Cách xem lịch sử youtube

     
*

Nếu bạn đã chuyển sang ngoại tuyến hoặc mất kết nối Internet sau khi tạm dừng lịch sử xem của mình, bạn nên kiểm tra lịch sử xem khi trực tuyến trở lại để đảm bảo lịch sử sẽ xuất hiện như bạn mong muốn. Như thường lệ, bạn có thể xóa bất kỳ video nào xuất hiện trong lịch sử của mình. Để xem hoặc xóa những nội dung bạn đã tìm kiếm trước đây trên YouTube, hãy xem phần lịch sử tìm kiếm của bạn.

Bạn đang xem: Cách xem lịch sử youtube

Khi đã đăng nhập, các thay đổi mà bạn thực hiện đối với lịch sử xem của tài khoản của bạn sẽ xuất hiện trên tất cả thiết bị mà bạn dùng để đăng nhập bằng tài khoản này. Khi đã đăng xuất, bạn vẫn có thể nhận được đề xuất dựa trên lịch sử xem của trình duyệt hoặc ứng dụng cụ thể mà bạn sử dụng. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bạn không xem được lịch sử này nhưng vẫn có thể xóa hoặc tạm dừng lịch sử. Các quyền kiểm soát đó sẽ áp dụng cho lịch sử xem trên trình duyệt hoặc ứng dụng. 

Bạn có thể truy cập vào lịch sử xem của mình trong ứng dụng YouTube bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới. Lịch sử xem của bạn được lưu vào Tài khoản Google nếu bạn đã bật tùy chọn Video bạn xem trên YouTube.


Để xem toàn bộ hoạt động của bạn trên các ứng dụng YouTube cũng như kiểm soát hoạt động đã lưu, hãy truy cập vào phần Hoạt động của tôi.
Nếu bạn tạm dừng lịch sử xem của mình, việc này sẽ áp dụng cho toàn bộ tài khoản Google của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn tạm dừng hoặc hủy tạm dừng lịch sử trong ứng dụng YouTube Âm nhạc, thì hành động này sẽ tạm dừng hoặc hủy tạm dừng lịch sử cho tài khoản của bạn trên tất cả các ứng dụng YouTube, bao gồm cả youtube.com. Việc xóa video khỏi lịch sử cũng sẽ áp dụng cho toàn bộ tài khoản Google của bạn. Ví dụ: nếu bạn xóa video khỏi phần lịch sử của ứng dụng YouTube và bạn đã xem chính xác cùng video đó trong ứng dụng YouTube Âm nhạc, thì video đó cũng sẽ bị xóa khỏi ứng dụng YouTube Âm nhạc.

Xem, xóa hoặc tạm dừng lịch sử xem (đã đăng nhập)

Hãy truy cập vào myactivity.google.com để tìm video bạn đã xem trong khi đăng nhập. Mục này bao gồm những video bạn đã xem trong khi đăng nhập vào ứng dụng YouTube trên thiết bị di động cũng như youtube.com. Mục này cũng bao gồm những video bạn đã xem trong trình phát YouTube trên các trang web khác khi đã đăng nhập vào Google Chrome. Những thay đổi bạn thực hiện cho lịch sử xem của tài khoản sẽ được phản ánh trên tất cả các thiết bị mà bạn đăng nhập bằng tài khoản này.


Tất cả hoạt động của tài khoản YouTube - từ tất cả các thiết bị và ứng dụng - sẽ được phản ánh trên trang web myactivity.google.com. 
Nếu đang dùng ứng dụng YouTube chính, bạn cũng có thể xem hoạt động của mình trong ứng dụng này. Hãy tìm hiểu thêm về cách tìm thông tin này bên dưới. (Lưu ý: Hoạt động của YouTube Âm nhạc không có trong ứng dụng YouTube chính). 
Để xem lịch sử xem, hãy chuyển đến tab Thư viện rồi nhấn vào Lịch sử.
Xóa video: Bên cạnh chi tiết video trong trang Lịch sử, hãy nhấn vào biểu tượng Menu rồi chọn Xóa khỏi Lịch sử xem.

Để xóa hoặc tạm dừng lịch sử xem của bạn trên trang Lịch sử, hãy nhấp vào biểu tượng Menu ở trên cùng.

Xóa lịch sử xem: Nhấn vào Xóa lịch sử xem. Tạm dừng lịch sử xem: Nhấn vào Tạm dừng lịch sử xem.

