cách tạo textbox trong powerpoint 2010

Bạn có thể thêm thắt, sao chép hoặc xóa hộp văn bản trong những phần mềm Microsoft Office của tôi. Hộp văn bản cho tới phép quý khách thêm thắt văn bản vào ngẫu nhiên vị trí vào nhập tệp. Ví dụ: quý khách có thể tạo các trích dẫn kéo hoặc thanh mặt mày để thu hút sự chú ý vào vấn đề cần thiết. Đối với Word, coi mục Thêm, sao chép hoặc vô hiệu vỏ hộp văn bạn dạng nhập Word.

Bạn đang xem: cách tạo textbox trong powerpoint 2010

Thêm hộp văn bản

Để lần hiểu cơ hội thêm thắt vỏ hộp văn bạn dạng, nên lựa chọn một phần mềm kể từ list thả xuống.

 1. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nút Hộp Văn bản nhập group Văn bản

 2. Trong trang tính, hãy nhấn vào và kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bạn dạng đến size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng, hãy bấm vào phía bên trong vỏ hộp và nhập hoặc dán văn bạn dạng.

  Lưu ý: 

  • Để format văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, nên lựa chọn văn bạn dạng, rồi dùng những tùy lựa chọn format nhập group Phông chữ bên trên tab Trang đầu.

   Các tùy lựa chọn nhập group Phông chữ

  • Để định vị vỏ hộp văn bạn dạng, hãy bấm vào nó, rồi Khi con cái trỏ chuyển trở nên mũi thương hiệu chéo cánh (Mũi thương hiệu tư hướng), hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng cho tới địa điểm mới mẻ.

  • Bạn cũng có thể thay cho đổi hoặc loại bỏ viền khỏi vỏ hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Hãy bấm vào phần nội dung của gmail đang được mở.

 2. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

  Menu Hộp Văn bản nhập group Văn bản

 3. Bấm và kéo nhập phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có size mình thích.

 4. Để thêm thắt văn bạn dạng, hãy bấm vào phía bên trong vỏ hộp và nhập hoặc dán văn bạn dạng.

  Lưu ý: 

  • Để format văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, hãy lựa chọn văn bạn dạng, rồi người sử dụng tùy lựa chọn format nhập group Văn bản Cơ bản bên trên tab Thư.

   Các tùy lựa chọn nhập group Văn bạn dạng Cơ bản

  • Để định vị vỏ hộp văn bạn dạng, hãy bấm vào nó, rồi Khi con cái trỏ chuyển trở nên Mũi thương hiệu tư hướng, hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng cho tới địa điểm mới mẻ.

  • Để điều khiển cách ngắt dòng văn bạn dạng xung xung quanh vỏ hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí Nút Tùy chọn Bố trí, rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.

   Các tùy lựa chọn sắp xếp vỏ hộp văn bản

  • Bạn cũng có thể thay cho đổi hoặc loại bỏ viền khỏi vỏ hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nút Hộp Văn bản nhập group Văn bản

 2. Bấm nhập bản trình bày, rồi kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bạn dạng đến size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng, hãy bấm vào phía bên trong vỏ hộp và nhập hoặc dán văn bạn dạng.

Nếu quý khách ko dùng chuột

 1. Hãy nhấn Alt+N để tới tab Chèn.

 2. Dùng các phím mũi thương hiệu để di chuyển tới nút Hộp Văn bản.

 3. Nhấn Ctrl+Enter để thêm thắt hộp văn bản vào bạn dạng chiếu, sau đó nhập văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để format văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, chúng ta lựa chọn văn bạn dạng, rồi người sử dụng tùy lựa chọn format nhập group Phông bên trên tab Trang đầu.

   Các tùy lựa chọn nhập group Phông chữ

  • Để định vị vỏ hộp văn bạn dạng, hãy bấm vào nó, rồi Khi con cái trỏ chuyển trở nên Mũi thương hiệu tư hướng, hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng cho tới địa điểm mới mẻ.

  • Bạn cũng có thể thay cho đổi hoặc loại bỏ viền khỏi vỏ hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Trong dự án có biểu đồ Gantt, hãy bấm vào tab Định dạng và bấm Vẽ.

 2. Bấm vào Hộp Văn bản, rồi kéo vào biểu đồ Gantt để vẽ hộp văn bản cho tới size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng, hãy bấm vào phía bên trong vỏ hộp và nhập hoặc dán văn bạn dạng.

Sao chép hộp văn bản

 1. Hãy nhấn vào lối viền của hộp văn bản quý khách muốn sao chép.

 2. Nhấn Ctrl+C.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo con cái trỏ nằm bên trên đường viền chứ ko nằm phía bên trong hộp văn bản. Nếu con cái trỏ nằm phía bên trong hộp văn bản, nhấn Ctrl+C sẽ sao chép văn bản chứ ko có gì chép hộp văn bản.

