Cách Tạo Form Trong Access 2003

     

Tìm hiểu về các Form, tạo các biểu chủng loại khác nhau, phối hợp sử dụng Sub khung để tạo nên sự liên kết dữ liệu phức tạp

Giới thiệu về khung (Biểu mẫu) trong Access

Form là thành phần bối cảnh (hộp thoại, cửa sổ) để cập nhật, chỉnh sửa, xem thông tin dữ liệu ... Khung thường được cung cấp các nguồn tài liệu là những bảng (Table), những Query để hoạt động.Bạn đã xem: cách tạo khung trong access 2010

Để tạo ra Form, dìm Create bên trên Ribbon. Có thể chọn: Form - để tạo nên Form với nguồn cấp từ bảng đang chọn Form Design - để sản xuất Form ở chính sách Design View. Dữ liệu tự động hóa dàng buộc với size nếu bao gồm chọn Table tuyệt Query Form Wizard - cung ứng từng cách để chế tạo Form Blank Form - tạo thành Form trống, chưa có nguồn cấp dữ liệu nào Multiple Items - dạng form hiện thị được nhiều Record một lúc


Bạn đang xem: Cách tạo form trong access 2003

*

Tạo Single Form

Single Form hiện lên một record tại một thời điểm. Từ bỏ Navigation Panel bấm lựa chọn Table/Query cần làm mối cung cấp cấp tài liệu cho Form. Kế tiếp chọn menu Create, lựa chọn Form. Form new tạo ra, hiện lên ở dạng Layout View.Bạn đã xem: phương pháp tạo size trong access 2003

Có thể chọn cơ chế Design View 1 2, Ở cơ chế này nhấn đề xuất chuột vào khu vực Form chọn Form Properties xuất hiện Property Sheet 3 nhằm chỉnh một số tùy chỉnh cơ bản như:


*

Form chia làm ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình bày các title Detail - phần chính chứa ngôn từ Form footer - phần cuối khung

Tại thẻ Format 4

Caption đặt tiêu đề mang lại Form Width chuyển đổi chiều rộng lớn Record Selectors quăng quật ký hiệu chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho biết thêm nguồn tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay là không Allow Deletions Chon phép xóa record hay không Allow Edits Chon phép sửa record hay không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu lọc Yes thì là hiện thị ở dạng vỏ hộp thoại nổi lên Modal nếu như YES thì có thể chấp nhận được chuyển hộp thoại/cửa sổ không giống khi Form đã mở

Khi bấm chọn các điều khiển và tinh chỉnh (Control - các phần tử trong Form) thì cũng có thể có Property Sheet để làm việc với tinh chỉnh và điều khiển đó. Từ kia biết được thông tin về các loại control, định dạng hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu link ...


*Xem thêm: Trên Đất Chua Cây Dễ Mắc Bệnh, Trên Đất Chua Cây Trồng Dễ Mắc Bệnh Gì

Các Control phân phát sinh tự động hóa thường bố trị trong một Layout, để thải trừ nó thì chọn những Control, bên trên Ribbon chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong những Controls, đưa con chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard xuất hiện, chọn hành động muốn thực hiện khi nhấp chuột nút bấm. Ví dụ, hành động là xóa Record : khi Wizard lưu ý chọn Categories là Record Operations, kích hoạt chọn là Delete Record, tiếp sau nhập tiêu đề nút bấm ở đoạn Text.

Ví dụ mở Form


*

Tạo khung dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện tại thị những ô lưới nhằm nhập dữ liệu tương tự như bảng tính Excel. Nguồn cung cấp dữ liệu hoàn toàn có thể từ những Query hay các Table. Ví dụ chế tạo một Query đánh tên là CacLop để làm nguồn dữ liệu như sau:

Query này đơn giản liệt kê lại các trường tài liệu của bảng LOP, mặc dù tạo ra Query về sau để rất có thể chỉnh sửa lọc dữ liệu. Nó hoàn toàn có thể làm Form nhỏ trong một Form cha với tài liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm chế tác Form, lựa chọn mục DataSheet, lưu lại và đánh tên Form là CacLop_Sub

Có thể gửi sang chính sách Design View, trên đây rất có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt những thuộc tính mang lại Control. Tác dụng mở Form bao gồm dạng 2


*Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy In Hóa Đơn, Hướng Dẫn Dùng Máy In Hóa Đơn Nhiệt Chuẩn

Thực hành sử dụng Sub Form

Sub Form là một trong Form nhỏ nằm trong size cha, nó có tương tác dữ liệu cùng với Record đang chỉnh sửa ở size cha. Ví dụ, Form cha soạn thảo Record về ngành học, thì đồng thời nó hiện thị một Form bé là danh sách những lớp học tập thuộc ngành học tập đó.

