CÁCH TÍNH SỐ NGÀY LẺ TRONG EXCEL

     

Hàm Int() và hàm Mod() là 2 hàm cơ bản dùng nhằm xử lý công dụng của phép chia trong Excel. Hàm Int() và hàm Mod() thường xuyên được vận dụng để đo lường và tính toán số tuần, số ngày lẻ, tính số bộ, số bó, dùng để làm xác định chẵn, lẻ, tính số nguyên, lấy số dư của một phép toán, …


*

A. Hàm Int()

1. Tác dụng của hàm Int() vào Excel

Hàm Int() trong Excel dùng để đưa số nguyên của một trong những (hay một phép toán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng để làm cắt dồn phần thập phân (phần số lẻ) của số n.Bạn sẽ xem: cách tính số ngày lẻ trong excel

2. Kết cấu của hàm Int() trong Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là 1 số hay là 1 phép toán nhân chia.Bạn đang xem: phương pháp tính số ngày lẻ trong excel

3. Lấy ví dụ như về hàm Int() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập quý hiếm ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => công dụng trả về sẽ là 12Ví dụ 2: Nhập quý hiếm ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => công dụng trả về đã là 1. Vì chưng 7 phân tách cho 5 được 1.4. Hàm Int() vẫn lấy số nguyên của hiệu quả là 1.

Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

B. Hàm Mod()

1. Tính năng của hàm Mod() vào Excel

Hàm Mod() trong Excel dùng để đưa số dư của phép phân chia 2 số n và m.

2. Cấu trúc của hàm Int() vào Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị chia.

3. Lấy một ví dụ về hàm Mod() vào Excel

Ví dụ 1: Nhập quý hiếm ô A2 là 7, cực hiếm ô A3 là 5. Trên ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => kết quả trả về vẫn là 2. Vì chưng 7 phân chia cho 5 được một và dư 2. Hàm Mod() đang lấy số dư là 2.Ví dụ 2: dựa vào hàm Mod() với hàm Int() nhằm tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 tại một Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.

Xem thêm: Cách Dùng Virtual Dj - Hướng Dẫn Chơi Virtual Dj Bằng Bàn Phím


*

a. Tính Số tuần:

Ta gồm tổng số ngày ở cùng số ngày trên 1 tuần là 7. Bởi thế để tính số tuần ta đang lấy tổng thể ngày ở phân tách cho 7 cùng lấy số nguyên của phép chia này. Áp dụng hàm Int() trên ô F3 ta bao gồm công thức: =Int(E3/7). Kết quả đang trả về là 0. Do số ngày sinh sống E3 là 5, cần lấy 5/7 kết quả là 0.7. Hàm Int() đang lấy số nguyên là 0.

b. Tính Số ngày lẻ:

Dựa vào số ngày ở cùng số ngày trên một tuần là 7. Do vậy để tính số tuần ta vẫn lấy tổng số ngày ở phân tách cho 7 và lấy số dư của phép phân chia này. Áp dụng hàm Mod() trên ô G3 ta tất cả công thức: =Mod(E3,7).

Xem thêm: Cách Xem Bài Viết Bị Ẩn Trên Facebook, Access Denied

 Kết quả đã trả về là 5. Ví số ngày ngơi nghỉ E3 là 5, phải lấy 5 phân tách 7 tác dụng được 0 dư 5. Hàm Mod() rước số dư của phép chia bắt buộc được kết quả là 5.