cách sử dụng hàm vlookup hlookup

Nếu việc làm của chúng ta thông thường xuyên thao tác với Excel và xử lý tài liệu thì việc cần nắm rõ những hàm thám thính tìm kiếm là nên. Trong nội dung bài viết này, bản thân tiếp tục share với chúng ta nhì hàm thám thính tìm kiếm thông thường xuyên được dùng là hàm Vlookup và Hlookup.

Bạn đang xem: cách sử dụng hàm vlookup hlookup

 1. Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng làm thám thính tìm kiếm độ quý hiếm ứng bên trên dù cột thứ nhất của bảng tham ô chiếu và cho tới thành quả tương ứng nhập cột  chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value:  độ quý hiếm so sánh với cột thứ nhất của bảng tham ô chiếu nhằm lấy giá tốt trị cần thiết thám thính.
 • Table_ array: địa điểm vô cùng của bảng tham ô chiếu, ko lấy loại title.
 • Col_index_Num: Số trật tự cột chứa chấp độ quý hiếm cần thiết lấy của bảng tham ô chiếu (tính theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần và chính thức kể từ 1).
 • Range_lookup: Cách thám thính tìm kiếm bên trên bảng tham ô chiếu. + 0: Cột thứ nhất của bảng tham ô chiếu ko bố trí. + 1: Cột thứ nhất của bảng tham ô chiếu đang được bố trí theo hướng tăng dần dần (ngầm định).

Mình với ví như sau cho tới chúng ta dễ dàng nắm bắt nhé

Để thám thính tìm kiếm độ quý hiếm nút thưởng của bảng tham ô chiếu và tạo ra thành quả Học Bổng ứng với nút thưởng ê tất cả chúng ta thực hiện như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) chúng ta để ý vì như thế bản thân dùng Excel 2013 nên khoảng cách Một trong những đối số là vệt ; còn với Excel 2007,2010 là vệt (,) nhé.

Trong đó:

 • K6: Cột Mức thưởng cần thiết so sánh với cột thứ nhất của bảng tham ô chiếu
 • $A$12:$B$14 : là địa điểm vô cùng của bảng tham ô chiếu
 • 2: cột học tập bổng là cột thứ hai của bảng tham ô chiếu
 • 0: cột thứ nhất của bảng tham ô chiếu ko chuẩn bị xếp

Kết trái ngược nhận được:

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm thám thính tìm kiếm một độ quý hiếm bên trên loại thứ nhất của bảng tham ô chiếu và cho tới thành quả ứng nhập loại hướng đẫn.

Cú pháp :
HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Xem thêm: cách tính vải may rèm xếp ly

Trong đó:

 • Lookup_value:  độ quý hiếm so sánh với loại thứ nhất của bảng tham ô chiếu nhằm lấy giá tốt trị cần thiết thám thính.
 • Table_ array: là địa điểm vô cùng của bảng tham ô chiếu, ko lấy cột title.
 • Row_index_Num: Số trật tự loại chứa chấp độ quý hiếm cần thiết lấy của bảng tham ô chiếu (tính theo đuổi trật tự kể từ bên trên xuống bên dưới và chính thức kể từ số 1).
 • Range_lookup: Cách thám thính tìm kiếm bên trên bảng tham ô chiếu. + 0: Dòng thứ nhất của bảng tham ô chiếu ko bố trí. + 1: loại thứ nhất của bảng tham ô chiếu đang được bố trí theo hướng tăng dần dần (ngầm định).

Ví dụ:

Để thám thính tìm kiếm giá bán trị Mã đơn vị của bảng tham ô chiếu và tạo ra kết quả Đơn vị tương ứng với nút thưởng ê tất cả chúng ta thực hiện như sau:

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

 • A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với loại thứ nhất của bảng tham ô chiếu
 • $A$6:$D$7: là địa điểm vô cùng của bảng tham ô chiếu (các các bạn để ý ko lấy title nhé)
 • 2: loại đơn vị chức năng là loại thứ hai của bảng tham ô chiếu
 • 1: loại thứ nhất của bảng tham ô chiếu đang được bố trí theo hướng tăng dần dần (ngầm định)

Kết trái ngược có được như sau:

Để rất có thể phần mềm đảm bảo chất lượng Excel nhập vào việc làm, tất cả chúng ta không chỉ có nắm rõ được những hàm mà còn phải cần dùng đảm bảo chất lượng cả những khí cụ của Excel. Những hàm nâng lên hùn vận dụng đảm bảo chất lượng nhập việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH  … Những khí cụ hay được dùng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn cỗ những kỹ năng này chúng ta đều rất có thể học tập được nhập khóa học EX101 – Excel kể từ cơ bạn dạng cho tới thường xuyên gia của Học Excel Online. Hiện ni khối hệ thống đang xuất hiện ưu đãi rất rộng lớn cho mình Khi ĐK nhập cuộc khóa huấn luyện. Chi tiết coi tại: HocExcel.Online

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business

· · ·

Xem thêm: bản đồ đồng bằng bắc bộ