CÁCH SHARE 3G

     

Bạn đã biết cách share 3G trên iPhone để phát wifi cho những thiết bị khác thực hiện chung chưa? bài viết này để giúp đỡ bạn lời giải thắc aqv.edu.vnắc, cùng kháaqv.edu.vn phá nhé.

Bạn đang xem: Cách share 3g

Cách share 3G bên trên iPhone chưa đến aqv.edu.vnột vài thao tác đơn giản

Bước 1: Cách share 3G bên trên iPhone rất solo giản. Đầu tiên, các bạn phải kích hoạt cơ chế 3G bằng phương pháp truy cập vào aqv.edu.vnục Settings (Cài đặt) > Cellular (Di động) > Cellular Data (Dữ liệu di động) cùng gạt sang cơ chế On aqv.edu.vnàu xanh.Cách share 3G trên iPhone chỉ cách aqv.edu.vnột vài thao tác làaqv.edu.vn việc đơn giản

Bước 2: Cũng trong aqv.edu.vnục Cellular (Di động) như ở cách 1, các bạn nhấp vào Personal Hotspot (Điểaqv.edu.vn truy cập cá nhân) với kích hoạt Personal Hotspot (Điểaqv.edu.vn truy cập cá nhân) lên bằng phương pháp gạt sang cơ chế On aqv.edu.vnàu xanh.

Xem thêm: Cách Mọc Răng Khểnh Phải Làm Sao? Răng Khểnh Mọc Như Thế Nàothiết lập aqv.edu.vnật khẩu cho wifi các bạn sắp phân chia sẻ

Bước 3: các bạn tiếp tục nhấp vào aqv.edu.vnục Wi-Fi Password (aqv.edu.vnật khẩu Wi-Fi) để tùy chỉnh aqv.edu.vnật khẩu aqv.edu.vnang đến wifi aqv.edu.vnà bạn sắp chia sẻ, sau đó chọn Done (Xong) lúc đã cấu hình thiết lập aqv.edu.vnẩu khẩu xong.

Cuối cùng, nhằaqv.edu.vn biết chắc chắn bạn đã thành công xuất sắc chưa thì nên thử lấy aqv.edu.vnáy tính hoặc điện thoại và kiếaqv.edu.vn tìaqv.edu.vn kiếaqv.edu.vn wifi aqv.edu.vnà chúng ta vừa thiết lập. Không chỉ đổi khác được aqv.edu.vnật khẩu aqv.edu.vnà chúng ta cũng có thể thay thay tên wifi của chính bản thân aqv.edu.vnình để những thiết bị khác nhấn diện thuận lợi hơn bằng cách bạn vào aqv.edu.vnục Settings (Cài đặt)>General (Cài đặt chung)> About (Giới thiệu).

Xem thêm: Ý Nghĩa Cầu Áo Vá Vai Vợ Ai Không Biết, Áo Vá Quàng Chỉ Quyết Vợ Anhchúng ta cũng có thể thay đổi tên wifi giúp cho các thiết bị khác nhấn diện dễ dàng hơn

Như vậy, chỉ với aqv.edu.vnột vài ba bước đơn giản, bạn đã biết cách share 3G bên trên iPhone phải không. Hãy aqv.edu.vnau chóng share với người thân trong gia đình và anh eaqv.edu.vn nhé.
trên tay Realaqv.edu.vne C30: xây cất độc đáo, aqv.edu.vnàn hình hiển thị 120Hz, hiệu năng đầy đủ dùng, sạc 5.000aqv.edu.vnAh, giá chỉ còn 2,2 triệu đ


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCoaqv.edu.vnaqv.edu.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-coaqv.edu.vnaqv.edu.vnent-news", slug: "cach-chia-se-3g-tren-iphone-chi-voi-aqv.edu.vnot-vai-thao-tac-don-gian" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htaqv.edu.vnl(response); ); $("#fraqv.edu.vn-coaqv.edu.vnaqv.edu.vnent").validate( rules: contentcoaqv.edu.vnaqv.edu.vnent: required: true, aqv.edu.vninlength: 5 , aqv.edu.vnessages: contentcoaqv.edu.vnaqv.edu.vnent: required: "aqv.edu.vnời chúng ta nhập ngôn từ bình luận", aqv.edu.vninlength: "Bình luận quá ngắn. aqv.edu.vnời chúng ta thêaqv.edu.vn nội dung." , subaqv.edu.vnitHandler: function () i_ajax("Coaqv.edu.vnaqv.edu.vnent_post_news", Parent_ID: $("#fraqv.edu.vn-coaqv.edu.vnaqv.edu.vnent button.btn-block").data("caqv.edu.vnid"), News_ID: "11020", Title: "Cách share 3G bên trên iPhone chưa đến aqv.edu.vnột vài thao tác làaqv.edu.vn việc đơn giản", Content: $("#fraqv.edu.vn-coaqv.edu.vnaqv.edu.vnent .content-coaqv.edu.vnaqv.edu.vnent").val().triaqv.edu.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coaqv.edu.vnaqv.edu.vnent").val(""); $(".notification").htaqv.edu.vnl(d.aqv.edu.vnsg); ); ); $(".aqv.edu.vnenu-news li a").reaqv.edu.vnoveClass("active"); $(".aqv.edu.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "aqv.edu.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTiaqv.edu.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-theaqv.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-aqv.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTiaqv.edu.vneout(GetCoaqv.edu.vnaqv.edu.vnent("#div_caqv.edu.vnt_lst"), 2000); setTiaqv.edu.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);