 3. Hãy chọn vị trí và nhấn Ctrl+V để dán hộp văn bản.

Xóa bỏ hộp văn bản

 • Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản quý khách muốn xóa bỏ, rồi nhấn Delete.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo con cái trỏ nằm bên trên đường viền chứ ko nằm phía bên trong hộp văn bản. Nếu con cái trỏ nằm phía bên trong hộp, việc nhấn Delete sẽ xóa bỏ văn bản phía bên trong hộp văn bản chứ ko xóa hộp.

Thêm hộp văn bản

Để lần hiểu cơ hội thêm thắt vỏ hộp văn bạn dạng, nên lựa chọn một phần mềm kể từ list thả xuống.

 1. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nhóm Văn bạn dạng bên trên tab Chèn nhập ruy-băng Excel 2010.

 2. Bấm nhập trang tính, rồi kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bạn dạng bám theo size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, bấm vào phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, rồi nhập hoặc dán văn bạn dạng.

  Lưu ý: 

  • Để format văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, chúng ta lựa chọn văn bạn dạng, rồi người sử dụng tùy lựa chọn format nhập group Phông bên trên tab Trang đầu.

   Nhóm Phông bên trên tab Trang chủ nhập ruy-băng Excel 2010.

  • Để định vị vỏ hộp văn bạn dạng, hãy bấm vào nó, rồi Khi con cái trỏ chuyển trở nên Mũi thương hiệu tư hướng, hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng cho tới địa điểm mới mẻ.

  • Bạn cũng có thể thay cho đổi hoặc loại bỏ một vỏ hộp văn bạn dạng hoặc viền của hình.

Đầu trang

 1. Hãy bấm vào phần nội dung của gmail đang được mở.

 2. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

  Xem thêm: rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch h2so4

  Menu Hộp Văn bản nhập group Văn bản

 3. Bấm và kéo nhập phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có size mình thích.

 4. Để thêm thắt văn bạn dạng, hãy bấm vào phía bên trong vỏ hộp và nhập hoặc dán văn bạn dạng.

  Lưu ý: 

  • Để format văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, hãy lựa chọn văn bạn dạng, rồi người sử dụng tùy lựa chọn format nhập group Văn bản Cơ bản bên trên tab Thư.

   Các tùy lựa chọn nhập group Văn bạn dạng Cơ bản

  • Để định vị vỏ hộp văn bạn dạng, hãy bấm vào nó, rồi Khi con cái trỏ chuyển trở nên Mũi thương hiệu tư hướng, hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng cho tới địa điểm mới mẻ.

  • Để điều khiển cách ngắt dòng văn bạn dạng xung xung quanh vỏ hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí Nút Tùy chọn Bố trí, rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.

   Các tùy lựa chọn sắp xếp vỏ hộp văn bản

  • Bạn cũng có thể thay cho đổi hoặc loại bỏ viền khỏi vỏ hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nhóm Văn bạn dạng bên trên tab Chèn nhập ruy-băng PowerPoint 2010.

 2. Bấm nhập bản trình bày, rồi kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bạn dạng đến size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, bấm vào phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, rồi nhập hoặc dán văn bạn dạng.

  Lưu ý: 

  • Để format văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, chúng ta lựa chọn văn bạn dạng, rồi người sử dụng tùy lựa chọn format nhập group Phông bên trên tab Trang đầu.

   Nhóm Phông bên trên tab Trang chủ nhập ruy-băng PowerPoint 2010.

  • Để định vị vỏ hộp văn bạn dạng, hãy bấm vào nó, rồi Khi con cái trỏ chuyển trở nên Mũi thương hiệu tư hướng, hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng cho tới địa điểm mới mẻ.

  • Bạn cũng có thể thay cho đổi hoặc loại bỏ một vỏ hộp văn bạn dạng hoặc viền của hình.

Đầu trang

Sao chép hộp văn bản

 1. Hãy nhấn vào lối viền của hộp văn bản quý khách muốn sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm , nhấn vào Sao chép Nút Sao chép. .

  Hãy đảm nói rằng con cái trỏ ko nằm bên cạnh nhập hộp văn bản, nhưng mà bên trên lối viền của vỏ hộp văn bạn dạng. Nếu con cái trỏ ko phía trên lối viền, nhấn phím Sao chép tiếp tục sao chép văn bạn dạng phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, chứ không hề cần hộp văn bản.

 3. Trên tab Trang đầu, nhập nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

  Nhóm Bảng tạm thời bên trên tab Trang công ty.

