Cường Độ Dòng Điện Bão Hòa

     

- Định mức sử dụng quang điện thứ nhất (Định cơ chế về số lượng giới hạn quang điện): hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi tia nắng kích yêu thích chiếu vào kim loại có bước sóng nhở rộng hoặc bằng giới hạn quang điện(lambda _0) .

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện bão hòa

- Định hình thức quang điện thứ hai (Định phương tiện về cường độ loại quang năng lượng điện bão hòa): Đối với từng ánh sáng tương thích (có (lambda le lambda _0) ) cường độ dòng quang năng lượng điện bão hòa tỉ trọng với cường độ của chùm sáng kích thích.

- Định nguyên lý quang điện thứ tía (Định phép tắc về rượu cồn năng cực đại của quang electron): Động năng thuở đầu cực đại của quang đãng electron không nhờ vào cường độ của chùm sáng sủa kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng ánh nắng kích yêu thích và thực chất của kim loại.

Xem thêm: Unit 10 Lớp 12: Writing (Trang 65 Sgk Tiếng Anh Văn 12 Unit 10 Writing


*

Đặt một hiệu điện núm UAK vào hai điện cực của tế bào quang điện

UAK bao gồm thể biến đổi giá trị (âm, dương hoặc bằng 0) tùy thuộc vào vị trí của con chạy C.

Chiếu ánh sáng solo sắc vào catốt của tế bào quang điện và kiểm soát và điều chỉnh giá trị của UAK tín đồ ta thu được đường đặc thù Vôn - Ampe của tế bào quang đãng điện.

Xem thêm: Công Thức Tính Dung Kháng Của Tụ Điện, Dung Kháng Của Tụ Điện Là Gì


*

=> Điều này và một vài thí nghiệm khác cho ra kết luận tương ứng với định chế độ quang điện thứ hai cùng thứ ba.

Các công thức:

Công thức Anhxtanh về hiện tượng kỳ lạ quang điện: (varepsilon = hf = A + mW_d_0(m max) = A + frac12mv_ mmax^2)Công thức tính rượu cồn năng ban sơ cực đại của quang quẻ electron: ( mW_d_0(m max) = frac12mv_ mmax^2 = eleft| U_h ight|)

( o varepsilon = A + frac12mv_ mmax^2 = A + eleft| U_h ight|)


II - BÀI TẬP - PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Xét một nguồn sáng đối kháng sắc gồm bước sóng λ, công suất phường được phản vào catốt của một tế bào quang năng lượng điện có giới hạn quang năng lượng điện λ0. Lúc đó:


- tích điện của nguồn sáng phạt ra trong thời hạn t:(E = P.t = N_pvarepsilon = N_pfrachclambda )

Trong đó: NP là số photon phân phát ra trong thời hạn t: (N_p = fracPtvarepsilon = fracPlambda hct)

- Số photon của mối cung cấp sáng vạc ra vào 1s là: (n_p = fracN_pt = fracPvarepsilon = fracPlambda hc)


- Cường độ chiếc quang điện bão hòa là:(I_bh = fracqt = fracN_e.et = n_e.e)

Trong đó

q là năng lượng điện lượng gửi từ catốt sáng anốtNe là số electron bứt khỏi catốt trong thời hạn tne là số electron bứt thoát khỏi catốt trong 1s: (n_e = fracN_et = fracI_bhe)

- công suất lượng tử: (H = fracn_en_p100\% = fracI_bh.hcPlambda e100\% )


- lúc electron vận động trong năng lượng điện trường: (left| e ight|left| U_h ight| = frac12mv_ mmax^2 = left| e ight|E md)

Với U là hiệu điện nạm giữa anốt và catốt, vA là vận tốc cực to của electron khi đập vào anốt, vK=vmax là vận tốc thuở đầu cực đại của electron lúc rời catốt thì: (left| eU ight| = frac12mv_A^2 - frac12mv_K^2)

Quãng đường chuyển động mà electron đi được: ( mW_d_ mmax = F ms_ mmax = q mE ms_ mmax = efracUd ms_ mmax)