Cách Sử Dụng Ibhxh

     

1. Thực hiện trong ứng dụng iBHXH™:

- Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1)> “Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN” (2).

*

- Kiểm tra và tuỳ chọn đúng thông tin chứng thư số (1), nhập thêm thông tin “Địa chỉ thư điện tử (Email)” “Điện thoại” (2) > nhấn chọn “Đăng ký” (3) > thực hiện theo những bảng thông tin hướng dẫn xuất hiện tiếp theo để chọn thông tin chữ ký số, ký nộp hồ sơ đăng ký nộp qua mạng.

kimsa88
cf68