Cho hình tròn tâm o bán kính 2cm

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình tròn trụ tâm O nửa đường kính 6cm. Biết diện tích phần đánh màu bằng 56% diện tích s hình tròn. Tính diện tích s tam giác ABC.

Bạn đang xem: Cho hình tròn tâm o bán kính 2cm

*

Diện tích hình tròn trụ tâm O là:

6 × 6 × 3,14 = 113,04 ( c m 2 )

Diện tích phần tô màu là:

113,04 : 100 × 56 = 63,3024 ( c m 2 )

Diện tích tam giác ABC là:

113,04 − 63,3024 = 49,7376 ( c m 2 )

Đáp số: 49,7376 c m 2

Đáp án B


*

Cho hình tròn trụ tâm O nửa đường kính 6cm. Biết diện phù hợp phần tô màu bằng 56% diện tích s hình tròn. Tính hình tam giác ABC.

Có nghĩa là gồm một hình tròn trụ lớn có bán kính 6cm, trong hình trụ có một hình tam giác có ba cạnh bằng nhau, phần tô color là phần dư "trong" hình tròn khi có cả hình tam giác, phần dư chỉ chiếm 56% diện tích hình tròn. Tiếp nối tính hình tam giác trong hình tròn. Bao gồm gì cạnh tranh hiểu thì nhắn mang đến mình bên đây ạ.


cho hình trụ tâm O bán kính 2 centimet biết diện tích s phần vẫn tô đậm bởi 59,4% diện tích s hình tròn. Tính diện tích s hình tam giác ABC 


Cho hình tròn tâm O nửa đường kính 2 cm .Biết diện tích s phần vẫn tô đậm bởi 59,4 % diện tích hình trụ .Tính diện tích hình tam giác ABC

 


Cho hình tròn tâm O nửa đường kính 2 cm. Biết diện tích s phần đã tô đậm bởi 59,4 % diện tích hình tròn. Tính diện tích s hình tam giác ABC.

 

 


Cho hình trụ tâm O có nửa đường kính 2 cm . Biết diện tích phần đã tô đam chỉ chiếm 59,4% diện tích hình tròn. Tính diện tích tam giác ABC

 


Cho hình tròn tâm O nửa đường kính 2cm. Biết diện tích s phần sẽ tô đậm bởi 59,4% diện tích s hình tròn. Tính diện tích hình tam giác ABC ?

 

 


Có 2 hình tròn tâm O với các đường kính 1,4 m và 2 m .

a ) tính diện tích s phần tô color .

b ) tra cứu tỉ số % diện tích của hình tròn nhỏ bé và hình trụ lớn .


tính diện tích phần tô màu biết 2 hình tròn có cùng vai trung phong o với có bán kính lần lượt là 0,85 m và 0,5 m


1. Tìm chu vi và mặc tích hình trụ có:

a) r = 5cm; r = 0,8cm; r = 4/5 dm.

b) d = 5,2 m; d = 1,2 triệu; d = 3/5 dm.

Xem thêm: Một Đoàn Học Sinh Đi Tham Quan Cắm Trại Tại Khu Sinh Thái Nghỉ

2. Tính mặt đường kính hình tròn trụ có chu vi: C = 12,56cm; C = 18,84dm; C = 2,826m.

3. Tính chào bán kính hình trụ có chu vi: C = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

4. Tính diện tích hình tròn trụ có chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm; C = 16,956cm.

5. Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm.

a. Tính diện tích s bảng chỉ đường bởi mét vuông?

b. Tín đồ ta sơn nhị mặt cái biển đó, mỗi mét vuông hết 7000đồng. Hỏi sơn tấm bảng đó tốn hết bao nhiêu tiền?

6. Một biển khơi báo giao thông vận tải tròn có 2 lần bán kính 40cm. Diện tích s phần mũi tên trên biển báo bằng 1 tháng 5 diện tích của đại dương báo. Tính diện tích s phần mũi tên?

7. Diện tích hình H đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật cùng hai nửa hình tròn. Tìm diện tích s hình H

8. Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh 4cm. Tính diện tích s phần tô đậm của hình vuông ABCD (xem hình vẽ)

9. Tính diện tích s phần đánh đậm hình trụ (xem hình mẫu vẽ bên) biết 2 hình tròn trụ có cùng trọng tâm O với có bán kính lần lượt là 0,8 mvà 0,5m.

10. Cho hình trụ tâm O, đường kính AB = 8cm.

a) Tính chu vi hình tròn trụ tâm O, đường kính AB; hình tròn tâm M, 2 lần bán kính OA và hình trụ tâm N, đường kính OB.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Bài Thơ Con Chim Chiền Chiện Là Chim Gì, Bài Thơ: Con Chim Chiền Chiện (Huy Cận

b) đối chiếu tổng chu vi của hình trụ tâm M và hình trụ tâm N với chu vi hình tròn tâm O.