cách sử dụng bàn phím bluetooth

Bàn phím Công nghệ Bluetooth của Microsoft sở hữu design tiến bộ và mỏng mảnh, được dẫn đến để giúp đỡ nhập nhanh chóng rộng lớn đôi khi hỗ trợ mang đến không khí thao tác của người tiêu dùng.

Bạn đang xem: cách sử dụng bàn phím bluetooth

Bàn phím Công nghệ Bluetooth của Microsoft

Yêu cầu

Để thiết lập, dùng phím Office hoặc dùng phím Emoji, các bạn sẽ cần thiết một PC đang làm việc Windows 11 với tương hỗ mang đến Công nghệ Bluetooth 4.0 trở lên trên.  Yên phím này tương hỗ Cặp Swift vô Windows 11 nhằm ghép nối nhanh chóng rộng lớn.

PC của tôi đang được dùng phiên bạn dạng Công nghệ Bluetooth nào?

Ảnh cận cảnh phím Biểu tượng xúc cảm và phím Office

Kết nối bàn phím

  1. Nhấn và lưu giữ nút ghép nối ở mặt mày bên dưới của keyboard vô 5 giây, cho tới khi đèn LED chiếu sáng chính thức lấp láy.

  2. Trên PC Windows 11, chọn 1 Kết nối nếu như một thông tin xuất hiện tại mang đến keyboard của người tiêu dùng, tiếp sau đó đợi cho tới khi thông tin được thiết lập.

    Bạn ko thấy thông báo? Chọn nút Bắt > Bluetooth & bị> Thêm thiết > Bluetooth, rồi lựa chọn Microsoft Công nghệ Bluetooth Keyboard kể từ list.

Thể hiện tại bạn dạng thân thiết với hình tượng cảm xúc

Nhấn phím Emoji, rồi lựa chọn những emoji thể hiện tại vớ cả cho chính mình. Với phím Biểu tượng xúc cảm, chúng ta cũng có thể thêm thắt nhanh chóng hình tượng xúc cảm tương tự bên trên Smartphone.

Microsoft Office tức thì vô tầm tay

Truy cập những phần mềm Microsoft Office tức thời với phím Office  bên trên Yên phím Công nghệ Bluetooth của Microsoft. quý khách hàng mong muốn cởi Word nhanh chóng chóng? Chỉ cần thiết nhấn Office + W.  Với phím Office, chúng ta cũng có thể cho tới được những phần mềm Office tuy nhiên chúng ta dùng hằng ngày tuy nhiên ko nên tách ngoài keyboard.  Để tìm hiểu hiểu thêm thắt, hãy coi Sử dụng Office này.

Tải xuống Trung tâm Yên phím và Chuột Microsoft

Tùy chỉnh những phím rét nhằm đơn giản truy vấn vô những tùy lựa chọn tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại và những phần mềm yêu thương mến của người tiêu dùng bằng phương pháp dùng Trung tâm Yên phím và Chuột Microsoft. Để vận chuyển phần mềm, hãy coi Tải xuống Trung tâm Yên phím và Chuột.

Bàn phím Công nghệ Bluetooth của Microsoft sở hữu design tiến bộ và mỏng mảnh, được dẫn đến để giúp đỡ nhập nhanh chóng rộng lớn đôi khi hỗ trợ mang đến không khí thao tác của người tiêu dùng.

Xem thêm: dân chủ hóa giáo dục là gì

Bàn phím Công nghệ Bluetooth của Microsoft

Yêu cầu

Để thiết lập, các bạn sẽ cần thiết một PC chạy Windows 10 sở hữu tương hỗ Công nghệ Bluetooth 4.0 trở lên trên. Yên phím này tương hỗ Ghép nối Swift vô Windows 10 nhằm ghép nối nhanh chóng. Để dùng phím Office hoặc phím Biểu tượng cảm xúc , các bạn sẽ cần thiết một PC chạy Windows 10 phiên bạn dạng 1903 trở lên trên.

PC của tôi đang được dùng phiên bạn dạng Công nghệ Bluetooth nào?

Ảnh cận cảnh phím Biểu tượng xúc cảm và phím Office

Kết nối bàn phím

  1. Nhấn và lưu giữ nút ghép nối ở mặt mày bên dưới của keyboard vô 5 giây, cho tới khi đèn LED chiếu sáng chính thức lấp láy.

  2. Trên PC chạy Windows 10, chọn Kết nối nếu xuất hiện tại một thông tin về keyboard thì nên đợi khối hệ thống thiết lập keyboard.

    Bạn ko thấy thông báo? Chọn nút Bắt đầu, rồi lựa chọn Cài đặt điều > Thiết bị > Công nghệ Bluetooth & trang bị không giống > Thêm Công nghệ Bluetooth hoặc trang bị không giống > Công nghệ Bluetooth > Yên phím Microsoft Bluetooth Đã > Xong.     

Thể hiện tại bạn dạng thân thiết với hình tượng cảm xúc

Cho quý khách biết chúng ta đang được , , hoặc đang được . Chỉ cần thiết nhấn phím Biểu tượng cảm xúc  và lựa chọn hình tượng xúc cảm thích hợp. Với phím Biểu tượng xúc cảm, chúng ta cũng có thể thêm thắt nhanh chóng hình tượng xúc cảm tương tự bên trên Smartphone.

Microsoft Office tức thì vô tầm tay

Truy cập những phần mềm Microsoft Office tức thời với phím Office  bên trên Yên phím Công nghệ Bluetooth của Microsoft. quý khách hàng mong muốn cởi Word nhanh chóng chóng? Chỉ cần thiết nhấn Office + W. Với phím Office, chúng ta cũng có thể cho tới được những phần mềm Office tuy nhiên chúng ta dùng hằng ngày tuy nhiên ko nên tách ngoài keyboard.   Để tìm hiểu hiểu thêm thắt, hãy coi Sử dụng Office này.

Tải xuống Trung tâm Yên phím và Chuột Microsoft

Tùy chỉnh những phím rét nhằm đơn giản truy vấn vô những tùy lựa chọn tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại và những phần mềm yêu thương mến của người tiêu dùng bằng phương pháp dùng Trung tâm Yên phím và Chuột Microsoft. Để vận chuyển phần mềm, hãy coi Tải xuống Trung tâm Yên phím và Chuột.

Xem thêm: cach choi yorick