có thể điều chỉnh đường cong mấy lần

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3 năm 2021 - 2022 bao gồm những kỹ năng trọng tâm chung những em học viên cầm được những nội dung phạm vi ôn luyện môn Tin học tập lớp 3 sẵn sàng mang lại bài bác đua cuối học tập kì 2 lớp 3 đạt sản phẩm cao. Mời những em học viên xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: có thể điều chỉnh đường cong mấy lần

A. Lý thuyết Tin học tập lớp 3 học tập kỳ 2

Các em ôn luyện Lý thuyết những bài:

1. Em luyện vẽ

 • Bài 1: Tập tô màu
 • Bài 2: Tô màu sắc vì thế màu sắc nền
 • Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
 • Bài 4: Tẩy, xóa hình
 • Bài 5: Di đem hình
 • Bài 6: Vẽ lối cong
 • Bài 7: Sao chép màu sắc kể từ màu sắc sở hữu sẵn

2. Em luyện biên soạn thảo

 • Bài 1: Cách đầu biên soạn thảo
 • Bài 2: Chữ hoa
 • Bài 3: Gõ những chữ ă, â, ê, dù, ơ, ư, đ
 • Bài 4: Dấu huyền, vệt sắc, vệt nặng
 • Bài 5: Dấu chất vấn, vệt ngã
 • Bài 6: Luyện gõ
 • Bài 7: Ôn tập

3. Học nằm trong máy tính

 • Bài 1: Học toán với ứng dụng Cùng học tập Toán 3
 • Bài 2: Học thực hiện việc làm mái ấm gia đình với ứng dụng Tidy Up
 • Bài 3: Học giờ Anh với ứng dụng Alphabet Blocks

Câu 1: Em hãy khoanh tròn trặn vô thao tác đích và sớm nhất có thể nhằm gõ toàn chữ hoa:

A. Nhấn phim CapsLock nhằm để đèn sáng CapsLock rồi gõ chữ.

B. Nhấn phím CapsLock nhằm tắt đèn Capslock rồi gõ chữ.

C. Nhấn lưu giữ phím Shift rồi gõ chữ.

Câu 2: Em hãy khoanh tròn trặn vô thao tác sớm nhất có thể nhằm viết lách hoa vần âm đầu:

A. Nhấn phím CapsLock nhằm để đèn sáng CapsLock rồi gõ vần âm đầu tiếp sau đó tắt đèn CapsLock rồi gõ vần âm tiếp sau.Lại tái hiện lại như thế với những chữ không giống.

B. Tắt đèn CapsLock,nhấn lưu giữ phím Shift rồi gõ vần âm đầu, tiếp sau đó thả phím Shift nhằm gõ những vần âm tiếp sau.Lại tái hiện lại như thế với những chữ không giống.

Câu 3: Để sở hữu chữ ă em cần thiết gõ thế nào theo phong cách telex?

A. aw

B. ar

C. af

D. aj

Câu 4: Để sở hữu chữ â em cần thiết gõ thế nào theo phong cách vni?

A. a5

B. a6

C. a7

D. a8

Câu 5: Nếu em gõ liên tiếp thân phụ vần âm sau(theo loại telex) aww thì sản phẩm nhận được là.

A. a

B. ă

C. aw

D. aww

Câu 6: Để sở hữu kể từ Đội Viên em gõ thế nào theo phong cách Telex?

a. DDooij Vieen

b. DDooji Vieen.

c. DDoosi Vieeen

d. DDoofi Vieen

Câu 7: Muốn gõ một kể từ sở hữu vệt thanh em thực hiện:

A. Gõ vệt trước, gõ chữ sau.

B. Gõ không còn những chữ vô kể từ rồi gõ vệt.

C. Gõ chữ, tới từ gõ vệt thì gõ vệt rồi lại gõ tiếp những chữ.

Khoanh tròn trặn vô thao tác đúng

Câu 8: Hộp dụng cụ nằm tại vị trí địa điểm nào là bên trên màn hình hiển thị của Paint?Em hãy khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp đúng

A. Phía bên trên mùng hình;

B. Phía bên dưới mùng hình

C. Cạnh cần mùng hình

D. Cạnh trái khoáy màn hình hiển thị.

Câu 9: Em lựa chọn dụng cụ nào là tiếp sau đây vô vỏ hộp dụng cụ nhằm vẽ đoạn thẳng?

