Cho Hình Thoi Abcd Có Ac=8 Bd=6

     

Cho hình thoi (ABCD) có (AC = 8) với (BD = 6.) Tính (overrightarrow AB .overrightarrow AC .)
Bạn đang xem: Cho hình thoi abcd có ac=8 bd=6

*

Gọi (O = AC cap BD), trả thiết quán triệt góc, ta phân tích những vectơ (overrightarrow AB , m overrightarrow AC ) theo những vectơ có giá vuông góc cùng với nhau.Ta có (overrightarrow AB .overrightarrow AC = left( overrightarrow AO + overrightarrow OB ight).overrightarrow AC = overrightarrow AO .overrightarrow AC + overrightarrow OB .overrightarrow AC )( = dfrac12overrightarrow AC .overrightarrow AC + 0 = dfrac12AC^2 = 32)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho (overrightarrow a ) với (overrightarrow b ) là hai vectơ thuộc hướng và phần đông khác vectơ (overrightarrow 0 ). Vào các công dụng sau đây, hãy chọn kết quả đúng:


Biết (overrightarrow a ), (overrightarrow b )( e overrightarrow 0 ) cùng (overrightarrow a .overrightarrow b = - left| overrightarrow a ight|.left| overrightarrow b ight|). Câu nào tiếp sau đây đúng


Cho tam giác (ABC) có cạnh (BC = 6) và đường cao (AHleft( H in BC ight)) sao cho (BH = 2HC). Tính (overrightarrow AB .overrightarrow BC )


Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A), (widehat A = 120^0) cùng (AB = a). Tính (overrightarrow BA .overrightarrow CA )
Xem thêm: Hướng Dẫn Trồng Và Chăm Sóc Cây Chanh Không Được Gieo Trồng Bằng Phương Pháp Nào

Cho hình thang vuông (ABCD) tất cả đáy mập (AB = 4a), đáy nhỏ (CD = 2a), mặt đường cao (AD = 3a); (I) là trung điểm của (AD) . Câu nào tiếp sau đây sai?


Cho hình thang vuông (ABCD) có đáy bự (AB = 4a), đáy bé dại (CD = 2a), mặt đường cao (AD = 3a); (I) là trung điểm của (AD) . Khi ấy (left( overrightarrow IA + overrightarrow IB ight).overrightarrow ID ) bằng:


Cho tam giác đông đảo (ABC) cạnh $a$, với các đường cao (AH,BK;) vẽ(HI ot AC.) Câu nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình vuông $ABCD$, tính $ mcosleft( overrightarrow AB ,overrightarrow CA ight)$


Cho tam giác (ABC) vuông cân nặng tại (A) tất cả (BC = asqrt 2 ). Tính (overrightarrow CA .overrightarrow CB )


Cho ba điểm (A,B,C) phân biệt. Tập hợp rất nhiều điểm (M) mà (overrightarrow CM .overrightarrow CB = overrightarrow CA .overrightarrow CB ) là:
Xem thêm: 5M 3Dm Bằng Bao Nhiêu Dm - Giải Bài Tập Vbt Toán 3 Bài 44: Luyện Tập

Cho hình chữ nhật ABCD gồm AB = a, AC = 2a. Tính góc giữa hai vecto (overrightarrow CA ) cùng (overrightarrow DC .)

Gọi M, N theo lần lượt là trung điểm các cạnh CD, AB của hình bình hành ABCD. search mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau: