Cách tính thuế tncn năm 2014

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 5030/TCT-TNCN V/v Cách tính thuế TNCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế TP. Hồ Chí Minh

- Tại Điều 3 Luật Thuế TNCN số04/2007/QH12 quy định:

“Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loạithu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luậtnày.”

- Tại Khoản 5, Điều 1 Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 quy định:

“1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinhdoanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 vàĐiều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắtbuộc, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 29 của Luật này.

Bạn đang xem: Cách tính thuế tncn năm 2014

Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoảnđóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy định tại khoản này.”

“Viên chức ngoại giao được miễn mọi thứ thuế vàlệ phí của Nhà nước, khu vực hay thành phố đánh vào người hoặc hiện vật, trừ:

a) Thuế gián thu, là thuế thông thường vẫn đượctính gộp vào giá hàng hóa hoặc công dịch vụ;

b) Thuế và lệ phí đối với bất động sản tư nhân nằmtrên lãnh thổ Nước tiếp nhận, nếu viên chức ngoại giao không sở hữu bất động sảnđó trên danh nghĩa Nước cử đi để phục vụ cho cơ quan đại diện.

c) Thuế và lệ phí thừa kế do Nước tiếp nhận thu,trừ những quy định nêu ở Đoạn 4 của Điều 39.

Xem thêm: Bài 61: Phép Trừ Không Nhớ Trong Phạm Vi 1000, Phép Trừ (Không Nhớ) Trong Phạm Vi 1000

d) Thuế và lệ phí đánh vào các khoản thu nhập tưnhân có nguồn gốc ở Nước tiếp nhận và thuế đánh vào vốn đầu tư các cơ sở thươngmại đóng tại Nước tiếp nhận.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán 5 Bài 139 - Bài 139 : Ôn Tập Về Số Tự Nhiên

e) Thuế và lệ phí thu về việc trả công các dịchvụ cụ thể;

f) Các lệ phí trước bạ, chứng thư, tòa án, cầm cốvà cước tem về bất động sản, trừ các quy định nêu ở Điều 23.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân vừacó thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh do Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốcchi trả được miễn thuế theo Công ước mà Hàn Quốc là thành viên vừa có thu nhậptừ tiền lương, tiền công phát sinh do công ty tại Việt Nam chi trả thì tổng thunhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công không bao gồm thu nhập được miễn thuế.