Cách Lên Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ

     

Hướng dẫn lập report lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC.Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ là một trong những trong những report quan trọng bội nghịch ánh dòng tiền đi ra và vào của doanh nghiệp. Đối với báo cáo Lưu giao dịch chuyển tiền tệ tất cả cách lập là theo cách thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Nội dung bài viết dưới trên đây xin share với chúng ta cách lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tứ 200 theo phương pháp trực tiếp với gián tiếp.

Bạn đang xem: Cách lên bảng lưu chuyển tiền tệ

1. Cách thức lập và trình bày báo cáo lưu chuyển khoản tệ

Việc lập cùng trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và những kỳ kế toán thân niên độ phải tuân thủ các khí cụ của chuẩn mực kế toán tài chính số 24 “Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ” .

Các khoản chi tiêu ngắn hạn được xem là tương đương tiền trình diễn trên report lưu chuyển khoản tệ chỉ bao hàm các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn bao gồm thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng gồm khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền khẳng định và không tồn tại rủi ro trong thay đổi thành tiền tính từ lúc ngày sở hữu khoản đầu tư đó tại thời gian báo cáo. Ví dụ như kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi… tất cả thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng chi phí trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tía loại hoạt động: vận động kinh doanh, hoạt động đầu tư và vận động tài thiết yếu theo phương pháp của chuẩn mực kế toán số 24 ” báo cáo lưu chuyển khoản tệ”.

– Luồng chi phí từ chuyển động kinh doanh là luồng tiền tạo ra từ các chuyển động tạo ra lệch giá chủ yếu của khách hàng và các chuyển động khác chưa phải là là các hoạt động đầu tư chi tiêu hay chuyển động tài chính

– Luồng tiền từ hoạt động đầu trường đoản cú là luồng tiền tạo ra từ các vận động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán những tài sản lâu dài và các khoản đầu tư chi tiêu khác không thuộc những khoản tương tự tiền;

– Luồng tiền từ chuyển động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các vận động tạo ra các biến hóa về quy mô với kết cấu của nguồn chi phí chủ tải và vốn vay mượn của doanh nghiệp.

Các luồng tiền tạo nên từ các chuyển động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và hoạt động tài chính dưới đây được report trên các đại lý thuần:

– Thu chi phí và chi trả chi phí hộ người tiêu dùng như tiền mướn thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ mua tài sản.

– Thu tiền và đưa ra tiền đối với các khoản có vòng xoay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn như: mua, chào bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; những khoản đi vay mượn hoặc mang đến vay ngắn hạn khác bao gồm thời hạn thanh toán không thật 3 tháng.

Các luồng tiền tạo nên từ những giao dịch bằng ngoại tệ đề nghị được qui thay đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài bao gồm theo tỷ giá ân hận đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Xem thêm: Guide Anivia Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Cho Anivia

Các giao dịch thanh toán về đầu tư và tài chủ yếu không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương tự tiền ko được trình bày trong báo cáo lưu chuyển khoản tệ, Ví dụ:

– việc chọn mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.

– việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

Các khoản mục chi phí và tương tự tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của biến hóa tỷ giá hối hận đoái quy thay đổi ngoại tệ phải được trình bày thành các chỉ tiêu đơn nhất trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ để so sánh số liệu với những khoản mục khớp ứng trên bảng bằng vận kế toán.

Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của những khoản tiền và tương tự tiền có số dư thời điểm cuối kỳ lớn vị doanh nghiệp sở hữu nhưng không được sử dụng do bao gồm sự tiêu giảm của điều khoản hoặc các ràng buột khác nhưng doanh nghiệp đề nghị thực hiện.

2. đại lý lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được địa thế căn cứ vào:

– Bảng bằng vận kế toán

– report kết quả hoạt động kinh doanh

– phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính

– report lưu chuyển tiền tệ kỳ trước

– các tài liệu kế toán tài chính khác, như: Sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán đưa ra tiết, những tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán cụ thể của các tài khoản tương quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và những tài liệu kế toán cụ thể khác…

*

Hình ảnh: bí quyết lập bảng lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo thông bốn 200

3. Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán giao hàng lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

– Sổ kế toán cụ thể các tài khoản phải thu, đề nghị trả đề xuất được mở chi tiết theo 3 các loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư chi tiêu và hoạt động tài chính.

– Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền giữ hộ ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển” nên có chi tiết để quan sát và theo dõi được 3 các loại hoạt động: chuyển động kinh doanh, chuyển động đầu tư, hoạt động tài thiết yếu làm địa thế căn cứ tổng hợp khi lập report lưu chuyển tiền tệ. Ví dụ, đối với khoản chi phí trả bank về gốc và lãi vay, kế toán bắt buộc phản hình ảnh riêng số chi phí trả lãi vay cùng số chi phí trả cội vay bên trên sổ kế toán bỏ ra tiết.

– Tại thời gian cuối niên độ kế toán, lúc lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ, công ty lớn phải xác minh các khoản đầu tư ngắn hạn gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua thỏa mãn định nghĩa được xem là tương đương tiền cân xứng với lý lẽ của chuẩn mực “Báo cáo lưu chuyển khoản tệ” để vứt bỏ ra khỏi những khoản mục liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu ngắn hạn. Giá trị các khoản tương tự tiền được cùng (+) vào chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương tự tiền cuối kỳ” trên report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

Xem thêm: Cách Chặn Tag Comment Trên Facebook Thành Công 100%, Chặn Tag Trong Comment

– Đối với các khoản đầu tư chi tiêu chứng khoán và hiện tượng nợ không được xem là tương đương tiền, kế toán phải địa thế căn cứ vào mục đích đầu tư chi tiêu để lập bảng kê chi tiết xác định những khoản đầu tư chứng khoán và chế độ nợ ship hàng cho mục đích thương mại (mua vào nhằm bán) và giao hàng cho mục đích nắm giữ chi tiêu để thu lãi.

4. Phía dẫnlập report lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200 theo phương thức trực tiếp cùng gián tiếp