Để tìm kiếm lịch sử xem của bạn trên iPhone hoặc iPad để tìm các video mà bạn đã xem trước đây, hãy làm như sau:

Chuyển đến tab Thư viện . Nhấn vào Lịch sử. Nhập nội dung mà bạn đang tìm kiếm vào hộp trên đầu trang có nhãn là
*
Tìm kiếm lịch sử xem. Nhấn vào Tìm kiếm ở cuối bàn phím.
Xóa video: Bên cạnh chi tiết video trong trang Lịch sử, hãy nhấn vào biểu tượng Menu rồi chọn Xóa khỏi Lịch sử xem.
Để xóa hoặc tạm dừng lịch sử xem của bạn trên trang Lịch sử, hãy nhấn vào biểu tượng Menu ở trên cùng.

Để xem lịch sử xem, bạn có thể chuyển đến tab Tài khoản

*
 rồi nhấn vào Lịch sử

Xóa video: Nhấn vào biểu tượng Menu bên cạnh chi tiết video rồi chọn Xóa khỏi Lịch sử xem .

Để xóa hoặc tạm dừng lịch sử xem của bạn, hãy chuyển đến biểu tượng menu rồi nhấn vào Cài đặt > Lịch sử.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Nút Home Cho Iphone 6S, 6S Plus, Cách Bật Nút Home Ảo Trên Iphone 6S Và 6S Plus

Xóa lịch sử xem: Nhấn vào Xóa toàn bộ. Tạm dừng lịch sử xem: Nhấn vào Tạm dừng.
Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.

Trải nghiệm hiện tại trên máy tính để bàn

Truy cập vào lịch sử xem của bạn bằng cách chọn Lịch sử trong phần Hướng dẫn .

Xóa video: Chọn Xóa khỏi lịch sử xem  ở bên phải chi tiết video để xóa video khỏi lịch sử xem của bạn. Xóa lịch sử xem: Chọn Xóa toàn bộ lịch sử xem để xóa toàn bộ lịch sử của bạn. Tạm dừng lịch sử xem: Chọn Tạm dừng lịch sử xem để tạm dừng lịch sử của bạn. Các video đã xem trong khi lịch sử xem bị tạm dừng sẽ không hiển thị trong lịch sử xem hoặc ảnh hưởng đến các đề xuất của bạn. 

Trải nghiệm trước đây trên máy tính để bàn

Truy cập vào lịch sử xem của bạn bằng cách chọn Lịch sử trong phần Hướng dẫn  hoặc biểu tượng đồng hồ cát ở cuối trang YouTube bất kỳ.

Xóa video: Chọn Xóa khỏi lịch sử xem  ở bên phải chi tiết video để xóa video khỏi lịch sử xem của bạn. Xóa lịch sử xem: Chọn Xóa toàn bộ lịch sử xem để xóa toàn bộ lịch sử của bạn. Tạm dừng lịch sử xem: Chọn Tạm dừng lịch sử xem để tạm dừng lịch sử của bạn. Các video đã xem trong khi lịch sử xem bị tạm dừng sẽ không hiển thị trong lịch sử xem hoặc ảnh hưởng đến các đề xuất của bạn. 

Xem lịch sử xem của bạn bằng cách chọn biểu tượng Lịch sử trong phần Hướng dẫn .

Để xóa lịch sử xem của bạn, hãy chuyển đến biểu tượng Cài đặt 

*
trong phần Hướng dẫn, sau đó chọn Xóa lịch sử xem.


Xóa hoặc tạm dừng lịch sử xem (đã đăng xuất)

Ngay cả khi bạn đã đăng xuất, YouTube cũng sẽ cải thiện các đề xuất của bạn dựa vào video bạn xem trên thiết bị đó. Bạn có thể xóa hoặc tạm dừng lịch sử từ thiết bị -- vui lòng xem hướng dẫn ở trên cho từng thiết bị để tìm hiểu cách thực hiện.


Lưu ý: Để truy cập vào lịch sử xem trên máy tính khi bạn đã đăng xuất, hãy tìm đồng hồ cát ở cuối trang YouTube bất kỳ.

Xem thêm: Cách Chế Sạc Đa Năng Giá Rẻ V2, Cách Chế Sạc Đa Năng


Tìm kiếm lịch sử xem trên máy tính

Tìm kiếm lịch sử xem trên máy tính để tìm video bạn đã xem trước đó. 

Chuyển đến "Tìm kiếm lịch sử xem" ở đầu trang Tìm kiếm. Nhập nội dung bạn đang tìm vào hộp. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm 
*
.

Hãy xem các bài viết khác của chúng tôi để biết thêm thông tin về lịch sử tìm kiếm, xóa nội dung đề xuất và cách cải thiện các nội dung đề xuất cho bạn.