Từ Phương Trình Căn 2 (Sinx + Cosx)= Tanx + Cotx, Ta Tìm Được Cosx Có Giá Trị Bằng

     

Bài 1: cho thấy thêm sin x = 3/5 cùng ( pi/2 a) cos x, tung x, cot x.b) sin( x + pi/3 ); cos( x + pi/3 )c) sin2x, cos3x, tan2xBài 2: cho biết tan x + cot x = 2 cùng 0a) sin x, cos x.b) sin( x + pi/4 ); cos( x - pi/4 )c) tan( x - pi/4 )

Bài3:Cho mặt đường tròn trọng điểm O và những tuyến CAB ( C nằm ngoài đường tròn) từ điểm ở trung tâm cung bự AB kẻ 2 lần bán kính MN giảm ở AB tại I , CM cắt đường tròn trên E , EN cắt đoạn AB tại F(ta có MEFI nội tiếp dt) chứng minh góc CAE= góc MEB

Bài4:Trong hệ tọa độ Oxy mang lại hình thang ABCD có diện tích s bằng 50,dinh C(2;-5),AD=3BC.Biết rằng đường thẳng AB trải qua điểm M(-1/2;0), đường thẳng AD đi qua N(-3;5).Viết phương trình đt AB hiểu được đường trực tiếp AB không tuy vậy song với các trục tọa độ
Bạn đang xem: Từ phương trình căn 2 (sinx + cosx)= tanx + cotx, ta tìm được cosx có giá trị bằng

Bu00e0i 1: mang đến biu1ebft sin x = 3/5 vu00e0 ( pi/2 a) cos x, tan x, cot x.b) sin( x + pi/3 ); cos( x + pi/3 )c) sin2x, cos3x, tan2xBu00e0i 2: đến biu1ebft rã x + cot x = 2 vu00e0 0a) sin x, cos x.b) sin( x + pi/4 ); cos( x - pi/4 )c) tan( x - pi/4 ) Bu00e0i3:Cho u0111u01b0u1eddng tru00f2n tu00e2m O vu00e0 cu00e1c tuyu1ebfn CAB ( C nu1eb1m ngou00e0i u0111u01b0u1eddng tru00f2n) tu1eeb u0111iu1ec3m chu00ednh giu1eefa cung lu1edbn AB ku1ebb u0111u01b0u1eddng ku00ednh MN cu1eaft u1edf AB tu1ea1i I , centimet cu1eaft u0111u01b0u1eddng tru00f2n tu1ea1i E , EN cu1eaft u0111ou1ea1n AB tu1ea1i F(ta cu00f3 MEFI nu1ed9i tiu1ebfp dt) chu1ee9ng minh gu00f3c CAE= gu00f3c MEB Bu00e0i4:Trong hu1ec7 tu1ecda u0111u1ed9 Oxy đến hu00ecnh thang ABCD cu00f3 diu1ec7n tu00edch bu1eb1ng 50,dinh C(2;-5),AD=3BC.Biu1ebft ru1eb1ng u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng AB u0111i qua u0111iu1ec3m M(-1/2;0), u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng AD u0111i qua N(-3;5).Viu1ebft phu01b0u01a1ng tru00ecnh u0111t AB biu1ebft ru1eb1ng u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng AB khu00f4ng tuy nhiên song vu1edbi cu00e1c tru1ee5c tu1ecda u0111u1ed9 ","product_id":0,"type":0,"date":1365988476,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4382/415375/lam-cho-em-bai-toan.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hoang00769","name":"hoangmeo90","company":"cong ty tnhh 1 thanh vien Viet Nam","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vp.hoangk32

bài 1:a)cos²x = 1 - sin²x = 16/25=> cosx = +- 4/5Do pi/2 cosx => cosx = -4/5=> tanx = sinx/cosx = -3/4=> cotx = 1/tanx = -4/3b>sin(x+pi/3) = sinx.cos(pi/3) + sin(pi/3).cosx = 3/5 * một nửa - 4/5 *√ 3/2 = (3 - 4√ 3)/10cos(x+pi/3) = cosx.cos(pi/3) - sin(pi/3).sinx = -4/5.1/2 - 3/5.√ 3/2 = -(4 + 3√ 3)/5 c>sin2x = 2sinx.cosx =2.3/5.(-4/5)= -24/25cos3x = 4cos³x - 3cosx, nuốm giá trị cosx nghỉ ngơi trêntan2x = 2tanx/(1- tan²x), chũm giá trị tanx đã tính ở trên vào.Bafi 2:tan x = sinx/cosxcot x = cosx/sinxtan x + cot x = sinx/cosx + cosx/sinx = (sin²x + cos²x)/sinx.cosx = 2=> sin2x = 1=> x = pi/4thay x vào và tính ra thôi.
Bu00e0i 1:a)cos²x = 1 - sin²x = 16/25=> cosx = +- 4/5Do pi/2 cosx => cosx = -4/5=> tanx = sinx/cosx = -3/4=> cotx = 1/tanx = -4/3b>sin(x+pi/3) = sinx.cos(pi/3) + sin(pi/3).cosx = 3/5 * 1/2 - 4/5 *√ 3/2 = (3 - 4√ 3)/10cos(x+pi/3) = cosx.cos(pi/3) - sin(pi/3).sinx = -4/5.1/2 - 3/5.√ 3/2 = -(4 + 3√ 3)/5 c>sin2x = 2sinx.cosx =2.3/5.(-4/5)= -24/25cos3x = 4cos³x - 3cosx, cụ giu00e1 tru1ecb cosx u1edf tru00eantan2x = 2tanx/(1- tan²x), thế giu00e1 tru1ecb tanx u0111u00e3 tu00ednh u1edf tru00ean vu00e0o.Bafi 2:tan x = sinx/cosxcot x = cosx/sinxtan x + cot x = sinx/cosx + cosx/sinx = (sin²x + cos²x)/sinx.cosx = 2=> sin2x = 1=> x = pi/4thay x vu00e0o vu00e0 tu00ednh ra thu00f4i. ","total_vote":2,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":415375,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

