CÁCH TRÌNH CHIẾU SLIDE TRONG POWERPOINT 2010

     

Khi họ đã thiết kế hoàn thành nội dung cho bài thuyết trình của mình, thì bước tiếp theo sau mà bạn phải làm đó là triển khai trình chiếu nội dung cho tất cả những người khác xem.

Vâng, có lẽ bạn sẽ quá quen thuộc với bài toán sau khi thi công Slide dứt thì chỉ câu hỏi nhấn phím F5 và ban đầu chạy bắt buộc không như thế nào