Cách nối họ và tên trong excel

     

Ngày nay, việc sử dụng Excel trong học tập và làm việc ngày một trở nên phổ biến. Bạn đã biết cách ghép họ và tên trong Excel hay chưa?. Hãy cùng tham khảo những tính năng hữu ích mà Excel có để xử lý một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Bạn đang xem: Cách nối họ và tên trong excel

Trường hợp chúng ta cần phải gộp nội dung trong 2, hoặc 3 cột trong Excel khá nhiều, có thể gộp 1 cột Họ và 1 cột Tên hay gộp cột Họ và cột Tên đệm. Trên Excel có một số tính năng gộp ô như Merge Cell, tuy nhiên thì khi sử dụng sẽ bị mất cột bên cạnh và nội dung cũng bị mất. Người dùng phải ghép nội dung trong 2 cột và không được làm mất dữ liệu đó, điều này khiến nhiều người lúng túng. Với cách gộp ô thông thường trên Excel, bạn sẽ phải lựa chọn giữa nội dung của một trong 2 ô. Cách gộp 2 cột Họ và Tên trong Excel không mất nội dung sẽ phải thực hiện như thế nào?.

Vậy làm sao để có thể gộp nội dung của 2 cột dữ liệu trên Excel, mà vẫn giữ được nội dung. Với hàm ConcateNate, bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng.

Hướng dẫn ghép 2 cột trong Excel

Để có thể thực hiện được thao tác gộp 2 cột Excel, chúng ta sử dụng hàm để nối các chuỗi ở từng cột thành 1 cột, và sau đó sẽ xóa cột không cần sử dụng.

Cách 1: Sử dụng “toán tử &” gộp cột Excel

Chúng ta sử dụng toán tử & để nối 2 hoặc nhiều chuỗi với nhau để có thể ghép 2 cột lại với nhau trên Excel.

Sử dụng toán tử & gộp cột, sau đó nhấn Enter và kết quả sẽ có 1 ô có nội dung hoàn chỉnh là Họ và Tên. Sau đó thì chúng ta copy công thức tới các hàng tiếp theo để được cột Họ & Tên hoàn chỉnh.

Cách 2: Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE

Ngoài cách sử dụng toán tử & gộp cột Excel bên trên thì người dùng có thể sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE để thực hiện ghép 2 cột nội dung trên Excel thành 1 cột duy nhất.

Nhập công thức vào trong ô C3 là =CONCATENATE(A3,” “,B3) rồi nhấn Enter.

Kết quả thì nội dung ở 2 ô đã gộp lại thành 1 là cột Họ và Tên đã được ghép với nhau. Bạn copy công thức xuống những ô tiếp theo và hoàn thiện xong nội dung của bảng Excel thống kê.

Sử dụng hàm Concatenate nối cột Excel tương đối dễ dàng với những ai đã sử dụng thành thạo Excel. Tính năng gộp ô Merge Cell trong Excel không gộp ô đều chứa nội dung bên trong. Chúng ta có thể sử dụng hàm chức năng và ghép các ô này lại. Và có thể sử dụng toán tử “&” cũng mang lại kết quả tương tự.

Xem thêm: Người Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì ? Người Quản Trị Csdl Là:

*

Cách ghép họ và tên trong Excel

Cách gộp nhiều cột trong Excel

Chúng ta có thể xử lý việc gộp nhiều cột thành 1 cột duy nhất. Cách thực hiện như sau:

Việc gộp 2 cột trong bảng Excel thì thì bạn cũng làm tương tự như với gộp 2 cột

Cách 1: Gộp nhiều cột Excel bằng “toán tử &”

Chúng ta sẽ có công thức gộp là =Chuỗi1&Chuỗi2&… nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) viết liền. Muốn giữa các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (” “) để khoảng trắng sẽ gộp 3 ô A2, B2 và C2 thành một ô thông tin.

Nhập công thức =A2&” “&B2&” “&C2 rồi nhấn Enter.

Nhập công thức toán tử bạn chỉ cần kéo ô đầu tiên xuống những ô còn lại để cho ra kết quả tương tự.

Cách 2: Dùng hàm CONCATENATE gộp nhiều ô

Cú pháp hàm nối chuỗi CONCATENATE trong Excel là =CONCATENATE(text1,text2,…).

Nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) viết liền. Nếu các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (” “) để khoảng trắng.

Áp dụng công thức vào bảng dữ liệu =CONCATENATE(A2,” “,B2, ” “,C2).

Cách gộp 2 cột Họ và Tên trong Excel không mất nội dung

Chúng ta có bảng dữ liệu bao gồm cột Họ, Tên, Tên đầy đủ

Cách 1: Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE có chức năng nối 2 hoặc nhiều chuỗi thành một chuỗi

Cú pháp: CONCATENATE(text1,text2,…)

Trong đó

– Text1: Bắt buộc, có thể là văn bản, số hoặc tham chiếu số

– Text2: Tùy chọn tối đa 255 mục, 8192 ký tự

Nhập vào ô D5 công thức: =CONCATENATE(B5,” “,C5) sau đó bạn nhấn Enter để kiểm tra kết quả

Cách dùng hàm Concatenate không cần phải nhớ hàm và công thức phức tạp.

Nhập vào ô D5 công thức: =B5&” “&C5 sau đó nhấn Enter và kiểm tra kết quả

Xuống dòng sau khi gộp nhiều cột

Bạn có thể kết hợp ghép với toán tử & hoặc hàm CONCATENATE. Nhập công thức =A2&CHAR(10)&B2&CHAR(10)&C2 rồi nhấn Enter. Xuống dòng hàm CHAR(10) thì nhấn vào Wrap Text để xuống dòng cho các nội dung. Nhập công thức =Concatenate(A2, char(10), B3, char(10), C3) nhấn Enter ra kết quả gộp nội dung ở các cột.

Xóa cột gốc sau khi gộp

Sau khi gộp 2 cột Excel, bạn muốn xóa 2 cột gốc ban đầu thì chèn thêm một cột mới bên cạnh cột vừa gộp, bôi đen toàn bộ cột , nhấn Ctrl + C, chọn Paste as values, không dán công thức, chỉ dán giá trị của cột C vào cột D. Sau đó bạn xóa 2 cột gốc (A và B), và cột C và đổi tên cột D.

Xem thêm: Cách Xài Loa Bluetooth - Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Loa Bluetooth

Trên đây là Cách ghép họ và tên trong Excel đơn giản không mất nội dung. Hy vọng rằng với bài viết trên các bạn đã có được cách thực hiện dễ dàng nhất khi soạn thảo Excel được nhanh hơn.