chính tả lớp 3 trang 54

Chính miêu tả - Tuần 11 trang 54 Vở bài bác tập dượt (VBT) Tiếng Việt 3 tập dượt 1


1. Chọn chữ tương thích nhập ngoặc đơn điền nhập địa điểm trống không :

1. Chọn chữ tương thích nhập ngoặc đơn điền nhập địa điểm trống không :

Bạn đang xem: chính tả lớp 3 trang 54

a) (cong, coong)

chuông xe đạp điện kêu kính ......... ,vẽ lối ..........

b) (xong, xoong)

làm ......... việc, cái .........

2. Điền kể từ ngữ theo gót đòi hỏi ở cột A nhập địa điểm trống không ở cột B :

A

B

a) Từ ngữ chỉ sự vật nổi tiếng chính thức vị s.

M : sông...................

- Từ ngữ chỉ sinh hoạt, Đặc điểm, đặc điểm nổi tiếng chính thức vị x. M : xào nấu nướng,................
b) Từ ngữ nổi tiếng đem vần ươn. M : vườn,....................

- Từ ngữ nổi tiếng đem vần ương.

M : đường:...................

TRẢ LỜI:

1. Chọn chữ tương thích nhập ngoặc đơn điền nhập địa điểm trống không :

a) (cong, coong)

chuông xe đạp điện kêu kính coong, vẽ lối cong

Xem thêm: nhà nước cổ đại ra đời sớm nhất ở phương đông là

b) (xong, xoong)

làm xong việc, cái xoong

2. Điền kể từ ngữ theo gót đòi hỏi ở cột A nhập địa điểm trống không ở cột B :

A

B

a) Từ ngữ chỉ sự vật nổi tiếng chính thức bằng s.

M : M : sông, suối, hộp sữa chua, su su, …

- Từ ngữ chỉ sinh hoạt, Đặc điểm, đặc điểm nổi tiếng chính thức bằng x. M : xào nấu nướng, xấu xí xí, xinh xẻo, xanh xao tươi tỉnh, ...
b) Từ ngữ nổi tiếng đem vần ươn. M : vườn, lươn, bươn chải, vươn, tàu lượn, ....

- Từ ngữ nổi tiếng đem vần ương.

M : lối, tường, mừi hương, hoa màu, sương, vương vãi,...

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Tiếng Việt 3 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 3 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: cửu lộ phi hương