Cách reset password windows 7

     

Bạn đã bao giờ bị quên password đăng nhập vào Windows và cảm thấy bị bất lực chưa?