Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016

     

Thuế các khoản thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016 đối với thu nhập cá nhân từ kinh doanh, từ chi phí lương, tiền công là toàn bô thuế tính theo từng bậc thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).

Bạn đang xem: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Tham khảo phương pháp thuế TNCN – cơ chế số 26/2012/QH13, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông tứ 111/2013/TT-BTC. (Đối với đều khoản thu nhập khác, xem chi tiết tại Thông bốn 111/2013/TT-BTC)

*

A.Tính TNCN với cá thể có cam kết hợp đồng lao đông trên 3 tháng:

Cách tính thuế thu nhập cá thể được vận dụng theo công thức sau:

Thuế TNCN bắt buộc nộp  = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

1. Thu nhập cá nhân tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu đựng thuế  - Các khoản sút trừ

Trong đó:

1.1. Thu nhập chịu thuế được xem như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập  - Các khoản được miễn thuế

- Theo Thông bốn 111/2013/TT-BTC quy định những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế, đưa ra tiết chúng ta xem trên đây: Các khoản thu nhập chịu đựng thuế thu nhập cá nhân cá nhân

a. Tổng thu nhập:


- Là tổng số những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ tiền lương, chi phí công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công nhưng mà cơ quan đưa ra trả đang trả cho cá nhân.

b. Các khoản được miễn thuế bao gồm:

Theo Thông bốn 111/2013/TT-BTC quy định về những khoản được miễn thuế như sau: học tập kế toán thực hành thực tế ở đâu rất tốt hà nội

Tiền nạp năng lượng giữa ca, nạp năng lượng trưa không quá 680.000/ tháng (Nếu dn tự nấu nạp năng lượng hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết)

Tiền trang phục không quá 5.000.000/năm.

Tiền phụ cấp điện thoại không vượt quá quy định. (Khoản phụ cấp này công ty phải xây dựng quy chế sao mang lại phù hợp với tình hình thực tế của DN)

Tiền phụ cấp cho thuê nhà cho nhân viên cấp dưới không thừa quá 15% tổng các khoản thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền mướn nhà)

Tiền thao tác ban đêm, có tác dụng thêm giờ được trả cao hơn so với chi phí lương, tiền công thao tác ban ngày, thao tác làm việc trong giờ.

Xem thêm: Top 5 Cách Làm Ớt Sa Tế Khô Của Joyce Ch, Cách Làm Ớt Khô Xào Ăn Phở, Bún Riêu Cực Đơn Giản

VD: Làm việc ban ngày được trả 10.000/h. Làm thêm giờ đêm tối được trả 15.000/h. Vậy khoản trả cao hơn nữa (15.000 - 10.000) = 5.000 là khoản miễn thuế 

1.2. Các khoản sút trừ bao gồm:

Theo Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản sút trừ bao gồm:

Mức sút trừ so với bản thân là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu/năm)

Mức bớt trừ đối với mỗi người phụ thuộc vào là 3,6 triệu đồng/tháng

Các khoản bảo đảm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học... (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên răn góp của các tổ chức đó)

2. Thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Thuế suất thuế TNCN so với thu nhập từ tởm doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần công cụ tại phụ lục 01/PL-TNCN Thông tư số 111/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế đề xuất nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu vnd (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ cho 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ mang đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT bên trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ mang đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang lại 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT bên trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Ghi chú: TNTT: Là thu nhập tính thuế.

Ví dụ: Ông Đinh Quốc Dũng có tổng các khoản thu nhập từ tiền lương, chi phí công trong thời điểm tháng 1/2015 là 52 triệu đồng (trong đó có lương cơ bản: 8.000.000 đồng và các khoản phụ cấp khác như: tiền thưởng, trách nhiệm..., phụ cấp nạp năng lượng trưa: 600.000 đồng, điện thoại: 500.000 đồng) cùng nộp những khoản bảo hiểm là: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% thanh niên xung phong trên chi phí lương cơ bản.