Xóa bỏ hộp văn bản

 • Bấm vào đường viền của hộp văn bản quý khách muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

  Hãy đảm nói rằng con cái trỏ ko nằm bên cạnh nhập hộp văn bản, nhưng mà bên trên lối viền của vỏ hộp văn bạn dạng. Nếu con cái trỏ ko phía trên lối viền, nhấn XÓA sẽ xóa văn bạn dạng phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, chứ không hề cần hộp văn bản.

Thêm hộp văn bản

Để lần hiểu cơ hội thêm thắt vỏ hộp văn bạn dạng, nên lựa chọn một phần mềm kể từ list thả xuống.

 1. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Bấm nhập trang tính, rồi kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bạn dạng bám theo size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, bấm vào phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, rồi nhập hoặc dán văn bạn dạng.

Đầu trang

 1. Trong thư gmail, bên trên tab Chèn, nhập group Văn bản, nhấn vào Hộp Văn bản, rồi nhấn vào Vẽ Hộp Văn bản.

  Ảnh Ribbon Outlook

 2. Bấm nhập thư gmail này, rồi kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bạn dạng bám theo size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, bấm vào phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, rồi nhập hoặc dán văn bạn dạng.

  Lưu ý: 

  • Để format văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, hãy dùng những tùy lựa chọn format nhập group Phông chữ bên trên tab Định dạng Văn bản.

   Ảnh Ribbon Outlook

  • Để định vị vỏ hộp văn bạn dạng, hãy bấm vào nó, rồi Khi con cái trỏ chuyển trở nên Mũi thương hiệu tư hướng, hãy kéo vỏ hộp văn bạn dạng cho tới địa điểm mới mẻ.

  • Bạn rất có thể thay cho thay đổi hoặc vô hiệu viền bên ngoài một vỏ hộp văn bạn dạng hoặc hình hoặc thêm thắt color tô hoặc cảm giác nhập hình hoặc vỏ hộp văn bạn dạng.

  • Nếu chúng ta đang được vẽ nhiều vỏ hộp văn bản thì quý khách có thể liên kết bọn chúng với nhau để văn bản sẽ chạy thứu tự từ hộp này thanh lịch hộp khác. Bấm vào một nhập các hộp văn bản đó, rồi bên trên tab Định dạng nhập Công cụ Hộp Văn bản, ở nhóm Văn bản, hãy nhấn vào Tạo Liên kết.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

Đầu trang

 1. Trên tab Chèn, nhập nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

 2. Bấm nhập bản trình bày, rồi kéo nhằm vẽ vỏ hộp văn bạn dạng đến size mình thích.

 3. Để thêm thắt văn bạn dạng nhập vỏ hộp văn bạn dạng, bấm vào phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, rồi nhập hoặc dán văn bạn dạng.

Đầu trang

Sao chép hộp văn bản

 1. Hãy nhấn vào lối viền của hộp văn bản quý khách muốn sao chép.

 2. Bấm con chuột cần và lựa chọn Sao chép kể từ thực đơn.

  Hãy đảm nói rằng con cái trỏ ko nằm bên cạnh nhập hộp văn bản, nhưng mà bên trên lối viền của vỏ hộp văn bạn dạng. Nếu con cái trỏ ko phía trên lối viền, nhấn phím Sao chép tiếp tục sao chép văn bạn dạng phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, chứ không hề cần hộp văn bản.

 3. Đặt con cái trỏ ở điểm mình thích dán vỏ hộp văn bạn dạng đang được sao chép, nhấn vào cần, rồi nhấn vào Dán.

  Nhóm Bảng tạm thời bên trên tab Trang công ty.

Xóa bỏ hộp văn bản

 • Bấm vào đường viền của hộp văn bản quý khách muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

  Hãy đảm nói rằng con cái trỏ ko nằm bên cạnh nhập hộp văn bản, nhưng mà bên trên lối viền của vỏ hộp văn bạn dạng. Nếu con cái trỏ ko phía trên lối viền, nhấn XÓA sẽ xóa văn bạn dạng phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, chứ không hề cần hộp văn bản.

 • Để xóa nhiều vỏ hộp kiểm đồng thời, lưu giữ CTRL, rồi bấm thứu tự nhập viền của từng vỏ hộp văn bạn dạng, tiếp sau đó nhấn DELETE.

 • Để xóa một vỏ hộp văn bạn dạng tuy nhiên lưu nội dung phía bên trong, lựa chọn văn bạn dạng phía bên trong vỏ hộp văn bạn dạng, rồi nhấn CTRL+C nhằm sao chép văn bạn dạng lên bên trên bảng tạm thời trước khi chúng ta xóa vỏ hộp văn bạn dạng.

  Xem thêm: hôn nhân không tình yêu