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3

Câu 10: Muốn vẽ lối cong, em lựa chọn dụng cụ nào là vô vỏ hộp công cụ?

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3

Câu 11

Sau khi lựa chọn dụng cụ Đề đua Tin lớp 3 học tập kì 2,em triển khai thao tác nào là tiếp sau đây nhằm vẽ đoạn thẳng? Khoanh tròn trặn vô thao tác đích.

A. Nháy nút trái khoáy con chuột vô vùng vẽ.

B. Nhấn lưu giữ nút trái khoáy con chuột và kéo thả kể từ điểm đầu tới điểm cuối đoạn trực tiếp cần thiết vẽ.

C. Nháy nút cần con chuột vô vùng vẽ.

D. Nhấn lưu giữ nút cần con chuột và kéo thả kể từ điểm đầu tới điểm cuối đoạn trực tiếp cần thiết vẽ.

Câu 12: Quan sát ứng dụng Paint. Hộp màu sắc nằm tại vị trí địa điểm nào là của mùng hình?

A. Phía bên trên màn hình hiển thị.

B. Phía bên dưới màn hình hiển thị.

C. Phía bên dưới ở bên phải màn hình hiển thị.

D. Phía bên dưới phía bên trái màn hình hiển thị.

Câu 13: Em dùng dụng cụ sao chép màu sắc Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3 vô tình huống nào?

A. Khi ham muốn sao chép một màu sắc đã có sẵn trước vô tranh ảnh một cơ hội đúng mực thực hiện màu sắc vẽ hoặc màu sắc tô.

B. Khi ham muốn lựa chọn màu sắc nhưng mà bên trên vỏ hộp màu sắc không tồn tại sẵn màu sắc tê liệt.

C. Cả nhị phương án bên trên đều đích.

Câu 14:

Với dụng cụ đường thẳng liền mạch Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3,khi vẽ đoạn trực tiếp bằng phương pháp nhấn lưu giữ nút trái khoáy con chuột và kéo thả, màu sắc của đường thẳng liền mạch được xem là.

A. Màu vẽ.

B. Màu nền.

Câu 15- Để xóa 1 vùng bên trên hình em nhấn phím nào?

a/ Enter

b/ Delete

c/ Backspace

d/ Shift

Câu 16- Có từng nào dụng cụ dùng làm lựa chọn một phần hình vẽ?

a/ 1

b/ 2

c/ 3

d/ 4

Câu 17- cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh lối cong bao nhiêu lần?

a/ 1

b/ 2

c/ 3

d/ 4

Câu 18- Để vẽ đường thẳng liền mạch đứng hoặc ở ngang, em nhấn phím?

a/ Delete

b/ Shift

c/ Enter

d/ Ctrl

Câu 19- Để lựa chọn màu sắc nền, em thực hiện?

a/ Nháy con chuột trái

b/ Nháy con chuột phải

c/ Nháy lưu ban con chuột trái

d/ Nháy lưu ban con chuột phải

Câu 20- Để xuống dòng sản phẩm em nhấn phím nào?

a/ Delete

b/ Shift

c/ Enter

d/ Ctrl

Câu 21- Phím lâu năm nhất bên trên keyboard là?

a/ Delete

b/ Shift

c/ Enter

d/ SpaceBar

Câu 22- Có từng nào phím dùng làm viết lách chữ hoa?

a/ 1

b/ 2

c/ 3

d/ 4

Câu 23- Để được kí hiệu bên trên, khi gõ keyboard em nhấn lưu giữ phím nào?

a/ Delete

b/ Shift

c/ Enter

d/ Ctrl

Câu 24- Để xóa chữ phía bên trái con cái trỏ em nhấn phím?

a/ Delete

b/ Backspace

c/ Enter

d/ Ctrl

Câu 25- Để xóa chữ ở bên phải con cái trỏ em nhấn phím?

a/ Delete

b/ Backspace

c/ Enter

d/ Ctrl

Câu 26- Để trở về bước nấu trước tê liệt, em chọn?

a/ Undo

b/ Ctrl + Z

c/ Tất cả đều đúng

d/ Tất cả đều sai

Câu 27- Quy tắc gõ chữ sở hữu vệt là?

a/ “Gõ chữ sau”

b/ “Gõ vệt trước”

c/ “Gõ chữ sau, gõ vệt trước”

d/ “Gõ chữ trước, gõ vệt sau”

Câu 28- “Learning Math” là phần mềm?

a/ Giúp thực hiện việc làm gia đình

b/ Học giờ Anh

c/ Rèn luyện tư duy

d/ Học Toán

Câu 29- Để học tập bảnh vần âm giờ Anh, em dùng phần mềm?

a/ Learning Math

b/ Tidy Up

c/ Alphabet Blocks

d/ Soukuban

Câu 30- Quan sát keyboard em hãy cho thấy thêm phím capslock ở đâu bên trên địa điểm bàn phím?

