CÁCH MÃ HÓA FILE WORD

     

Bạn có những tài liệu quan trọng được soạn thảo bằng Microsoft Word 2010, bạn muốn chỉ mình bạn có thể mở và xem nội dung bên trong mà không cho bất kỳ ai biết? Cách đơn giản là bạn có thể sử dụng chính công cụ thiết lập mật khẩu bảo vệ tài liệu trong Microsoft Word 2010.- Đầu tiên bạn mở file Word mà mình muốn mã hóa và đặt mật khẩu bảo vệ lên.- Từ giao diện ribbon, bạn truy cập vào menu File > Info > Protect Document.

Bạn đang xem: Cách mã hóa file word

*
- Trong menu xổ xuống, bạn chọn chức năng Encrypt with Password.- Một hộp thoại Encrypt Document xuất hiện, bạn chỉ cần nhập vào mật khẩu mã hóa văn bản của mình vào, rồi bấm nút OK.
*
- Một cửa sổ khác xuất hiện, bạn nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận. Và bấm nút OK để áp dụng.- Như vậy từ giờ trở đi, nếu khi nào bất kỳ ai mở file văn bản đó, đều phải nhập đúng mật khẩu mã hóa do bạn thiết lập thì mới có thể xem nội dung file được. Có thể nói đây là cách đơn giản và dễ dàng nhất để người dùng bảo vệ tài liệu của mình an toàn.

Xem thêm: Reading - Tiếng Anh 10 Tập 1 Sách Bài Tập


B\u1ea1n c\u00f3 nh\u1eefng t\u00e0i li\u1ec7u quan tr\u1ecdng \u0111\u01b0\u1ee3c so\u1ea1n th\u1ea3o b\u1eb1ng Microsoft Word 2010, b\u1ea1n mu\u1ed1n ch\u1ec9 m\u00ecnh b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 m\u1edf v\u00e0 xem n\u1ed9i dung b\u00ean trong m\u00e0 kh\u00f4ng cho b\u1ea5t k\u1ef3 ai bi\u1ebft? C\u00e1ch \u0111\u01a1n gi\u1ea3n l\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u00ednh c\u00f4ng c\u1ee5 thi\u1ebft l\u1eadp m\u1eadt kh\u1ea9u b\u1ea3o v\u1ec7 t\u00e0i li\u1ec7u trong Microsoft Word 2010.- \u0110\u1ea7u ti\u00ean b\u1ea1n m\u1edf file Word m\u00e0 m\u00ecnh mu\u1ed1n m\u00e3 h\u00f3a v\u00e0 \u0111\u1eb7t m\u1eadt kh\u1ea9u b\u1ea3o v\u1ec7 l\u00ean.- T\u1eeb giao di\u1ec7n ribbon, b\u1ea1n truy c\u1eadp v\u00e0o menu File > Info > Protect Document.

Xem thêm: Top 5 Cách Sơn Tường Đẹp Và Sáng Tạo Dành Cho Không Gian Phòng Ngủ Của Bạn

- Trong menu x\u1ed5 xu\u1ed1ng, b\u1ea1n ch\u1ecdn ch\u1ee9c n\u0103ng Encrypt with Password.- M\u1ed9t h\u1ed9p tho\u1ea1i Encrypt Document xu\u1ea5t hi\u1ec7n, b\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n nh\u1eadp v\u00e0o m\u1eadt kh\u1ea9u m\u00e3 h\u00f3a v\u0103n b\u1ea3n c\u1ee7a m\u00ecnh v\u00e0o, r\u1ed3i b\u1ea5m n\u00fat OK.- M\u1ed9t c\u1eeda s\u1ed5 kh\u00e1c xu\u1ea5t hi\u1ec7n, b\u1ea1n nh\u1eadp l\u1ea1i m\u1eadt kh\u1ea9u m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa \u0111\u1ec3 x\u00e1c nh\u1eadn. V\u00e0 b\u1ea5m n\u00fat OK \u0111\u1ec3 \u00e1p d\u1ee5ng.- Nh\u01b0 v\u1eady t\u1eeb gi\u1edd tr\u1edf \u0111i, n\u1ebfu khi n\u00e0o b\u1ea5t k\u1ef3 ai m\u1edf file v\u0103n b\u1ea3n \u0111\u00f3, \u0111\u1ec1u ph\u1ea3i nh\u1eadp \u0111\u00fang m\u1eadt kh\u1ea9u m\u00e3 h\u00f3a do b\u1ea1n thi\u1ebft l\u1eadp th\u00ec m\u1edbi c\u00f3 th\u1ec3 xem n\u1ed9i dung file \u0111\u01b0\u1ee3c. C\u00f3 th\u1ec3 n\u00f3i \u0111\u00e2y l\u00e0 c\u00e1ch \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng b\u1ea3o v\u1ec7 t\u00e0i li\u1ec7u c\u1ee7a m\u00ecnh an to\u00e0n.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":263629,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208