cố phán rực rỡ

co-phan-ruc-ro

Tác Giả: Dạ Mạn

Edit:

  • Chương 1 – Chương 10:

  • Chương 11 trở đi: Tịch Tĩnh (aka Não Cá Vàng)

Beta: Đường Thất (aka Mực nhỏ)


Văn án

Một cô gái câm luôn luôn vắng lặng trầm khoác, một học tập trưởng lịch sự thanh trang.

Cô vẫn ghi nhớ rõ ràng ngày hôm tê liệt, hoa tuyết cất cánh lênh láng trời, rét giá thành thấu xương, anh nói, “Em đi ra vệt, xứng đáng lẽ anh nên nắm rõ.”

Bắt đầu kể từ khoảnh tự khắc bắt gặp cô, anh đã đưa ra quyết định người sử dụng cơ hội của tôi đảm bảo cô đến thời điểm trưởng thành và cứng cáp.

Thể loại: Hiện đại, Đô thị, Thanh xuân vườn ngôi trường.

Tình trạng: Đã trả.

Độ dài: 68 chương (403 trang words)

Diễn viên chính: Cố Phán, Trần Thiệu Thần ┃

Phối hợp ý diễn: Hàn Diệp Hành, Diệp Tử Nhuy, Cao Hi Hi Đẳng ┃


MỤC LỤC

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04 | Chương 05

Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 | Chương 09 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13| Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55

Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65

Chương 66 | Chương 67 | Chương 68

Toàn văn hoàn

Ebook: PRC | EPUB

Tác giả

Bình luận