công thức tính hệ số công suất của đoạn mạchBài viết lách Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều.

Bạn đang xem: công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch

Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1. Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Khi ZL = ZC thì mạch xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng năng lượng điện nên cosΦ = 1

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi với 1 dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện cuộn chạc với năng lượng điện trở thuần 50 Ω thì thông số năng suất của cuộn chạc tự 0,8. Cảm kháng của cuộn chạc cơ bằng

A. 45,5 Ω.

B. 91,0 Ω.

C. 37,5 Ω.

D. 75,0 Ω.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính thông số năng suất tớ có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn C

Ví dụ 2: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) nhập nhì đầu đoạn mạch RLC vướng tiếp nối đuôi nhau (cuộn chạc thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên năng lượng điện trở R tăng gấp đôi và dòng sản phẩm năng lượng điện nhập nhì tình huống này vuông trộn nhau. Hệ số năng suất của đoạn mạch khi sau bằng

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Ta với công thức về thông số năng suất nhập 2 tình huống của mạch:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Một mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C, năng lượng điện trở thuần R và cuộn cảm thuần với cảm kháng 80 Ω. Độ rộng lớn thông số năng suất của đoạn mạch RC tự thông số năng suất của tất cả mạch và tự 0,6. Điện trở thuần R có mức giá trị

A. 50 Ω        B. 30 Ω        C. 67 Ω        D. 100 Ω

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Câu 2. Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn chạc vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện. Các năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch 120 V, ở nhì đầu cuộn chạc 120 V và ở nhì đầu tụ năng lượng điện 120 V. Hệ số năng suất của mạch là

A. 0,125.        B. 0,87.        C. 0,5.        D. 0,75.

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Câu 3. Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC ko phân nhánh, cuộn chạc với năng lượng điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng thân thiết nhì đầu đoạn mạch, bên trên năng lượng điện trở R, bên trên cuộn chạc và bên trên tụ thứu tự là 75 (V), 25 (V), 25 (V) và 75 (V). Hệ số năng suất của toàn mạch là

A. 1/7        B. 0,6.        C. 7/25        D. 1/25

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Quảng cáo

Câu 4. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên cuộn cảm thứu tự là 360 V và 212 V. Hệ số năng suất của toàn mạch cosφ = 0,6. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là

A. 500 (V).        B. 200 (V).

C. 320 (V).        D. 400 (V).

Lời giải:

Chọn A

cosφ = UR/U = 0,6 ⇒ UR = 0,6U = 216 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3602 = 2162 + (212 - UC)2 ⇒ UC = 500 (V)

Câu 5. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần với cảm kháng 80 Ω. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên tụ thứu tự là 300 V và 140 V. Dòng năng lượng điện nhập mạch trễ trộn đối với năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch và thông số năng suất của mạch cosφ = 0,8. Cường phỏng hiệu dụng dòng sản phẩm qua chuyện mạch là

A. 1 (A).        B. 2 (A).        C. 3,2 (A).        D. 4 (A).

Lời giải:

ZL > ZC ⇒ UL > UC; cosφ = UR/U = 0,8 ⇒ UR = 0,8U = 240 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3002 = 2402 + (UL - 140)2 ⇒ UL = 320 (V)

I = UL/ZL = 4 (A)

Câu 6. Đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 100Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L = 1/π. Đoạn MB là tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Biểu thức năng lượng điện áp bên trên những đoạn mạch AM và MB thứu tự là: uAM = 100√2cos(100πt + π/4) (V) và uMB = 200cos(100πt - π/2) (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

A. (√2)/2        B. (√3)/2        C. 1/2        D. 3/4

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 7. Đoạn mạch AB bao gồm 2 đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R1 = 40 Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C = 10-3/(4π) F, đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trở thuần R2 vướng với cuộn thuần cảm. Đặt nhập A, B năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở cả 2 đầu đoạn mạch AM và MB thứu tự là: uAM = 50√2cos(100πt - 7π/12) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.        B. 0,71.        C. 0,86.        D. 0,95.

