Cách sử dụng lệnh array

     

Lệnh Array trong CAD giúp bạn tạo ra các bản sao của đối tượng được chọn và sắp xếp chúng trong một mô hình, còn gọi là mảng. Đối tượng ban đầu mà bạn muốn nhân bản, được gọi là các đối tượng nguồn (source objects).

Bạn đang xem: Cách sử dụng lệnh array

 Có ba loại array:


Rectangular Array: tạo mảng hình chữ nhậtPolar Array: tạo mảng xoay quanh một trụcPath Array: tạo mảng dọc theo một đường dẫn

Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng 3 loại lệnh Array trong nội dung dưới đây:


Cách tạo lệnh Array trong CAD

Có 02 cách gọi lệnh array trong Cad:

Từ bàn phím nhập lệnh ARRAY hoặc (AR)Click Home tab > Modify panel > Chọn Array

Lệnh Rectangular Array trong CAD

Để tạo một Rectangular Array

Click Home tab > Modify panel > Rectangular Array. Tìm biểu tượng
*
Chọn các đối tượng để Array > Enter. Một mảng hình chữ nhật mặc định được hiển thị.Trên bản xem trước mảng, kéo các grip để điều chỉnh khoảng cách và số lượng của hàng và cột. Bạn cũng có thể sửa đổi các giá trị trên Array context ribbon.

Để thêm cấp độ cho Rectangular Array

Chọn một trong các item trong mảng.Trong Array context ribbon > Levels panel > Levels. Tìm biểu tượng 
*
*
Nhập số cấp độ.

Để sửa đổi số lượng item trong một Rectangular Array

Chọn array.Kéo một grip ở góc trên bên phải, trên cùng bên trái hoặc dưới cùng bên phải để tăng hoặc giảm số lượng hàng hoặc cột.

*

Lệnh Path Array trong AutoCAD


Tạo một mảng Path Array

Cách dễ nhất để tạo lệnh Array trong CAD dưới dạng Path Array là tạo chúng và sau đó sử dụng các công cụ trên tab contextual ribbon hoặc Properties palette để điều chỉnh.

Click Home tab > Modify panel > Path Array. Tìm biểu tượng
*
Chọn các đối tượng để Array > Enter.Chọn một đối tượng, chẳng hạn như một line, polyline, 3D polyline, spline, helix, arc, circle, hoặc ellipse để làm đường dẫn cho array.Di chuyển con trỏ dọc theo đường dẫn để điều chỉnh.Nhấn Enter để hoàn thành Array.

Để chỉ định khoảng cách giữa các đối tượng được Array trên một đường dẫn

Sử dụng phương pháp này nếu mảng đường dẫn là kết hợp và ribbon băng được hiển thị.

Chọn một item trong mảng.Nhập một khoảng cách.

Điền vào các đối tượng được Array sau khi thay đổi độ dài đường dẫn (cửa sổ thuộc tính)

Sử dụng phương pháp này nếu Path Array thuộc dạng associative và cửa sổ thuộc tính Properties window được hiển thị.

Chọn một item trong mảng.Trong bảng Properties, bên dưới Misc, đảm bảo Phương thức đang được cài equals Measure.Trong hộp Fill Entire Path, bấm Yes.

Xem thêm: Không Gian Và Thời Gian Trong Chữ Người Tử Tù, Phân Tích Cảnh Cho Chữ Siêu Hay (18 Mẫu)


Chuyển đổi đối tượng căn chỉnh trên Path Array

Sử dụng phương pháp này nếu Path Array thuộc dạng associative và ribbon được hiển thị. Tùy chọn này xác định xem các item được sắp xếp song song với nhau hay theo sự liên kết của đường dẫn.

Chọn một item trong mảng array.Click Properties panel > Align Items trên contextual ribbon tab. Tìm biểu tượng
*

Điều chỉnh khoảng cách giữa các item trong một Path Array

Chọn một item trong mảng array.Trong Properties palette, đặt Method property thành Measure.Nhấp vào Item Spacing grip. Khi có ba hoặc nhiều mục trong mảng, grip này sẽ hiển thị trên item thứ hai trong hàng đầu tiên của path array.
*
Di chuyển con trỏ dọc theo đường dẫn để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các mục và sau đó click Yes.

Lệnh Polar Array trong CAD


Tạo một Polar Array

Click Home tab > Modify panel > Polar Array. Tìm
*
Chọn đối tượng muốn Array.Chỉ định một điểm trung tâm (center point). Một preview array được hiển thị.Nhập i (Items) và nhập số lượng đối tượng muốn Array.Nhập a (Angle) và nhập góc. Bạn cũng có thể kéo grip mũi tên để điều chỉnh góc fill.

Chuyển đổi Xoay đối tượng trên Polar Array

Sử dụng phương pháp này nếu polar array thuộc dạng associative và ribbon được hiển thị. Quy trình này kiểm soát xem các đối tượng có được xoay quanh điểm trung tâm hay duy trì căn chỉnh ban đầu của chúng hay không.

Chọn mảng array.Click Array context ribbon > Properties panel > Rotate Items. Tìm
*

Sửa đổi góc giữa các item trong một Polar Array

Chọn mảng array.Nhấp vào Angle Between grip.

Angle Between grip được hiển thị trên item thứ hai trong hàng đầu tiên của Polar Array. Grip này chỉ được hiển thị khi có 3 hoặc nhiều hơn item trong mảng array.

Di chuyển con trỏ để tăng hoặc giảm góc giữa các item và sau đó click Yes.

Xem thêm: Quá Trình Sinh Sản Hữu Tính Ở Động Vật Là Gì ? Quá Trình, Các Hình Thức

*

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các sử dụng lệnh array trong CAD. Hi vọng bài viết này đã cung cấp thêm cho bạn kiến thức về lệnh trong CAD, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thao tác với các mảng khi triển khai bản vẽ của mình.