Xem thêm: Cách Nói Chuyện Thu Hút Con Gái, Mách Con Trai 7 Mẹo Nhỏ Khiến Con Gái Đổ Cái Rầm

- Ông Đinh Quốc Dũng nuôi 2 con dưới 18 tuổi, hồi tháng ông không góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách tính thuế TNCN vào thời điểm tháng của Ông Dũng như sau:

1. Tổng thu nhập của Ông Dũng: 52.000.000 đồng

2. Thu nhập cá nhân chịu thuế của Ông Dũng là:

- Các khoản miễn thuế của ông Dũng: 600.000 (phụ cấp ăn uống trưa)+ 500.000 (điện thoại) = 1.100.000

=> Thu nhập chịu thuế của Ông Dũng là: 52.000.000 - 1.100.000 = 50.900.000 đồng

- Các khoản sút trừ của ông Dũng:

+ bớt trừ gia đạo cho bản thân: 9.000.000 đồng

+ bớt trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):

= 3.600.000 × 2 = 7.200.000 đồng

+ bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế:

= 8.000.000 × (8% + 1,5% + 1%) = 840.000 (vì đóng góp theo tiền lương cơ bản)

Chú ý: Mức đóng BHXH: Thấp nhất phải bằng mức lương tối thiểu vùng (theo vùng), cao nhất bằng đôi mươi lần lương tối thiểu chung (1.150.000) (Theo luật BHXH số 71/2006/QH11)

Tổng cộng các khoản được bớt trừ:

 9.000.000 + 7.200.000 + 840.000 = 17.040.000 đồng

2. Các khoản thu nhập tính thuế của Ông Dũng là:

50.900.000 - 17.040.000 = 33.860.000 đồng

Như vậy thu nhập của Ông Dũng thuộc bậc 5 "Trên 32 trđ cho 52 trđ", Số thuế TNCN đề nghị nộp của Ông Dũng cách tính theo 2 cách như sau:

Cách 1: Số thuế buộc phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu vnd × 5% = 0,25 triệu đồng

Bậc 2: thu nhập tính thuế bên trên 5 triệu vnd đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

Bậc 3: thu nhập tính thuế bên trên 10 triệu vnd đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu vnd - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng

Bậc 4: thu nhập tính thuế bên trên 18 triệu đ đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(32 triệu đồng - 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

Bậc 5: thu nhập tính thuế trên 32 triệu vnd đến 33,86 triệu đồng, thuế suất 25%:

(33.860.000 - 32.000.000) x 25% = 465.000 đồng

=> tổng số thuế TNCN Ông Dũng phải nộp trong thời điểm tháng là:

= 250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 2.800.000 + 465.000 = 5.215.000 đồng

Cách 2: Số thuế đề xuất nộp tính theo phương pháp rút gọn:

- các bạn căn cứ theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo phụ lục 01/PL-TNCN Thông bốn số 111/2013/TT-BTCở trên ta có:

=> Thu nhập tính thuế trong mon của Ông Dũng là : 33.860.000 đồng

=> vậy nên là thuộc Bậc 5 (Trên 32 trđ cho 52 trđ ). Thuế suất là 25%

Số thuế cần nộp = 25% TNTT - 3,25 trđ

= (25% (X) Thu nhập tính thuế) - 3,25 trđ

Như vậy: Số thuế yêu cầu nộp là: = (33.860.000 x 25% ) - 3.250.000 = 5.215.000 đồng

B. Tính thuế TNCN với cá thể không ký kết hợp đồng lao hễ hay gồm ký nhưng dưới 3 tháng:

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần đưa ra trả thu nhập từ 2.000.000 vnđ trở lên như sau:

Đối với cá thể Cư trú : Khấu trừ 10% tổng các khoản thu nhập trả/lần (không phân biệt gồm mã số thuế giỏi không). Nếu không muốn khấu trừ 10% của người lao động thì phải làm bản cam kết 23/BCK-TNCN.Đối với cá nhân không cư trú: Khấu trừ 20%

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học tập kế toán và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt độc nhất thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy và triển khai bởi 100% những kế toán trưởng từ 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)