Cơ thể côn trùng chia làm

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Câu 5: Khi bị sâu, bệnh, cây cối có thể hiện thế nào?

A. Sinh trưởng và cải cách và phát triển giảm

B. Tốc độ sinh trưởng tăng

C. Quality nông sản không cụ đổi

D. Tăng năng suất cây trồng

Câu 6: Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 7: Côn trùng gây hại gồm kiểu thay đổi thái không trả toàn, ở quy trình tiến độ nào chúng phá hại khỏe khoắn nhất?

A. Sâu non

B. Sâu trưởng thành

C. Nhộng

D. Trứng


Câu 41: Côn trùng có mấy kiểu biến đổi thái?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 42: Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào?

A. Sinh trưởng và trở nên tân tiến giảm

B. Vận tốc sinh trưởng tăng

C. Quality nông sản không nắm đổi

D. Tăng năng suất cây trồng

Câu 43: Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 44: Côn trùng tạo hại có kiểu biến chuyển thái không trả toàn, ở quá trình nào bọn chúng phá hại mạnh khỏe nhất?

A. Sâu non

B. Sâu trưởng thành

C. Nhộng

D. Trứng

Câu 45: Bệnh cây là tinh thần không bình thường của cây do?

A. Vi sinh đồ dùng gây hại.

Bạn đang xem: Cơ thể côn trùng chia làm

B. Điều kiện sống bất lợi.

C. Cả A với B hồ hết đúng.

D. Cả A cùng B đông đảo sai.

Câu 46: Trong những hình thái của biến đổi thái không hoàn toàn không tồn tại hình thái nào dưới đây?

A. Sâu non

B. Nhộng

C. Sâu trưởng thành

D. Trứng


Lớp 7 technology
2
0

Câu 1: Vòng đời của côn trùng nhỏ có kiểu thay đổi thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2: Côn trùng khiến hại có kiểu biến chuyển thái hoàn toàn, ở quá trình nào chúng phá hại dũng mạnh nhất?

A. Sâu non

B. Sâu trưởng thành

C. Nhộng

D. Trứng 

Câu 3: Bộ phận cây cối bị thối không do vì sao nào?

A. ánh sáng cao

B. Vi rút

C. Nấm

D. Vi khuẩn 

Câu 4: Côn trùng gồm mấy kiểu thay đổi thái?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Lớp 7 technology
6
0

Câu nào tiếp sau đây sai?

A. Côn trùng có nhì kiểu vươn lên là thái.

B. Tất cả các côn trùng đều tạo hại cho cây trồng.

C. Côn trùng nhỏ thuộc ngành chân khớp.

D. Sâu căn bệnh phá sợ hãi làm giảm năng suất và chất lượng nông sản.

Xem thêm: Tưởng Tượng Và Kể Chuyện Tưởng Tượng Sơn Tinh Thủy Tinh Thủy Tinh


Lớp 7 technology
12
1

Côn trùng có mấy kiểu thay đổi thái?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 13: thành phần cây trồng bị thối không do tại sao nào sau đây?

A. Phân bón

B. Vi rút

C. Nấm

D. Vi khuẩn

Câu 14: Vòng đời của côn trùng có kiểu đổi mới thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 15: Câu nào tiếp sau đây sai?

A. Côn trùng có nhì kiểu trở nên thái.

B. Toàn bộ các côn trùng nhỏ đều khiến hại mang lại cây trồng.

C. Côn trùng thuộc ngành chân khớp.

D. Sâu bệnh dịch phá sợ làm bớt năng suất và unique nông sản.

Câu 16: nội dung nào không có trong các bước sản xuất giống cây cối bằng cách thức lai?

A. Gieo phân tử từ nguồn giống như khởi đầu.

B. Mang phấn hoa cây cha thụ phấn mang đến nhụy cây mẹ.

C. đem hạt của cây cần sử dụng làm bà bầu gieo trồng.

Xem thêm: Liệt Kê Các Phần Tử Của Tập Hợp Lớp 10, Liệt Kê Các Phần Tử Của Mỗi Tập Hợp Sau A = {3K

D. Chọn các hạt tất cả đặc tính tốt để gia công giống.


Lớp 7 technology
2
0

Sâu hại cây cối là do tại sao nào gây ra:c. Côn trùnga. Vi khuẩnb. Virutd. Nắm


Lớp 7 technology
5
0

Côn trùng gồm mấy kiểu biến đổi thái?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Lớp 7 công nghệ
1
0

chỉ em với

vòng đời của côn trùng nhỏ của kiểu đổi thay thái trọn vẹn phải trãi qua mấy gia đoạn

A 1

B 2

C 3

D 4


Lớp 7 technology
7
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)