Cách may nẹp cổ áo

     
Cổ áo không bâu là các kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo theo những dạng biến đổi từ cổ tròn cơ bản. Vòng cổ được may bằng phương pháp viền gấp mép hoặc viền bọc. Vải may nẹp cổ được cắt dựa theo vòng cổ thân áo.

Bạn đang xem: Cách may nẹp cổ áo

Bạn đang xem: Cách may nẹp cổ áo trònCổ áo có bâu: gồm có phần cắt ở thân áo và phần bâu (lá cổ) may ráp vào cổ áo.Có nhiều kiểu cổ áo không bâu được vẽ từ kiểu cổ tròn cơ bản nhờ điều chỉnh các chi tiết như:Cổ tròn rộng.Cổ vuông.Cổ chữ U.

I - CÁCH VẼ VÀ CẮT

A - CỔ TRÒN CƠ BẢN


*

Hình 1. Áo cổ tròn cơ bản

1. Cách vẽ (áo chui đầu)

a. Thân trướcÁo chui đầu: Tính từ nếp vải gấp đôi.Áo cài khuy: Tính từ đường giao gấp khuy.Rộng cổ:AA1= 1/5Vc.Sâu cổ: AA2= 1/5Vc + 0,5cm.Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2. Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.Nối A3I, trên IA3lấy II1= 1/3A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.


*

*

Hình 2. Các vẽ thân trước cổ tròn cơ bản

b. Thân sauRộng cổ:AA1= 1/5Vc.Sâu cổ:AA2= 1/10Vc - 1(cm).Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2.Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.Nối A3I, trên A3I lấy II1= 1/2A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.


*

Hình 3.Các vẽ thân sau cổ tròn cơ bản

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

Viền bọc: cắt theo nét vẽ.Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5 ÷ 0,7cm.

Chú ý: Đối với áo cài khuy, phải gấp nẹp trước khi cắt vòng cổ.

3.Cách cắt vải viền cổ

Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

B - CỔ TRÒN RỘNG


*

Hình 4. Áo cổ tròn rộng

1. Cách vẽ

a. Thân trướcRộng cổ =Rộng cổ cơ bản + 2cm (A1E = 2cm).Sâu cổ =Sâu cổ cơ bản + 3cm (A2D = 3cm).

Xem thêm: Cách Chọn Khuyên Líu Hay - Cách Chọn Chim Khuyên Mộc, Bổi Đúng Chuẩn


Hình 5. Cách vẽ thân trước cổ tròn rộng

b. Thân sauRộng cổ =Rộng cổ + 2cm (A1E = 2cm).Sâu cổ =Sâu cổ cơ bản + 2cm (A2D = 2cm).


Hình 6.Cách vẽ thân sau cổ tròn rộng

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

Cách cắt vòng cổ tùy theo kiểu viền cổ:

Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

C -CỔ VUÔNG


Hình 7. Áo cổ vuông

1. Cách vẽ

a. Thân trướcRộng cổ =Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).Sâu cổ =Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.Lấy E1E2 = 2cm; nối EE2.Vẽ cổ vuông góc các điểm E, E2, D.


Hình 8. Cách vẽ thân trước cổ vuồng

b. Thân sau

Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh các chi tiết:

A1E = 3cm; A2D = 4cm.E1E2 = 2cm.

Vẽ cổ vuông qua các điểm A, E2, D.


Hình 9. Cách vẽ thân sau cổ vuông

2.Cách cắt

Cắt chừa đầu đường may 0,5cm.Vải viền:Áp dụng kiểu viền gấp nép.Cắt vải viền dựa theo vòng cổ thân áo có bề rộng khoảng 3-3,5cm.

D -CỔ CHỮ U


Hình 10. Áo cổ chữ U

1. Cách vẽ

a. Thân trướcRộng cổ =Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).Sâu cổ =Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.Lấy E1E2= 2cm; nối EE2.Vẽ cong ở góc EE2D.


Hình 11. Cách vẽ thân trước cổ chữ U

b. Thân sau

Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh các chi tiết:

A1E = 3cm; A2D = 4cm.E1E2 = 2cm.

Vẽ cổ cong qua các điểm A, E2, D.

Xem thêm: ✓ Chuyên Đề Trục Căn Dưới Mẫu Của Biểu Thức Ở Mẫu Toán 9, Trục Căn Thức Ở Mẫu Lớp 9 Ôn Tập Toán 9


Hình 12. Cách vẽ thân sau cổ chữ U

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

II - CÁCH MAY CỔ TRÒN CƠ BẢN

Nối sườn vai, là rẽ đường sườn vai, đánh dấu giữa vòng cổ thân áo; nối nẹp viền ở sườn vai, là rẽ, đánh dấu giữa nẹp cổ; gấp nẹp áo sang mặt phải.Đặt mặt phải của nẹp viền úp vào mặt phải thân áo. May đường thứ nhất theo đường vòng cổ, cách mép 0,5cm.Lộn đầu nẹp và lộn nẹp viền sang mặt trái; gấp mép vòng ngoài nẹp, may mí cách mép gấp 0,2cm.