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3

a- Hàng phím bên trên.

b- Hàng phím bên dưới.

c- Hàng phím hạ tầng.

d- Hàng phím bên dưới nằm trong.

B. Thực hành ôn luyện môn Tin học tập lớp 3

Bài 1: Em hãy gõ bài bác thơ sau theo phong cách Telex hoặc Vni.

Đồng quê

Làng quê gặt lúa xong xuôi rồi.

Mây hong bên trên góc rạ bầy white đồng.

Chiều lên lặng ngắt bầu ko.

Trâu ai no cỏ thả rông mặt mày trời.

Bài 2: Em hãy gõ những luật lệ tính sau:

12 + 8 = 20

63 : 9 =7

25- 5 + 10 = 30

45 > 25

3 < 10.

Bài 3: Em hãy sử dụng ứng dụng biên soạn thảo Word nhằm biên soạn thảo đoạn văn bạn dạng sau vì thế loại gõ Telex

Quê mùi hương là chùm khế ngọt
Cho con cái trèo hái từng ngày
Quê mùi hương là lối đi học
Con về rợp bướm vàng cất cánh.

Quê mùi hương là con cái diều biếc
Tuổi thơ con cái thả bên trên đồng
Quê mùi hương là con cái đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Bài 4: Em dùng những dụng cụ tiếp tục học tập nhằm vẽ và tô màu sắc hình ngôi sao sáng theo đuổi hình mẫu sau

Đề đua lớp 3 môn Tin Học học tập kỳ 2

Bài 5: Em hãy điền những chữ cần thiết gõ vô cột ở bên phải để sở hữu chữ ứng ở cột phía bên trái (Gõ loại Telex).

Các phím được gõ Kết trái khoáy nhận được
ô
ê
ơ
ư
đ
ă
â
hoa phượng nở rộ

Bài 6: Tập gõ những chữ thông thường ă, â, ê, dù, ơ, ư, đ theo phong cách Vni.

Bài 7: Tập gõ những chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ theo phong cách Vni.

C. Đề đua Tin học tập lớp 3 học tập kì 2

Các em học viên rất có thể thích nghi trước với cấu tạo đề đua tin yêu học tập qua quýt những đề đua Tin học tập lớp 3 học tập kì 2 của những năm trước đó nhằm tổ chức test mức độ bản thân. Các bậc cha mẹ và nghề giáo rất có thể để ý và đánh giá những em khi ôn luyện nhằm những em tiếp thu kiến thức một cơ hội trọn vẹn và khách hàng quan liêu nhất.

Ma trận đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Xem thêm: cách massage cậu nhỏ

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1.Phần mượt Paint: Vẽ hình cơ bạn dạng, tô màu sắc,

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

0.5

1.5

15%

2. Biên luyện hình ảnh nằm trong Fotor: Các công dụng cơ bạn dạng, sửa đổi hình ảnh, ghép hình ảnh, kiến thiết tự tại.

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

3. Thế giới Internet của em: Internet, dò thám tìm tòi thông tin

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

0.5

1.5

15%

4. Soạn thảo văn bạn dạng cũng Microsoft Word:Làm thân quen với ứng dụng biên soạn thảo, lưu và hé văn bạn dạng, format văn bạn dạng.

Số câu

1

1

1

TH

3+TH

Số điểm

0.5

0.5

0.5

5.0

6.5

65%

Tổng

Số câu

3

4

2

TH

1

10+TH

Số điểm

1.5

2.0

-

1.0

5.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

15%

20%

0%

10%

50%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15')

10

5

50%

Thực hành (20')

1 TH

5

50%

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (15 phút 5 điểm) Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm trước đáp án đúng

Câu 1: Hãy chỉ vị trí trang web trong số lựa lựa chọn sau ? (0.5đ)

Câu 2: Trong trang Web, www được viết lách tắt vì thế kể từ nào? (0.5đ)

A. trang web word

C. world wide web

B. trang web wide web

D. trang web

Câu 3: Trong những hình tiếp sau đây, hình nào là là hình tượng của ứng dụng Panit?

