CÁCH XEM BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

     

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – gọi tắt là GIS) được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rất rộng rãi trong 10 năm lại đây. Rất nhiều ứng dụng GIS trong đời sống: ứng dụng GIS quản lý rừng, quản lý hạ tầng cấp nước, quản lý hạ tầng thoát nước, quản lý hệ thống điện lưới…. Việc ứng dụng GIS vào bản đồ địa chính, vào quản lý đất đai cũng được áp dụng từ những năm 2000 với phần mềm ViLis. Tuy nhiên, hiện nay đã có phần mềm hay webGIS nào cung cấp dịch vụ xem bản đồ địa chính online chưa?

LIÊN HỆ ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH FLYCAM 0963951375


Mục lục nội dung


Bản đồ địa chính online là gì?

*
Xem bản đồ địa chính online

Đó là việc số hóa, chuẩn hóa các dữ liệu bản đồ địa chính từ định dạng Microstation DGN và chuyển thành các định dạng vector lưu trữ trong các Geodatabase (database lưu trữ thêm các định dạng không gian, vị trí – tọa độ, kinh độ, vĩ độ…). Việc lưu trữ ở Geodatabase giúp việc truy vấn dữ liệu không những nhanh chóng và dữ liệu quản lý tập trung, an toàn.

Bạn đang xem: Cách xem bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính online hoặc phần mềm xem bản đồ địa chính online là bản đồ được đưa lên trên website với dạng dữ liệu của một application GIS. Hiện nay, nhiều đơn vị đã cung cấp ứng dụng xây dựng webGIS như Esri (quá lớn), Quantum GIS…. Nhưng đại đa số cộng đồng GISers sử dụng mã nguồn mở để xây dựng webGIS.

Bản đồ địa chính online ở Việt Nam đã có ai làm chưa?

*
Xem bản đồ địa chính online

Thật ra, việc xây dựng một bản đồ địa chính online là việc trong tầm tay của các GISers Việt Nam. Tuy nhiên, về tính bảo mật dữ liệu mang tính bí mật quốc gia. Đo đó, hiện tại chưa có văn bản nào chỉ dẫn cụ thể việc sử dụng địa chính một cách public như là thể hiện online trên nền webGIS.

Điều 31. Bảo mật hồ sơ địa chính

1. Dữ liệu địa chính cần bảo mật gồm:

– Thông tin về người sử dụng đất và thông tin thuộc tính thửa đất của các đơn vị quốc phòng, an ninh;

– Thông tin về cá nhân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người đó có yêu cầu bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật;

– Các thông tin khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

2. Các tài liệu hồ sơ địa chính có chứa thông tin cần bảo mật quy định tại Khoản 1 Điều này được quản lý theo chế độ mật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Tăng Độ Ph Của Đất Như Thế Nào? Cách Làm Tăng Độ Ph Của Đất

3. Việc quản lý, vận chuyển, giao nhận, truyền dẫn các tài liệu, dữ liệu hồ sơ địa chính có chứa thông tin mật và việc in, sao, chụp, khai thác, cung cấp thông tin mật từ các tài liệu hồ sơ địa chính phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

4. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin và các cơ quan có liên quan đến việc khai thác, sử dụng thông tin phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin của hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

*
Cách xem bản đồ địa chính online

Công tác sử dụng bản đồ địa chính thường được sử dụng nghiên cứu khoa học và các ứng dụng được cấp quyền sử dụng loại dữ liệu này.

Một ứng dụng webGIS có sử dụng bản đồ địa chính online

Các bạn có thể truy cập tại link: http://geo.bachvietunited.com/webgis/

Đây là một ví dụ điển hình về sử dụng ArcGIS để thể hiện một số thông tin địa chính online. Ta có thể sử dụng các công cụ truy vấn và tìm đến thông tin các thửa đất một cách trực tuyến. Có lẽ, xu hướng trong tương lai bạn có thể sử dụng internet để kiểm tra thửa đất bạn muốn. Xem các thông tin về quy hoạch liên quan đến thửa đất đó….

Xem thêm: Muốn Tính Thời Gian Ta Làm Thế Nào, Công Thức Quãng Đường Vận Tốc Thời Gian

Bài viết ở trên giới thiệu sơ bộ về webGIS và ứng dụng vào lãnh vực địa chính. Việc xem bản đồ địa chính online là một xu hướng tương lai, khi các văn bản hướng dẫn sử dụng loại dữ liệu này có chỉ dẫn cụ thể để mang lại những hiệu quả lợi ích xã hội nhất định.