chuyen dam my

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được ghi chép với 1 phong thái thắm thiết, nhẹ dịu, lênh láng tình thương và tế bào mô tả những tình tiết thương yêu trong những hero nam giới rất rất cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng đều có những truyện Đam Mỹ được ghi chép với phong thái tráng lệ và trang nghiêm, triệu tập vô việc thể hiện nay những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của hero.

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

7.4/10

Bạn đang xem: chuyen dam my

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Châu Châu

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 6
Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

7.9/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Châu Châu

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 6
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

7.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đường Tửu Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 11
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.1/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đường Tửu Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 0
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.5/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đường Tửu Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 11
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 4
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 4
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.8/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 4
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.1/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 4
Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

7.2/10

1000

Trạng thái: Full

Tác giả: Giang Khương Khương

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

7.9/10

1000

Trạng thái: Full

Tác giả: Giang Khương Khương

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

7.5/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 4
Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

C6

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

7.4/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

C6

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

7.9/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

C11

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

7.5/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xem thêm: truyện cạm bẫy hôn nhân

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

C0

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.1/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

C11

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.5/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C4

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C4

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C4

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.8/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C4

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.1/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

C6

Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

7.2/10

1000

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

C6

Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

7.9/10

1000

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

C4

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

7.5/10

1000

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

7.4/10

Xuyên Nhanh Trở Thành Vai hung Yêu Nghiệt

7.9/10

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

7.5/10

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.1/10

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.5/10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.8/10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.1/10

Người Yêu Qua Mạng Của Quý khách hàng Cùng Phòng Là Tôi

7.2/10

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

7.5/10