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Câu 4. Để gõ chữ in hoa tớ thực hiện như vậy nào?

A. Nhấn phím Ctrl

B. Nhấn lưu giữ phím SHIFT bên cạnh đó gõ chữ

C. Nhấn phím Enter.

D. Nhấn lưu giữ phím Tab bên cạnh đó gõ chữ

Câu 5. Để lưu văn bạn dạng tớ dùng nút mệnh lệnh nào?

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Câu 6. Nút mệnh lệnh tiếp sau đây dùng nhằm thực hiện gì?

Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học

A. Căn lề

B. Chọn phông chữ

C. Chọn cỡ chữ

D. Chọn màu sắc chữ

Câu 7. Trong ứng dụng Paint, nhằm vẽ hình trụ hoặc hình vuông vắn, khi vẽ em nhấn phím nào?

A. Phím Ctrl

B. Phím Tab

C. Phím Shift

D. Phím Alt

Câu 8. Câu nào là viết lách đích theo phong cách gõ Telex “Trường thụi đỉnh núi”?

A. Truwong sown ddinhr nuif

B. Truwowngf sown ddinhr nuis.

C. Truwowngs soon ddinhs nuix

D. Truuoong soon ddinhr nuis

Câu 9. Trong những hình tiếp sau đây, hình nào là là hình tượng của trình duyêt Web?

Đề đua học tập kì 2 lớp 3

Câu 10. Biểu tượng của ứng dụng sửa đổi hình ảnh Fotor?

Đề đua học tập kì 2 lớp 3

Phần II. Phần thực hành thực tế (20 phút 5 điểm)

Câu 11.

Mở ứng dụng Word biên soạn theo đuổi hình mẫu bên dưới đây:

Trăng ơi kể từ đâu đến

Hay kể từ tiếng u ru

Thương cuội ko được học

Hú gọi trâu lên trời

b, Lưu lại vô PC với thương hiệu học tập sinh_lớp (ví dụ: Hoa 3A1)

 • 2 câu đầu chữ màu sắc đỏ
 • 2 câu cuối chữ blue color lá

Đáp án Đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (5.0 điểm, mỗi câu đích 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp án

B

C

B

B

A

B

C

B

B

D

II. Thực hành (5 điểm)

Lưu bài bác với tên: Tênhọcsinh-lớp.doc (Ví dụ: Hoa3A1.doc)

Câu 11: (5đ)

 • Em gõ được văn bạn dạng (2 điểm)
 • Định dạng theo đuổi hình mẫu (2 điểm)
 • Tạo màu sắc mang lại chữ (1 điểm)

.............................

Ngoài đề cương môn Tin, thì những chúng ta có thể xem thêm thêm: 8 đề ôn luyện học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 là tư liệu tổ hợp đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 giành riêng cho chúng ta học viên xem thêm. Các đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt này bao hàm những đề phát âm viết lách chủ yếu miêu tả, luyện thực hiện văn, phát âm hiểu chung luyện đề đua sẵn sàng mang lại kì đua học tập kì 2 Tiếng Việt 3 chuẩn bị ra mắt.

Trên đấy là Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin Học lớp 3. Các em học viên lớp 3 còn rất có thể xem thêm đề đua học tập kì 1 lớp 3 hoặc đề đua học tập kì 2 lớp 3 nhưng mà Tìm Đáp Án tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn môn Toán 3 và Tiếng Việt 3.

Xem thêm: chỉnh ngày đồng hồ cơ

D. Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 3 Môn khác

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 Hay lựa chọn lọc
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2021 - 2022
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2022

E. Đề đua học tập kì 2 lớp 3 Các môn

 • 15 Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Hay nhất
 • Tổng thích hợp Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 sở hữu đáp án
 • 30 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 2 sở hữu đáp án
 • 16 đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
 • 65 đề đua cuối kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học tập 2021 - 2022
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tự Nhiên Xã Hội năm học tập 2021 - 2022
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 3 môn Đạo Đức năm học tập 2021 - 2022