Cho Đoạn Mạch Rlc Mắc Nối Tiếp

     

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp luân phiên chiều gồm tần số (f) chuyển đổi được. Lúc tần số góc (omega = omega _0) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch có mức giá trị cực to là (I_max). Khi tần số góc của cái điện của dòng điện là (omega = omega _1) hoặc (omega = omega _2) thì chiếc điện hiệu dụng trong mạch có mức giá trị bằng nhau (I_1 = I_2 = dfracI_maxn). Biểu thức của điện trở R nhờ vào vào (L,omega _1,omega _2,n) là
Bạn đang xem: Cho đoạn mạch rlc mắc nối tiếp

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải


+ sử dụng biểu thức câu hỏi (omega ) biến đổi thiên

+ thực hiện định nguyên lý Ôm mang đến toàn mạch: (I = dfracUZ)


Phương pháp giải bài tập xoay chiều rlc - có tần số góc (hay tần số, chu kì) đổi khác --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV aqv.edu.vn


+ Tần số góc khi cường độ dòng điện vào mạch có giá trị cực lớn (omega _0 = dfrac1sqrt LC )

+ Hai quý giá của tần số góc mang lại cùng giá bán trị dòng điện hiệu dụng trong mạch (I_1 = I_2 = dfracI_maxn) khi ấy ta bao gồm (omega _1.omega _2 = dfrac1LC Rightarrow omega _2L = dfrac1omega _1C)

( Rightarrow Z_L_2 = Z_C_1)

Ta có:

(eginarraylI_1 = dfracI_maxn\ Leftrightarrow dfracUZ_1 = dfracUZn Rightarrow nZ = Z_1\ Leftrightarrow n^2left( R^2 ight) = R^2 + left( Z_L_1 - Z_C_1 ight)^2\ Leftrightarrow n^2R^2 = R^2 + L^2left( omega _1 - omega _2 ight)^2\ Rightarrow R = dfracLleftsqrt n^2 - 1 endarray)


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Bài tập có liên quan


Bài tập mạch luân chuyển chiều RLC - bao gồm ω (hay f, T) biến hóa Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho đoạn mạch RLC tiếp nối có quý hiếm các thành phần cố định. Đặt vào nhì đầu đoạn này một năng lượng điện áp luân chuyển chiều bao gồm tần số nạm đổi. Khi tần số góc của cái điện bởi (omega _0) thì cảm phòng và dung kháng có giá trị (Z_L = m 100Omega ) và (Z_C = 25Omega ). Để trong mạch xẩy ra cộng hưởng, ta phải biến đổi tần số góc của chiếc điện mang đến giá trị (omega ) bằng:


Mạch điện R,L,C nối tiếp, năng lượng điện áp nhị đầu mạch (u m = m 220sqrt 2 cosomega tleft( V ight)) cùng (omega ) bao gồm thể thay đổi được. Tính điện áp hiệu dụng 2 đầu R lúc biểu thức chiếc điện có dạng (i m = I_0cosomega t):


Mạch năng lượng điện R1L1C1 bao gồm tần số cộng hưởng (omega _1) với mạch R2L2C2 tất cả tần số cộng hưởng (omega _2) , biết (omega _1 = omega _2) . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch đang là (omega ). (omega ) contact với (omega _1) với (omega _2)theo bí quyết nào? Chọn giải đáp đúng:


Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Mang lại (L = dfrac1pi H, m C = 50mu F) với (R m = 50Omega ) . Đặt vào nhì đầu mạch điện một điện ápxoay chiều (u = 220cos(2pi ft)left( V ight)), trong số ấy tần số f chuyển đổi được. Lúc (f m = m f_o) thì công suất trong mạch đạt giá bán trị cực đại Pmax. Lúc đó:
Xem thêm: Bộ Sách Toán Lớp 2 Cánh Diều Pdf, Download Sách Giáo Khoa Lớp 2 Cánh Diều Vàng

Đặt điện áp (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight)) vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L cùng tụ năng lượng điện C mắc nối tiếp. Biết U,R,L,C ko đổi, f biến hóa được. Lúc tần số là 50(Hz) thì dung chống gấp 1,44 lần cảm kháng. Để năng suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải kiểm soát và điều chỉnh tần số mang lại giá trị bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight))(U không đổi, tần số f đổi khác được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm năng lượng điện trở thuần R, cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L cùng tụ điện tất cả điện dung C. Lúc tần số là f1 thì cảm chống và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là (6Omega ) và (8Omega ) . Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bởi $1$. Hệ thức tương tác giữa f1 và f2 là:


Đặt điện áp luân chuyển chiều (u m = m U_0cosomega t) tất cả U0 không đổi và ω đổi khác được vào nhị đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Chuyển đổi (omega ) thì cường độ dòng điện hiệu dụng vào mạch khi (omega = omega _1) bởi cường độ mẫu điện hiệu dụng trong mạch lúc (omega = omega _2) . Hệ thức đúng là:


Đoạn mạch luân chuyển chiều RLC, cuộn dây thuần cảm, biết (L m = m CR^2) . Đặt vào nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều ổn định, cùng với tần số góc (omega ) cố kỉnh đổi, vào mạch gồm cùng hệ số năng suất với hai tần số là (omega _1 = 50pi (rad/s)) cùng (omega _2 = 200pi (rad/s)) . Hệ số năng suất của mạch là:


Đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC thông liền , cuộn dây thuần cảm với (CR^2

*
Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Và Biểu Diễn Trên Trục Số, Bài 23 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 23


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát