Chiếc ghế nằm yên trên sàn nhà là do

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một chiếc bàn đang đứng yên trên mặt sàn nếu bao gồm hai lực cân bằng công dụng vào bàn thì sẽ gây ra hiệu quả gì?

Giải góp em ạ,please