Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Hợp Chất Vô Cơ

     
Bạn vẫn xem: Hướng Dẫn bí quyết Viết Công Thức cấu tạo Của Hợp hóa học Hữu Cơ, phương pháp Xác Định Công Thức kết cấu Hợp hóa học Hữu Cơ trên aqv.edu.vn

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây trở ngại nhất cho các em trong bài toán hiểu với ghi nhớ con kiến thức. Chính vì như vậy Kiến Guru vẫn biên soạn bài bác Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ một bí quyết đầy đủ, dễ nhớ tốt nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Cách viết công thức cấu tạo hợp chất vô cơ

Đang xem: biện pháp viết công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ


Contents

1 I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ2 II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

I. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ các hợp chất đơn giản dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp hóa học xianua.

– Đặc điểm:

+ Phải bao gồm cacbon, thường sẽ có hiđro, hay gặp mặt oxi cùng nitơ, tiếp nối đến các halogen, lưu huỳnh, photpho…

+ liên kết hoá học chủ yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, yếu bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn các hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường diễn ra chậm cùng không hoàn toàn, không theo một hướng độc nhất vô nhị định.

+ con số các hợp hóa học hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với các chất vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả liên kết đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,…

– Thành phần nhân tố và cách làm phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho thấy thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy chất hữu cơ đó mang lại chứa ba nguyên tố C, H và O.

+ Công thức dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho thấy thêm số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta bao gồm C2H4O2.

Để khẳng định được bí quyết phân tử nên biết thành phần các nguyên tố và trọng lượng mol phân tử của nó.

– so với định tính cùng định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– Xác định khối lượng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với bầu không khí hoặc so với H2:


READ: Nêu phương pháp Tính Tỉ Khối khá Và bài Tập Điển Hình, Tỉ Khối Của hóa học Khí (Có ví dụ như Minh Họa)

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không mờ hơi: xác định bằng phương pháp nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

– bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Thuyết cấu trúc hoá học:

+ trong phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo như đúng hoá trị cùng theo một trang bị tự duy nhất định. Trang bị tự liên kết đó được call là kết cấu hoá học.

Sự chuyển đổi thứ tự tự link đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ vào phân tử chất hữu cơ, cacbon gồm hoá trị 4. Các nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và phối hợp trực tiếp với nhau tạo thành thành đa số mạch cacbon không giống nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất nhờ vào vào yếu tắc phân tử (bản hóa học và con số các nguyên tử) và cấu tạo hoá học (thứ từ liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng và đồng phân

– Đồng đẳng: các chất có tính chất hoá học tựa như nhau cơ mà hơn hèn nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

– Đồng phân: những chất tất cả cùng phương pháp phân tử tuy vậy khác về kết cấu hoá học.

Ví dụ: Cùng bí quyết là C2H6O, tất cả 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) cùng CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học trong hợp hóa học hữu cơ

– những chất hữu cơ có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay liên kết ba.

– liên kết hiđro là loại links yếu, tạo cho giữa nguyên tử hiđro năng động và nguyên tử có độ âm điện cao. Loại link này tác động lớn mang lại độ rã trong nước, đến nhiệt độ sôi, ánh sáng nóng chảy của đa số chất.

5. Phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là những hợp hóa học hữu cơ bao gồm hai yếu tắc là cacbon với hiđro.

1. Ankan:

dãy đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ….

– Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C làm cho nhánh ngay số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

– cách làm tính nhanh: 3

– hotline tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía C sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chính + an.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– đặc điểm vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, phần đông không chảy trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ.


+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

– Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

– đặc điểm hoá học:

+ bội nghịch ứng đặc thù của ankan là bội phản ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị thay thế sửa chữa bởi yếu tố halogen khi thắp sáng hoặc đun nóng và ưu tiên rứa vào H ngơi nghỉ C bậc cao.

+ phản nghịch ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác ưng ý hợp, ankan tất cả phân tử khối nhỏ tuổi bị bóc tách thành các anken tương ứng.

+ phản bội ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng chứa phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

Xem thêm: Cách Pha Cappuccino - Cách Pha Capuchino Ngon Chuẩn Vị Lại Cực Đơn Giản

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

2. Anken:

– hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức bao quát CnH2n ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Anken tất cả đồng phân kết cấu (mạch C với vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt links đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối đôi, chất vấn hoá trị C. Lúc số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm chũm của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác nhau thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu những nhóm ráng ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) bao gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một bên với nối đôi đang là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

– Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, đựng nối đôi, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía ngay sát nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chính – số chỉ địa chỉ nối đôi – en.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Phân tử tất cả một liên kết đôi, trong những số đó có một liên kết π cùng một link σ.

– đặc điểm vật lí:

+ nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng tăng dần.

– tính chất hoá học tập của anken:

+ phản nghịch ứng quánh là phản ứng cộng (vì có links π hèn bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 hiện ra ankan tương ứng; cùng với halogen giỏi hợp chất halogen hình thành dẫn xuất halogen; cùng với nước ra đời ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn vào C bậc cao.

+ phản ứng trùng hợp:

– Điều chế:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Ankađien

– Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử bao gồm 2 nối đôi.


– phương pháp tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi liên tục nhau, ankađien bao gồm 2 nối đôi biện pháp một nối 1-1 (ankađien liên hợp, ứng dụng nhiều nhất), ankađien tất cả 2 nối đôi giải pháp nhau những nối đôi….

– tính chất hoá học: Ankađien có đặc điểm hoá học giống như anken.

4. Ankin:

Ankin là hồ hết hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử chứa một nối ba.

– bí quyết tổng quát: CnH2n – 2 , ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Ankin gồm đồng phân mạch C cùng đồng phân địa chỉ nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh với nối ba, đánh giá hoá trị C. Lúc số C làm nhánh ngay số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

– Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối ba, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía ngay gần nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch bao gồm – số chỉ địa chỉ nối cha – in.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– thương hiệu thông thường:

– đặc thù hoá học: Ankin gia nhập phản ứng cộng, trùng đúng theo và những ank-1-in tham gia phản ứng thế.

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– phương pháp tính đồng phân:

– Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về vị trí nhóm ankyl trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng đó là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ ví như số C của nhánh tự 3 trở lên sẽ sở hữu đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

– thương hiệu gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

+ Đánh số làm thế nào để cho chỉ số nhánh nhỏ nhất.

+ giả dụ 2 đội thế ở phần 1,2 cùng với nhau, ta call là ortho- (o-).

+ ví như 2 team thế tại phần 1,3 cùng với nhau, ta hotline là meta- (m-).

+ nếu như 2 đội thế ở trong phần 1,4 với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền bỉ theo thời gian vững vì gồm 3 liên kết đơn đan xen 3 link đôi.

Xem thêm: Cách Làm Checklist Công Việc Tham Khảo, Checklist Là Gì

– đặc điểm hoá học:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp lý thuyết hoá cơ học về hiđrocacbon bên trên đây sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hoá hữu cơ và chuẩn bị tốt để học gần như chương tiếp theo.