có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng

Bạn đang xem: có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng

Xem thêm: bản đồ đồng bằng bắc bộ

đã căn vặn trong Lớp 3

Toán học

· 19:03 10/03/2023

Có 5530 lít nước chứa chấp đều nhập 5 thùng .Hỏi 4 thùng như vậy chứa chấp từng nào lít nước

2 câu trả lời 1003

Số lít nước chứa chấp nhập 4 thùng là :

         ( 5530 : 5 ) x 4 = 4424 ( lít )

                     Đáp số : 4424 lít nước

mik thực hiện gộp nha :)

số lít nước 1 thùng chứa chấp được là:

    5530 : 5 = 1106 (l) 

số lít nước 4 thùng chứa chấp được là: 

   1106 x 4 = 4424 ( l)

Xem thêm: cách pha nước mắm ăn cơm tấm

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề