Cách Xác Định Số Oxi Hóa Trong Hợp Chất

     

Ở nội dung bài học trước họ đã tò mò về hóa trị cùng số oxi hóa, đồng thời cũng đã làm một trong những bài tập cơ bản để khẳng định số oxi hóa trong số hợp chất, đối chọi chất với ion.

Bạn đang xem: Cách xác định số oxi hóa trong hợp chất


Bài viết này chúng ta sẽ không kể lại cụ thể nội dung kim chỉ nan về cách xác định số lão hóa mà chúng ta chỉ khối hệ thống lại các quy tắc nhằm khẳng định số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất và ion.

I. Quy tắc xác định số số xi hóa của các nguyên tố

* Để khẳng định được số oxi hóa của 1 nguyên tố ta bắt buộc nhớ các quy tắc sau:

● phép tắc 1: Số oxi hóa của các nguyên tố trong đối chọi chất bởi 0.

● Quy tắc 2: Trong hầu hết các phù hợp chất :

- Số thoái hóa của H là +1 (trừ những hợp hóa học của H với kim loại như NaH, CaH2, thì H có số lão hóa 1).

- Số oxi hóa của O là 2 (trừ một số trường hợp như H2O2, F2O, oxi tất cả số oxi hóa theo lần lượt là : 1, +2).

● Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tố bởi 0.

→ Theo luật lệ này, ta hoàn toàn có thể tìm được số thoái hóa của một yếu tắc nào kia trong phân tử nếu như biết số oxi hóa của các nguyên tố còn lại.

● quy tắc 4: Trong ion solo nguyên tử, số thoái hóa của nguyên tử bởi điện tích của ion đó. Trong ion nhiều nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tử trong ion đó bởi điện tích của nó.

* Ví dụ: - Số oxi hóa của Na, Zn, S và Cl trong những ion Na+, Zn2+, S2-, Cl- lần lượt là: +1, +2, –2, –1.

- Tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tố trong những ion SO42-, MnO4-, NH4+ lần lượt là: –2, –1, +1.

> Lưu ý : Để biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn nhằm biểu diễn điện tích của ion thì viết số trước, lốt sau.

- Nếu điện tích là 1+ (hoặc 1) có thể viết đơn giản là + (hoặc -) thì so với số oxi hóa phải viết khá đầy đủ cả dấu với chữ (+1 hoặc 1).

- Trong đúng theo chất: sắt kẽm kim loại kiềm luôn có số ôxi hóa là +1; Kim loại kiềm thổ luôn có số lão hóa là +2, nhôm luôn có số oxi hóa là +3.

II. Bài tập áp dụng cách xác định số oxi hóa của những nguyên tố

* lấy một ví dụ 1: Xác định số thoái hóa của S vào phân tử H2SO4:

* Lời giải:

- điện thoại tư vấn số oxi hóa của S trong hợp chất H­2SO4 là x, ta có:

 2.(+1) + 1.x + 4.(2) = 0 ⇒ x = +6.

Xem thêm: Phím Tắt Copy, Paste Để Sao Chép Ta Dùng Tổ Hợp Phím Nào ? Để Sao Chép Các Hình Ta Phải Nhấn Phím Gì

→ Vậy số lão hóa của S là +6.

* ví dụ 2: Xác định số thoái hóa của Mn vào ion MnO4- :

* Lời giải:

- hotline số oxi hóa của Mn là x, ta có:

 1.x + 4.(2) = 1 ⇒ x = +7.

→ Vậy số lão hóa của Mn là +7.

* lấy một ví dụ 3: Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong thích hợp chất, solo chất với ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

* Lời giải:

a) Số thoái hóa của S trong những chất theo lần lượt là: S-2, S0, S+4, S+6

b) Số thoái hóa của Cl trong số hợp chất: Cl-1, Cl+1,Cl+3, Cl+5, Cl+7.

c) Số oxi hóa của Mn trong những chất: Mn0, Mn+2, Mn+4, Mn+7

* ví dụ như 4: Xác định số oxi hóa của những ion sau: Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

* Lời giải:

IonNa+Cu2+Fe2+Fe3+Al3+
Số oxi hóa+1+2+2+3+3

> giữ ý: Trong ion 1-1 nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

* lấy ví dụ 5: xác minh điện hóa trị của các nguyên tố trong số hợp chất sau: KCl, Na2S; Ca3N2.

* Lời giải:

- Hóa trị của một thành phần trong hợp hóa học ion điện thoại tư vấn là điện hóa trị và bởi điện tích ion đó.

 NaCl: Điện hóa trị của na là: 1+ và của Cl là: 1-

 K2S: Điện hóa trị của k là: 1+ với của S là: 2-

 Mg3N2: Điện hóa trị của Mg là: 2+ cùng của N là: 3-

* ví dụ 6: Xác định hóa trị cùng số thoái hóa của N vào phân tử HNO3:

 

* Lời giải:

- Ta gồm CTCT của HNO3 là: 

*

⇒ Trong phân tử HNO3 thì N gồm hóa trị 4

 

- gọi x là số oxi hóa của N bao gồm trong phân tử HNO3, ta có:

 1 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = +5

⇒ Số lão hóa của N có trong phân tử HNO3 là +5

* ví dụ như 7: Xác định số lão hóa của N trong những hợp hóa học sau: NH3, NO2, N2O, NO, N2

* Lời giải:

- Số lão hóa của N trong số hợp chất NH3, NO2, N2O, NO, N2 lần lượt là: -3, +4, +1, +2, 0;

* ví dụ 8: Xác định số oxi hóa của crom trong các hợp chất sau: Cr2O3, K2CrO4, Cr2(SO4)3 , K2Cr2O7

* Lời giải:

- Số oxi hóa của crom trong các hợp chất: Cr2O3, K2CrO4, Cr2(SO4)3 , K2Cr2O7 theo thứ tự là: +3, +6, +3, +6;

* lấy ví dụ như 9: Xác định số lão hóa của lưu huỳnh trong các hợp chất sau: H2S, S, H2SO3, H2SO4, SO2, SO3.

Xem thêm: Cách Làm Vé Tháng Xe Bus Hà Nội, Thủ Tục Làm Vé Tháng

* Lời giải:

- Số oxi hóa của S trong số hợp chất: H2S, S, H2SO3, H2SO4, SO2, SO3 lần lượt là: -2, 0, +4, +6, +4, +6;


Tóm lại, để khẳng định số oxi hóa của những nguyên tố trong số hợp hóa học và ion thì những em yêu cầu nhớ được 4 quy tắc xác minh số oxi hóa ở trên. Cùng để nhớ kỹ 4 quy tắc khẳng định số lão hóa này một cách cực tốt thì các em cần vận dụng làm những bài tập thiệt nhiều.