Tạo một Blank Form khắc tên là FormNganhLop, kế tiếp đặt các thuộc tính:

Caption: các ngành và lớp Record Selector: No Record Source: chọn bảng NGANH nhảy hiện thị form Header, để vào kia một Label, nhập vào dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, kế tiếp định dạng sao cho dễ đọc.

Trong đó NGANHID thiết lập Visible là NO

Thêm vào Form các nút bấm Button, tùy chỉnh là các Command Button với Category/Action tùy chỉnh theo Wizard gồm những nút bấm gồm:

Record Navigation > Go to Next Record Record Navigation > Go to lớn Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > địa chỉ cửa hàng New Record

Kéo CacLop_Sub vào form chính, lựa chọn nó 1. Sau đó tùy chỉnh cấu hình liên kết với Form phụ vương bằng trường tương tác tại 2, gồm Link Master FieldsLink Child Fields, chính là hai trường contact - NGANHID trong form chả với NGANHID trong form con.

Liên kết Control vào Form

Một Control trong Form có thể lấy giá trị của chính nó viết trong các truy vấn bằng mẫu !!

Ví dụ từng bước xây cất ra Form phức tạp để hiện lên danh sách học sinh của lớp được chọn. Gồm một ComboBox để chọn Khóa, lúc 1 khóa được lựa chọn thì danh sách những lớp ở trong khóa đó được liệt kê trong một list Box, khi bao gồm chọn lớp bên trong List Box thì hiện thị lên danh sách phần bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, khắc tên là FormHocSinhDS, kéo vào đó một ComboBox viết tên là Khoa, tùy chỉnh dữ liệu cho nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: click chuột ... để phát hành Query tài liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 mặc định Value: điền quý hiếm mặc định khi mở khung (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm liên tục đặt vào trong 1 List Box, đặt tên Lop, danh mục Box này là danh sách các lớp trực thuộc Khóa chọn, tất cả các tùy chỉnh như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: nhấp chuột ... để tạo ra Query tài liệu cho nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên đang tham chiếu dữ liệu ở chỗ =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm từ bây giờ nếu chạy lần đầu tiên thì nó vẫn hiện thị đúng list lớp khớp ứng với full bộ Box Khoa, tuy vậy khi Form đang mở thì chuyển đổi Khoa nó chưa cập nhật theo. Để xung khắc phục:

Bắt sự kiện khi combo Box biến đổi dữ liệu, tại trực thuộc tính On Change, bấm chuột ... để sinh hàm VBA khi combo Box đổi giá trị. Trong giấy tờ thủ tục bắt sự khiếu nại này, chỉ cần viết loại code là yêu cầu Lop hấp thụ lại tài liệu Me!.Requery, nội dung rất đầy đủ như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub lúc Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện tại thị

Sub khung danh sách học viên theo lớp

Tạo một Sub size danh sách học viên dạng DataSheet, với nguồn dữ liệu bảng học tập sinh, đánh tên là HocSinhLop

Ở phần Footer có thêm vào một trong những TextBox đặt tên là sohocsinh, với nằm trong tính Control Source là =Count() để cho thấy thêm tổng học sinh trong danh sách.

Chuyển thanh lịch chế đố Datasheet View, chỉ hiện nay thị những cột như hình (các cột không giống ẩn đi), trong những số ấy cột thương hiệu được tùy chỉnh thiết lập sắp xếp tăng dần.

Quay trở về FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - khắc tên HOCSINH, tùy chỉnh thuộc tính để liên kết với LOP

liên kết Master Fields : Lop liên kết Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một trong những TextBox hiện thị lên số học viên của lớp, với nằm trong tính Control Source : =.!

Kết trái chạy sẽ như sau:

Tiếp theo triển khai tác vụ, giả dụ bấm kép vào bọn họ của một học viên nào đó, thì vẫn hiện thị hộp thoạt biên soạn thảo cụ thể cho học sinh đó.

Chọn nguồn cấp là bảng HocSinh, bấm tạo thành Form đặt tên là HocSinhChiTiet như sau:

Quay trở lại cơ chế Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự khiếu nại On Dbl Click, với ngôn từ VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Mở khung HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá chỉ trị lúc này trên FormHocSinhDS