cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 600n

Câu hỏi:

18/06/2019 49,857

Bạn đang xem: cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 600n

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án D

Hai lực đồng quy đem nằm trong kích thước nên ăn ý lực:

F = 2F1 cos (α/2)

Cho nhị lực đồng qui đem nằm trong kích thước 600N. Hỏi góc thân mật 2 lực vị từng nào (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có nhị lực đồng quy có tính rộng lớn vị 9N và 12N. Trong số những độ quý hiếm tại đây, độ quý hiếm này hoàn toàn có thể là kích thước của hiệp lực ?

A. 25N

B. 15N

C. 2N

D. 1N

Câu 2:

Hai lực thăng bằng ko thể có:

A. nằm trong phía.

B. nằm trong phương.

C. nằm trong giá chỉ.

D. nằm trong chừng lớn

Câu 3:

Hợp nhị lực đồng quy F1F2 là F=F1+F2. Gọi α là góc ăn ý vị  F1 và F2. Nếu hiệp lực F có kích thước F = F1 – F2 thì:

A. α = 00

B. α = 900

C. α = 1800

Xem thêm: lam nung trong lòng anh

D. 0< α < 900

Câu 4:

Các lực ứng dụng lên một vật gọi là thăng bằng khi:

A. hiệp lực của toàn bộ những lực ứng dụng lên vật vị ko.

B. hiệp lực của toàn bộ những lực ứng dụng lên vật là hằng số.

C. vật vận động với vận tốc ko.

D. vật đứng yên tĩnh.

Câu 5:

Chọn tuyên bố đúng:

A. Dưới ứng dụng của lực vật tiếp tục chỉ vận động trực tiếp đều hoặc tròn trĩnh đều.

B. Lực chỉ thực hiện vật vật bị biến dị.

C. Lực chỉ thực hiện vật thay cho thay đổi vận động.

D. Lực là nguyên vẹn nhân thực hiện vật thay cho thay đổi vận động hoặc thực hiện vật bị biến dị.

Câu 6:

Cho nhị lực đồng quy F1F2 có nằm trong kích thước F1 = F2 = 30N. Góc tạo ra vị nhị lực F1 và F2  là 1200. Độ rộng lớn của hiệp lực F bằng:

A. 60N

B. 302N

C. 30N

D. 153N

TÀI LIỆU VIP VIETJACK