Cách Sử Dụng Used To Và Be Used To

     

Cấu trúc Used to lớn được thực hiện khá thịnh hành trong tiếng Anh. Nhiều người thấy sự lộ diện của đuôi "ed" thường đoán các từ này nằm trong thì thừa khứ, để khám phá kĩ hơn, hãy xem ngay tại bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng used to và be used to


*

I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use khổng lồ là gì?

Use to lớn nếu được dùng riêng lẻ sẽ sở hữu nghĩa là: Từng, sẽ từng.

Used to là cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh được sử dụng để nói đến một sự khiếu nại đã xảy ra trong vượt khứ nhưng không xảy ra trong bây giờ nữa. Hoặc việc sử dụng kết cấu use to lớn để nhấn mạnh sự khác biệt giữa bây giờ và quá khứ.

Ví dụ: I used khổng lồ live in Ha Noi. (Tôi đã có lần sống ngơi nghỉ Ha Noi – mà lại hiện tại đã mất nữa).

I didn’t used to lớn stay up late when I was a student (Tôi ko từng thức khuya khi tôi còn là một sinh viên – giờ đồng hồ đã vứt thói thân quen đó).

> Tham khảo: Cấu trúc would rather

*

2. Cấu tạo Used to

Khẳng định: S + used to lớn + V

Ví dụ:I used to read lớn the book. (Ngày trước tôi thường phát âm sách.)We used to go khổng lồ school together. (Ngày trước shop chúng tôi thường tới trường cùng nhau.)

Phủ định: S + did not + use to lớn + V

Ví dụ:I didn"t use to read to lớn the book. (Ngày trước tôi thường xuyên không gọi sách.)We did not use to go lớn school together. (Ngày trước công ty chúng tôi thường không đến lớp cùng nhau.)

Nghi vấn: Did + S + use to + V..?

Ví dụ:Did you use to read khổng lồ the book? (Ngày trước chúng ta có thường xuyên đoch sách không?)Did you use to go lớn school together? (Ngày trước chúng ta có thường tới trường cùng nhau không?)

Nếu bạn muốn nhận tứ vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và giáo trình trường đoản cú biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Các bạn Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ kiến thức trong thừa khứ

Used khổng lồ được sử dụng để chỉ kinh nghiệm trong thừa khứ cùng không được gia hạn trong hiện tại.

Ví dụ:

- We used to lớn live in bầu Binh when I as a child.

- I used to lớn walk lớn work when I was younger. 

2. Tình trạng / tinh thần trong quá khứ

Used to được dùng làm thể hiện tình trạng trong thừa khứ (thường dùng ở vượt khứ đơn) nhưng không thể tồn trên nữa được thể hiện bằng những đụng từ biểu thị trạng thái sau: Have, believe, know và like.

Ví dụ:

- I used to like The Men but now I never listen khổng lồ them.

- She used to have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng thắc mắc của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use lớn work in the office very late at night?

3. Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to với get used to

Did he use to work in the office very late at night?

4. Dạng che định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used to, be used to và get used to

– We didn’t use to lớn be vegetarians.

– We didn’t use khổng lồ get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED to lớn VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used to, Used lớn V, Get used to trong tiếng Anh có cấu tạo khá tương tự nhau đề xuất thường bị nhầm lẫn lúc làm những bài tập ngữ pháp. Bài viết dưới đây để giúp đỡ bạn dễ dàng phân biệt 3 cấu trúc trên.

> phương pháp phát âm đuôi ed chuẩn chỉnh như người bạn dạng ngữ

1. Kết cấu BE USED to (Đã thân quen với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used to lớn + cụm danh từ hoặc ving (trong kết cấu này, used là 1 trong tính từ cùng to là một trong giới từ)

- biện pháp dùng

+ Để diễn tả ý nghĩa rằng bạn đã từng có lần làm 1 việc nào đấy nhiều lần, đã cực kỳ có tay nghề với việc này rồi và không thể lạ lẫm hoặc chạm mặt khó khăn với việc này nữa.

Ví dụ:

- I am used lớn getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used khổng lồ it.

+ Nghĩa trái lại của be used khổng lồ la be NOT used to: không quen với, chưa quen với

Ví dụ:

I am not used lớn the new system in the factory yet.

2. Kết cấu to GET USED TO (Dần quen với)

- Cấu trúc

to get used khổng lồ + V-ing/ noun

- biện pháp dùng

Được thực hiện để nhấn mạnh nội dung của cấu tạo này là việc dần quen với một vấn đề/sự vấn đề nào đó

Ví dụ:

He got used khổng lồ American food

I got used lớn getting up early in the morning. 

He is used to lớn swimming every day

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành những câu bên dưới đây.

Bài tập

1. Liz .... A motorbike,but last year she sold it and bought a car.

2. We came to live in London a few years ago. We .... In Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child.

4. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer.

5. It only takes me about 40 minutes to get to lớn work now that the new roadis open. It .... More than an hour.

6. There .... A hotel near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, .... To lớn the theatre very often?

Đáp án
 

1. Used lớn have

2. Used to live

3. Used lớn eat

4. Used to be

5. Used lớn take

6. Used to lớn be

7. Used lớn use to lớn go

2. Dứt các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vì things round here.

Xem thêm: Cao Su Là Những Vật Liệu Polime Có Tính, Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 12 Chương : Polime

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going to lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.

Đáp án
 

1. get used to driving.

2: used to go.

3: am still not used to.

4: used to lớn live.

5: am used to finishing.

 

6: never get used to.

7: used to smoke.

8: never used khổng lồ go.

9: am used to lớn driving.

10: got used to lớn living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I like it now, but I ____.

A. Didn’t use to

B. Didn’t used to

2 – I find it hard _____ to lớn the dark evenings in winter.

A. Used

B. Get used

C. Khổng lồ get used

3 – It took me a while lớn get used to ____ on a continental keyboard.

A. Type

B. Typing

4 – I _____ to lớn being spoken to like that!

A. Am not used

B. Don’t get used

C. Used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. Was used to

B. Used to

6 – Before I started cycling, I _____ go lớn work by bus.

A. Used to

B. Got used to

7 – I haven’t studied for ages & I’m finding it hard to get used lớn _____ every day.

A. Study

B. Studied

C. Studying

8 – I couldn’t _____ used khổng lồ the food.

A. Because

B. Get

9 – He never _____ behave like that.

A. Used

B. Used to

10 – It’s taking me a long time khổng lồ ____ speaking Norwegian.

A. Used to

B. Get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  cấu tạo as long as cùng những cấu tạo thường gặp

➢  cấu trúc Each other cùng những cấu tạo thường gặp

Hi vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp chúng ta thành thạo hơn trong việc sử dụng cấu trúc used to, get used to hay be used to. Đây là một trong trong số cấu trúc giờ anh được sử dụng rộng rãi thường ngày cũng giống như trong các bài thi TOEIC, IELTS hiện nay tại.

Xem thêm: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi, Tượng Đức Mẹ Núi Cúi

Nếu bạn có thắc mắc gì về used to, hãy để lại comment dưới để được cung ứng thêm nhé.Nhận tư vấn khóa học phù hợp ngay hôm nay: