Dãy Kim Loại Tác Dụng Với Dung Dịch Hcl Là

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dãy kim loại công dụng được cùng với HCl : .... A. Mg, Al, Pb, Cu ....B. Fe, Pb, mãng cầu , Ag... C. Mg, Al, Fe, Zn... D. Al, Mg, Cu, Zn


*

*

: Dãy những kim loại đều công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A.

Bạn đang xem: Dãy kim loại tác dụng với dung dịch hcl là

Na, Al, Cu, Mg. B. K, Na, Al, Ag.

C. Na, Fe, Cu, Mg. D. Zn, Mg, Na, Al

Câu 15: Để có tác dụng sạch sắt kẽm kim loại Fe có lẫn tạp chất Al cùng Mg có thể dùng dd nào sau đây:

A. NaOH dư B. HCl dư C. ZnCl2 dư D. FeCl2 dư


Các sắt kẽm kim loại được xếp theo mức độ chuyển động hoá học tăng ngày một nhiều là :

A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu ;

B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, na ;

D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na.


Câu 39: Dãy sắt kẽm kim loại được thu xếp theo chiều chuyển động hóa học bớt dần là:

A. Na, Mg, Zn. B. Al, Zn, Na. C. Mg, Al, Na. D. Pb, Al, Mg.

Câu 40: Dãy hóa học gồm những kim nhiều loại được bố trí theo chiều tăng mạnh về chuyển động hóa học tập là:

A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K. B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn. C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na. D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.

Câu 41: bao gồm 4 sắt kẽm kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong hỗn hợp HCl, Z đẩy được T trong dung dịch muối T; X đẩy được Y trong hỗn hợp muối Y. đồ vật tự vận động hóa học tập của kim loại tăng vọt như sau:

A. T, Z, X, Y. B. Z, T, X, Y. C. Y, X, T, Z. D. Z, T, Y, X.

Câu 42: những chất công dụng được với hỗn hợp NaOH là:

A. Al. MgO. B. CO2, Al. C. SO2, Fe2O3. D. Fe, SO2.

Câu 43: Ở nhiệt độ thường, sắt kẽm kim loại X ko tan vào nước mà lại tan trong dung dịch kiềm. Sắt kẽm kim loại X là A.

Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

Câu 44: bội nghịch ứng làm sao sau đấy là phản ứng nhiệt độ nhôm?

A. 3Al + 3CuSO4----> Al2(SO4)3 + 3Cu.

B. 8Al + 3Fe3O4 o t ---> 4Al2O3 + 9Fe.

C. 2Al2O3 đpnc ----> 4Al + 3O2.

Xem thêm: Thế Nào Là Chuyển Động Thẳng Nhanh Dần Đều, Lý Thuyết Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều

D. 2Al + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2.

Câu 45: bao gồm chất rắn màu đỏ bám trên dây nhôm lúc nhúng dây nhôm vào dung dịch

A. AgNO3. B. CuCl2. C. Axit HCl. D. Fe2(SO4)3.

Câu 46: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4, hiện nay tượng xẩy ra là

A. Nhôm bị phối hợp và tất cả khí thoát thoát ra khỏi dung dịch. B. Bao gồm chất rắn màu trắng bám xung quanh lá nhôm, greed color của dung dịch CuSO4 nhạt dần. C. Tất cả chất rắn red color bám kế bên lá nhôm, màu xanh lá cây của dung dịch CuSO4 nhạt dần. D. Bao gồm chất khí bay ra, dung dịch không thay đổi màu.

Câu 47: dụng cụ không dùng để đựng dung dịch nước vôi vào là

A. Ly thủy tinh. B. Ly sắt. C. Cốc nhôm. D. Ly nhựa.

Câu 48: để lá nhôm vào dung dịch NaOH, thấy có hiện tượng:

A. Lá nhôm rã dần, tất cả kết tủa trắng. B. Lá nhôm không bị hòa tan. C. Lá nhôm tan dần, gồm khí ko màu bay ra. D. Lá nhôm tan dần, dung di chuyển thành blue color lam.

Câu 49: Kim loại tính năng được với toàn bộ các chất: HCl, CuCl2, NaOH, O2 là

A. Mg. B. Ca. C. Al. D. Fe.

Câu 50: Nhôm phản bội ứng được với:

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi. B. Khí clo, axit, oxit bazơ, khí hiđro. C. Oxit bazơ, axit, hiđro, hỗn hợp kiềm. D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magie sunfat.

Câu 51: cho sơ thiết bị phản ứng sau: Al ---->X ----->Al2(SO4 )3----> AlCl 3 . X hoàn toàn có thể là:

A. Al2O3. B. Al(OH)3. C. AlCl3. D. Al(NO3)3.

Câu 52: cho sơ đồ gia dụng phản ứng sau: Al ---> X ----> Y ----> AlCl3. X, Y có thể lần lượt là cặp hóa học nào sau đây?

A. Al(OH)3, Al(NO3)3. B. Al(OH)3, Al2O3. C. Al2(SO4)3, Al2O3. D. Al2(SO4)3, Al(OH)3.

Câu 53: ngã túc sơ vật dụng phản ứng: Al---> Al 2O3---> Al2 (SO4 )3----> AlCl3 

 A. (1) nhiệt độ phân, (2) dung dịch H2SO4, (3) dung dịch BaCl2. B. (1) nhiệt độ phân, (2) dung dịch H2SO4, (3) hỗn hợp NaCl. C. (1) nhiệt phân, (2) dung dịch Na2SO4, (3) dung dịch HCl. D. (1) sức nóng phân, (2) hỗn hợp Na2SO4, (3) hỗn hợp BaCl2.

Câu 54: cho Al chức năng với lần lượt những dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa rã được Al là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 55: Đốt cháy fe trong ko khí, thu được sản phẩm là 

A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe2O3. D. FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 56: Sắt không phản ứng với:

A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch H2SO4. C. H2SO4 đặc, nóng. D. H2SO4 đặc, nguội.

Xem thêm: Lời Đề Nghị Trong Tiếng Anh Có Những Cấu Trúc Nào? Cách Đưa Ra Lời Yêu Cầu, Đề Nghị Trong Tiếng Anh

Câu 57: Hoà tan láo hợp có Fe cùng Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các thành phầm thu được sau phản nghịch ứng là:

A. FeCl2 cùng khí H2. B. FeCl2, Cu với khí H2. C. Cu cùng khí H2. D. FeCl2 với Cu.

Câu 58: Để làm cho sạch một mẫu sắt kẽm kim loại đồng tất cả lẫn sắt với kẽm kim loại, có thể ngâm chủng loại đồng này vào dung dịch: