 1 cho tới 10 nên dùng 1 chữ số 2

=> kể từ 10 cho tới trăng tròn cần thiết 1 chữ số 2

=> kể từ trăng tròn cho tới 30 cần thiết 2 chữ số 2

=> kể từ 30 cho tới 40 cần thiết 1 chữ số 2

......

=> kể từ 110 cho tới 122 cần thiết 3 chữ số

Vậy cần thiết số chữ số 2 là : 

=> từ là 1 cho tới 122 cần thiết số chữ số là : 1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2 = 1.10 + 2.2 = 10 + 4 = 14 chữ số 2

Songoku Sky Fc11

9 mon 9 2017 khi 15:38

=> từ 1 cho tới 10 nên dùng 1 chữ số 2

=> kể từ 10 cho tới trăng tròn cần thiết 1 chữ số 2

=> kể từ trăng tròn cho tới 30 cần thiết 2 chữ số 2

=> kể từ 30 cho tới 40 cần thiết 1 chữ số 2

......

=> kể từ 110 cho tới 122 cần thiết 3 chữ số

Vậy cần thiết số chữ số 2 là : 

=> từ là 1 cho tới 122 cần thiết số chữ số là : 1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2 = 1.10 + 2.2 = 10 + 4 = 14 chữ số 2