cửa hàng dị thú số 138

(138 hào dị thú manh sủng điếm)

Tác giả: Đả Cương Thi

Thể loại: Hiện đại – Oan gia – Dị năng – Xuyên qua quýt – HE

Nhân vật chính: Kim Dư, Kỳ Thanh Lân

Phối ăn ý diễn: Đại Bạch, Tiểu Bạch….

Cái khác: Thám hiểm, tầm bảo, quần ẩu…..

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn chủ yếu văn

Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Beta: Minh Phong

————–

Bạn đang xem: cửa hàng dị thú số 138

1. Truyện ko xin xỏ quyền người sáng tác, thỉnh chớ đem thoát khỏi lâu.

2. Truyện được edit phụ thuộc vào QT và GG, sẽ không còn trúng 100% như nguyên vẹn tác.

————-

Chính văn

Văn án

Chương 1 ::: Chương 2 ::: Chương 3 ::: Chương 4 ::: Chương 5 ::: Chương 6

Chương 7 ::: Chương 8 ::: Chương 9 ::: Chương 10

Chương 11 ::: Chương 12 ::: Chương 13

Chương 14 ::: Chương 15 ::: Chương 16 ::: Chương 17 ::: Chương 18 ::: Chương 19

Chương trăng tròn ::: Chương 21 ::: Chương 22 ::: Chương 23

Chương 24 ::: Chương 25 ::: Chương 26 ::: Chương 27 ::: Chương 28

Chương 29 ::: Chương 30 ::: Chương 31 ::: Chương 32

Chương 33 ::: Chương 34 ::: Chương 35

Chương 36 ::: Chương 37 ::: Chương 38 ::: Chương 39 ::: Chương 40

Chương 41 ::: Chương 42 ::: Chương 43 ::: Chương 44

Chương 45 ::: Chương 46 ::: Chương 47

Chương 48

Chương 49 ::: Chương 50 ::: Chương 51 ::: Chương 52

Chương 53 ::: Chương 54 ::: Chương 55

Chương 56 ::: Chương 57

Chương 58

Chương 59 ::: Chương 60 ::: Chương 61 ::: Chương 62 ::: Chương 63 ::: Chương 64

Chương 65 ::: Chương 66 ::: Chương 67 ::: Chương 68

Chương 69 ::: Chương 70

Chương 71 ::: Chương 72 ::: Chương 73 ::: Chương 74 ::: Chương 75 ::: Chương 76

Chương 77 ::: Chương 78

Chương 79 ::: Chương 80 ::: Chương 81 ::: Chương 82 ::: Chương 83 ::: Chương 84

Chương 85 ::: Chương 86 ::: Chương 87 ::: Chương 88 ::: Chương 89

Chương 90 ::: Chương 91 ::: Chương 92 ::: Chương 93

Chương 94 ::: Chương 95 ::: Chương 96

Chương 97 ::: Chương 98 ::: Chương 99 ::: Chương 100 ::: Chương 101 ::: Chương 102 ::: Chương 103

Xem thêm: phượng hoàng vu phi

Chương 104 ::: Chương 105 ::: Chương 106 ::: Chương 107 ::: Chương 108

Chương 109 ::: Chương 110 ::: Chương 111 ::: Chương 112

Chương 113 ::: Chương 114

Chương 115

Chương 116 ::: Chương 117 ::: Chương 118 ::: Chương 119

Chương 120 ::: Chương 121 ::: Chương 122

Chương 123 ::: Chương 124

Chương 125

Chương 126 ::: Chương 127 ::: Chương 128 ::: Chương 129 ::: Chương 130 ::: Chương 131

Chương 132 ::: Chương 133 ::: Chương 134 ::: Chương 135 ::: Chương 136

Chương 137 ::: Chương 138 ::: Chương 139 ::: Chương 140

Chương 141 ::: Chương 142 ::: Chương 143

Chương 144 ::: Chương 145

Chương 146

Chương 147 ::: Chương 148 ::: Chương 149 ::: Chương 150 ::: Chương 151 ::: Chương 152

Chương 153 ::: Chương 154 ::: Chương 155 ::: Chương 156 ::: Chương 157

Chương 158 ::: Chương 159 ::: Chương 160 ::: Chương 161

Chương 162 ::: Chương 163 ::: Chương 164

Chương 165 ::: Chương 166

Chương 167

Chương 168 ::: Chương 169 ::: Chương 170 ::: Chương 171

[Hoàn Chính Văn]

Phiên ngoại

Phiên nước ngoài 1 – Con loại gì!!!

Phiên nước ngoài 2 – Sinh con cháu gì!!!

Phiên nước ngoài 3 – Tai họa loại gì!!!

Phiên nước ngoài 4 – Cướp nàng dâu loại gì!!!

Phiên nước ngoài 5 – Giáo dục đào tạo loại gì!!!

Phiên nước ngoài 6 – Liên hoan hội loại gì!!!

Xem thêm: quang chi tử

[Hoàn Phiên Ngoại]

Toàn văn hoàn

Mừng mang đến mái ấm tăng rộng lớn 3 triệu 10 ngàn lượt view và chúc mừng sinh nhật 3 năm mang đến Ẩn Quỷ Lâu. Sở word mới mẻ đi ra lò đầu tiên trình làng bà con!!!!

down