có 58l nước mắm rót đầy vào các can 5l

Câu hỏi:

15/06/2020 12,109

Bạn đang xem: có 58l nước mắm rót đầy vào các can 5l

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Số can nước mắm nam ngư hoàn toàn có thể sụp được rất nhiều nhất là:

       58 : 5 = 11 dư 3 lít

Đáp số: 11 can, quá 3 lít

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quyển truyện với 75 trang, chúng ta Hiền tiếp tục nắm chắc 1/5 số trang bại. Hỏi chúng ta Hiền tiếp tục nắm chắc từng nào trang?

Tóm tắt

Giải vở bài bác tập dượt Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Xem thêm: cách làm bùa may mắn

Câu 2:

Vẽ tiếp sẽ được hình vuông

Giải vở bài bác tập dượt Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Câu 3:

Tính:

a) 54 : 3       68 : 4       84 : 6       90 : 2

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

b) 98 : 3       89 : 2       87 : 4       79 : 7

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

TÀI LIỆU VIP VIETJACK