bài xích 1

a)cosx = -4/5,tanx = sinx/cosx = -3/4,cotx = 1/tanx = -4/3

b)sin(x+pi/3) =(3 - 4√ 3)/10,cos(x+pi/3)=-(4 + 3√ 3)/5

c)sin2x =-24/25,cos3x=4cos³x - 3cosx,tan2x = 2tanx/(1- tan²x)

bài 2

tính đượcx = pi/4, thế vào tính thôi


a)cosx = -4/5,tanx = sinx/cosx = -3/4,cotx = 1/tanx = -4/3 b)sin(x+pi/3) =(3 - 4√ 3)/10,cos(x+pi/3)=-(4 + 3√ 3)/5 c)sin2x =-24/25,cos3x=4cos³x - 3cosx,tan2x = 2tanx/(1- tan²x) bu00e0i 2 tu00ednh u0111u01b0u1ee3cx = pi/4, ráng vu00e0o tu00ednh thu00f4i ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":415375,"user":{"id":1,"login_name":"lyhoidap98
gmail.com","name":"Khanh Tran","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lyhoidap98

lâu lắm không trổ tài toán rồi, lúcđầu khá sáng sủa sau làmđc mỗi bài xích 1, ae sođápán cùng với tôi với:

a)cosx = -4/5,tanx = sinx/cosx = -3/4,cotx = 1/tanx = -4/3

b)sin(x+pi/3) =(3 - 4√ 3)/10,cos(x+pi/3)=-(4 + 3√ 3)/5

c)sin2x =-24/25,cos3x=4cos³x - 3cosx,tan2x = 2tanx/(1- tan²x)


a)cosx = -4/5,tanx = sinx/cosx = -3/4,cotx = 1/tanx = -4/3 b)sin(x+pi/3) =(3 - 4√ 3)/10,cos(x+pi/3)=-(4 + 3√ 3)/5 c)sin2x =-24/25,cos3x=4cos³x - 3cosx,tan2x = 2tanx/(1- tan²x)","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":415375,"user":{"id":1,"login_name":"nnanh1","name":"Thu1ea3o Nguyu00ean","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nnanh.aqv.edu.vn1Xem thêm: Bài 37: Thành Tựu Chọn Giống Cây Trồng Ở Việt Nam Hay, Chi Tiết

Nguyễn Ngọc Ánh
Trả lời hai năm trước
có ai làmđc bài bác 3 4 khôngạ???? I need a help


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":415375,"user":{"id":1,"login_name":"anhnguyenn.tcmftu
gmail.com","name":"Nguyu1ec5n Ngu1ecdc u00c1nh","company":"VNP Group","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"anhnguyenn.tcmftu

Huhu giá bán mà được cho là post này sớm hơn, mới thi hôm nọ,đề y hệt, checkđcđápán sớm hơn tất cả lẽđã kịp sửa lỗi TT TT


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":415375,"user":{"id":1,"login_name":"nnanh1","name":"Thu1ea3o Nguyu00ean","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nnanh.aqv.edu.vn1
Lê Hương
Trả lời hai năm trước
Toang rồi huhuhuhuhu

Bài 4 chưa ai làm, mn cứu vớt em bài bác 4 vớiạ
Xem thêm: Soạn Văn Bài: Nghĩa Của Câu Tiếp Theo Ngữ Văn 11, Soạn Bài Nghĩa Của Câu (Tiếp Theo) (Chi Tiết)

Toang ru1ed3i huhuhuhuhu Bu00e0i 4 chu01b0a ai lu00e0m, mn cu1ee9u em bu00e0i 4 vu1edbiu1ea1","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":415375,"user":{"id":1,"login_name":"huongle44121","name":"Lu00ea Hu01b0u01a1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nnanh.aqv.edu.vn4