Quảng cáo

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Xem thêm: cach tinh trai gai

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 8. Một đoạn mạch xoay chiều bao gồm 3 thành phần vướng nối tiếp: năng lượng điện trở thuần R, cuộn chạc có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở thuần r, tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều, khi cơ năng lượng điện áp tức thời ở nhì đầu cuộn chạc và nhì đầu tụ năng lượng điện thứu tự với biểu thức: ud = 80√6cos(ωt + π/6) (V) và uC = 40√2cos(ωt - 2π/3) (V), năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu năng lượng điện trở là UR = 60√3 V. Hệ số năng suất của đoạn mạch bên trên là

A. 0,862.        B. 0,908.        C. 0,753.        D. 0,664.

Lời giải:

Cách giải 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Từ giản vật dụng vectơ tớ đo lường được:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B.

Cách giải 2: Dùng máy Fx570ES

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Câu 9. Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC vướng tiếp nối đuôi nhau, cuộn chạc thuần cảm. sành L = CR2. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều ổn định ấn định, mạch với nằm trong thông số năng suất với nhì độ quý hiếm của tần số góc ω1 = 50π (rad/s) và ω2 = 200π (rad/s). Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng

A. 2/√13.        B. 50%.        C. 1/√2.        D. 3/√12.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 10. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch RL tiếp nối đuôi nhau một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). Trong số đó u tính tự (V), thời hạn t(s). Tần số f thay cho thay đổi được. Ban đầu tần số tự f1 năng suất đoạn mạch là P1, tăng tần số lên gấp hai thì năng suất đoạn mạch hạ xuống với P2 = (3/4)P1. Khi tăng tần số lên vội vàng 3 tần số ban sơ thì năng suất đoạn mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B.

Câu 11. Cho đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB. sành đoạn AM bao gồm R tiếp nối đuôi nhau với C và MB với cuộn cảm có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở r. Đặt nhập AB một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (v). sành R = r = √(L/C), năng lượng điện áp hiệu dụng thân thiết nhì đầu MB rộng lớn vội vàng n = √3 năng lượng điện áp nhì đầu AM. Hệ số năng suất của đoạn mạch có mức giá trị là

A. 0,887        B. 0,755        C.0,866        D. 0,975

Lời giải:

Vẽ giản vật dụng véc tơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Từ fake thuyết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

⇒ Tứ giác OPEQ là hình chữ nhật

Do cơ góc lệch sóng thân thiết u và i nhập mạch: φ = 90° – 60° = 30°

Vì vậy cosφ = cos30° = (√3)/2 = 0,866. Chọn C.

Câu 12. Cho mạch năng lượng điện AB bao gồm 2 đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB, nhập cơ AM bao gồm năng lượng điện trở R tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C, MB với cuộn cảm có tính tự động cảm L. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). sành uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω. Khi mạch với nằm trong tận hưởng năng lượng điện với tần số ω0 thì UAM = UMB. Khi ω = ω1 thì uAM trễ trộn một góc α1 so với uAB và UAM = U1. Khi ω = ω2 thì uAM trễ trộn một góc α2 so với uAB và UAM = U'1. sành α1 + α2 = π/2 và U1 = (3/4)U'1. Xác ấn định thông số năng suất của mạch ứng với tần số ω1 và tần số ω2.

A. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,75.

B. cosφ = 0,45; cosφ’ = 0,75.

C. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,45.

D. cosφ = 0,96; cosφ’ = 0,96.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Vì uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω nên:

tanφAM.tanφMB = -1 ⇔ (-ZC/R).(ZL/r) = -1 ⇔ R.r = ZL.ZC

Khi ω = ω0 mạch với nằm trong tận hưởng và UAM = UMB ⇒ r = R ⇒ R2 = ZLZC.

Vẽ giãn vật dụng vectơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Ta luôn luôn với UR = Ur

UAM = UAB cosα = U cosα (α là góc trễ trộn của uAM đối với uAB)

U1 = Ucosα1 (1)

U’1 = Ucosα2 = Usinα1 (2) (do α1 + α2 = π/2)

Từ (1) và (2) suy ra: tanφ1 = U'1/U1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ1 = (4/3)U1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì với ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB).

Từ cơ suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Tương tự động tớ với thành quả so với tình huống ω2

U1 = Ucosα1 = Usinα2 (1)

U'1 = Ucosα2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

tanφ2 = U1/U'1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ2 = (4/3)U'1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì với ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB)

Từ cơ suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 12 với nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Công suất của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

  • Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài tập dượt về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài tập dượt về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.aqv.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


cong-suat-cua-mach-dien-xoay-chieu.jsp

Xem thêm: xe đạp có những bộ phận nào